Calendar

« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

catalog

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Корисні посилання

cover

 

Прищеплення екологічної культури сьогодні - запорука збереження здоров'я майбутніх поколінь!

Всі люди прагнуть до того, щоб їхнє життя покращувалося. Покращення життя зазвичай зв'язується в нашій свідомості з економічним зростанням в країні, поліпшенням добробуту нашої сім'ї. Підвищення рівня життя людей і зростання економіки відбувається за рахунок перетворення природних ресурсів у матеріальні цінності. Ми використовуємо ліс для виробництва паперу, нафту для транспорту та медицини, вугілля для опалення будинків, торф і мінеральні добрива в сільському господарстві, метали для виробництва необхідних машин і техніки та багато іншого.
При цьому виробляються відходи...

Прищеплення екологічної культури сьогодні - запорука збереження здоров'я майбутніх поколінь!
Якщо знання — це сила, то немає потужнішої екологічної сили, ніж екологічні знання.
Екологічні знання - компонент екологічної освіти і виховання!

Освіта була і залишається однією з пріоритетних галузей соціально-економічного поступу в різні періоди суспільних трансформацій. Принципи еколого-збалансованого розвитку потребують орієнтації усіх виробництв на забезпечення пом’якшення тиску на довкілля, зменшення обсягів видобутку й використання природних ресурсів та припинення нищення навколишнього природного середовища. 
На жаль, не приділяється належної уваги екологізації вищої освіти та освіти в цілому, хоч сьогодні, у період глобальної екологічної кризи, вона має бути визнана найнеобхіднішою і найважливішою. Драматизм екологічних реалій сьогоднішнього світу, особливо України, свідчить про безперспективність розвитку суспільства без екологічного мислення, свідомості, культури, тому формування сучасної системи екологічної освіти, зокрема вищої, для збалансованого, гармонійного, природоузгодженого поступу є не лише пріоритетним державним завданням, а й одним з важливих і складних концептуальних підходів до проблеми розвитку цивілізації та ноосферогенезу.
Екологія в сучасному її розумінні покликана стати базовою освітньою галуззю, з власною проблематикою, методологією, колом наукових, життєво важливих проблем. Одним з головних завдань екоосвіти є формування екологічної культури кожної особистості та етносу в цілому, ефективний розвиток якої може бути реалізований через цілісну освітньо-виховну систему на базі принципово нової еколого-навчальної моделі. Час чіткого розмежування дисциплін минув. Нинішня освіта мала б сприяти всебічному розумінню єдності світу, який людина налаштована вдосконалити і поліпшити при беззастережному дотриманні екологічних законів.
Розуміння екологічної освіти як викладання лише біологічних, географічних чи інших природничих дисциплін є помилковим, оскільки навчальний зміст екологічної освіти має плекати екологічні цінності культури, що виховують підростаюче покоління на всіх етапах життя, особливо у період формальної і неформальної освіти, нинішні суперечності якої певною мірою відповідальні за екологічний стан суспільства.
Екологічна освіта повинна отримати статус стратегічної, масштабної, важливої пріоритетної галузі, з розширеним і оновленим змістом, формою та методами навчання в умовах інформатизації суспільства. Нагальною є потреба в організації її моніторингу, розвитку формальної і неформальної складових, впровадженні сертифікації навчання керівних кадрів, відповідальних працівників, депутатського корпусу, стандартизації їх екомінімумів, запровадженні екоменеджменту і екоаудиту в усіх галузях економіки, особливо в системі освіти, у постійному опрацюванні перспектив екологічної освіти в державі. Сьогодні варто ставити питання не про розвиток і вдосконалення екологічної освіти, а про новий її статус і важливу роль у розбудові системи освіти для збалансованого суспільства.

P.S. У рамках міжнародної науково-практичної конференції "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства", яка була проведена 19-20 жовтня 2017 р. у Національному лісотехнічному університеті України, науково-технічна бібліотека НЛТУ України презентувала відеоролик "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства", переглянути можна за посиланням: http://library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/435-123456 
Бібліографічний список по даній тематиці: Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства
Більш детально ознайомитися з віртуальною виставкою "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства" можна за посиланням: http://library.nltu.edu.ua/index.php/resursy-biblioteky/virtualni-vystavky/virtualni-vystavky-3/zhovten/ekolohizatsiia-osvity-iak-chynnyk-staloho-rozvytku-suspilstva 
Галерея "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства"

 

Екологізація ос...
Екологізація ос...
Екологізація ос...
Екологізація ос...
Екологізація ос...
Екологізація ос...
Екологізація ос...
Екологізація ос...
Екологізація ос...
Екологізація ос...
Екологізація ос...

Матеріали /Режим доступу/: http://library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/435-123456
http://library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/575-ad-naturam-vivere-discimus-vchymosia-zhyty-v-harmonii-z-pryrodoiu
http://www.sd4ua.org/wp-content/uploads/2016/07/Bilyavskiy.doc
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nplanu_2015_13_25.pdf
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/258/1/920-1944-1-PB.pdf
  Підготувала науково-технічна бібліотека
Інформаційно-бібліографічний відділ

Матеріал підготовлено 08.10.2019р. 

 

 

Контакти

Науково-технічна бібліотека НЛТУ

вул. Ген. Чупринки, 101, м.Львів, 79057

тел.: (032) 237-79-85

e-mail: library@nltu.edu.ua

Пропозиції та побажання просимо повідомляти нам на електронну адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Top of Page