Головна

Навігація

Квітень 2012

 

 1. Туниця Ю. Ю.   Методологічні підходи до визначення змісту Екологічної Конституції Землі : звіт про НДР (заключний) № ДБ Н.02-09 / Ю. Ю. Туниця ; НЛТУ України; [ авт.: Е.П.Семенюк, Т.Ю.Туниця, І.П.Соловій, Г.С.Гулик, П.Б.Стецюк, І.А.Дубовіч, Я.О.Чопик, С.Н.Краєвський, Н.І.Чопик, І.І.Гронь ]. – Львів, 2011. – 168с. – № ДР 0109U001475.- Обл.№ 0212V004571
 2. Орищин Ю. М.   Механіка : лабораторний практ. з фізики / Ю. М. Орищин. – Львів : Євросвіт, 2011. – 116с. – ISBN 978-966-8364-71-6
 3. Гут Р. Т.   Вивчення молекулярних взаємодій у системі сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) - фітопатогенні бактерії : звіт (заключний) ГД 08.09-12-11 / Р. Т. Гут ; НЛТУ України ; [викон.: В.А.Ковальова, Ю.М.Юсипович, Н.І.Груник, Ю.І.Шаловило]. – Львів, 2011. – 27с. – № ДР 0111U004950.- Обл.№ 0211V009404
 4. Библюк Н. І.   Розроблення технології інтегрованого використання різнорідних відновних джерел енергії у лісозаготівлі, транспортуванні та первинній переробці деревини : звіт (заключний) ДБ № 08.15-26-10 / Н. І. Библюк ; НЛТУ України ; [ викон.: Мачуга О.С., Стиранівський О.А., Герис М.І., Бойко А.А., Борис М.М., Гром`як Ю.О., Бойко М.М., Фрейдун А.М., Євтушенко А.Я., Библюк Р.Н., Лісовик В.Ю., Росоловський В.І., КобельЯ.О., Гронь І.І.]. – Львів, 2011. – 112с. : табл. – №ДР0110U001504.- Обл. № 0211V009875
 5. Голубець В. М.   Науково-технічні основи створення багатошарових покриттів для підвищення ресурсу роботи метало- і дереворізальних інструментів та деталей машин : звіт про НДР (заключний) ДБ 08.16-07-09 / В. М. Голубець ; НЛТУ України ; [авт.: О.Б.Гасій, О.В.Білоус, В.І.Степанишин, В.Б.Матушевський, І.І.Гронь]. – Львів, 2011. – 127с. – № ДР 0109U001466.- Обл. № 0211V009862
 6. Хоєцький П. Б.   Розроблення та впровадження практичних заходів щодо відтворення зубра на території національного природного парку " Вижницький " : звіт (заключний) ГД № 08.09-16-11 / П. Б. Хоєцький ; НЛТУ України; [ авт.: Я.В.Геник, О.Б.Михайлів, А.А.Новак, В.П.Ходзінський, М.М.Лісовий, М.Я.Гожан, В.В.Лентяков, Я.І.Прокопович, Т.В.Бойко, А.П.Паренюк, І.І.Гронь]. – Львів, 2011. – 110с. – № ДР 0111U008830.- Обл. № 0212V002853
 7. Криницький Г. Т.   Еколого-біологічні основи збереження і відтворення генофонду високопродуктивних еталонних деревостанів сосни звичайної на Малому Поліссі : звіт (заключний) ( шифр ДБ 08.09-03-09 ) / Г. Т. Криницький ; НЛТУ України ; [ авт. : Р.Ф.Кузів, Є.Т.Бродович, Г.М.Павлюк, І.М.Луцишин, Р.М.Кравчук, О.О.Біліченко, Н.В.Курочка, І.І.Гронь]. – Львів, 2011. – 87с. – № ДР 0109U001467.- № Обл. 0212V002601
 8. Копій Л. І.   Наукове обгрунтування лісогосподарських заходів для посилення стійкості і підвищення продуктивності домінуючих лісових екосистем, оптимізації лісистості та покращення екологічного стану навколишнього середовища Костопільщини : звіт (заключний) ГД 08.07-11-10 / Л. І. Копій ; НЛТУ України ; [ викон.: О.І.Копій, Н.В.Павлюк ]. – Львів, 2011. – 190с. : табл. – № ДР 0110V006240.- Інв. № 0212V002858
 9. Дебринюк Ю. М.   Плантаційні лісові насадження як складова постійно відновлювального енергоресурсу в Україні : звіт (заключний) ДБ 08.12-24-10 / Ю. М. Дебринюк ; НЛТУ України ; [ авт.: С.О.Белеля, Б.В.Дебринюк, П.П.Придка, І.І.Гронь]. – Львів, 2011. – 135с. – № ДР 0110U001506.- № Обл. 0211V009874
 10. Адамовський М. Г.   Розрахунок основних елементів та проектування підвісних канатних лісотранспортних установок : метод. вказівки для студ. напрямів підготовки 6.090104 "Лісозаготівля", 6.050502 "Інженерна механіка" та спец. 7.09010401 (8.09010401) "Технології лісосічних і лісоскладських робіт" денної і заочної форм навч. / М. Г. Адамовський, М. П. Мартинців, І. М. Рудько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів, 2011. – 50с.
 11. Лютий Є. М.   Обгрунтування основних параметрів канатних підвісних транспортних систем на основі удосконаленого методу розрахунку : звіт (заключний) ДБ 08.13-28-10 / Є. М. Лютий ; НЛТУ України; [ авт.: Тисовський Л.О., Захарко М.Н.,Мартинців М.П., Удовицький О.М., Матвєєв Е.М., Рудько І.М., Бариляк В.В., Щербак Д.М., Гронь І.І.]. – Львів, 2011. – 109с. : табл. – № ДР 0110V001507.- Обл.№ 0211V009876
 12. Стиранівський О. А.   Розроблення технічної документації лісової автомобільної дороги в урочищі " Мукарівська дача " Маліївецького лісництва ДП " Кам`янець-Подільське лісове господарство " : звіт ГД № 08.15-19-11 / О. А. Стиранівський ; НЛТУ України; [ викон.: Герис М.І., ОлійникМ.І.]. – Львів, 2011. – 44с. – № ДР 0111V010293.- Інв. № 0211V005967
 13. Стиранівський О. А.   Розроблення технічної документації лісової дороги в урочищі Переймська дача Пархомівського лісництва ДП " Хмельницьке лісомисливське господарство " : звіт. ГД № 08.15-07-11 / О. А. Стиранівський ; НЛТУ України ; [ викон.: Герис М.І., Олійник М.І. ]. – Львів, 2011. – 45с. : креслення. – № ДР 0112V001328.- Інв.№ 0212V002838
 14. Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України : [довідник] / П. І. Лакида, Р. Д. Василишин, А. Г. Лащенко, А. Ю. Терентьєв ; Каб. мін. України, НУБіП України, Навч.-наук. ін-т лісового і садово-паркового госп-ва. – К. : Видавн. дім "ЕКО-інформ", 2011. – 192с. – ISBN 978-966-97171-1-5
 15. Миклуш С. І.   Дистанційне зондування землі в лісовому господарстві : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С. І. Миклуш, С. А. Гаврилюк, О. Г. Часковський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 324с. – ISBN 978-617-655-017-4
 16. Пацура І. М.   Інвентаризація зелених насаджень на території навчально- реабілітаційного центру " Левеня " : звіт (заключний) ГД 36-06-11 / І. М. Пацура ; НЛТУ України; [ викон.: А.І.Івченко, Н.З.Кендзьора, І.І.Гронь]. – Львів, 2011. – 60с. – № ДР 0111V005868.- Обл. № 0211V009624
 17. Синякевич І. М.   Цінова політика в лісовому господарстві України : звіт (заключний) ДБ 08.27-06-09 / І. М. Синякевич ; НЛТУ України; [ авт.: О.Врублевська, У.Бабкевич, А.Головко, І.Гуль, С.Дацько, А.Дейнека, В.Дудюк, В.Мороз, О.Сакаль, Н.Синякевич, І.Соловій, В.Холявка, І.Гронь]. – Львів, 2011. – 280с. – № ДР 0109U001473.- Обл. № 0212V002602
 18. Білей П. В.   Дослідження технології синтеза газу з деревинної сировини : звіт (заключний) ДБ 08.24-25-10 / П. В. Білей ; НЛТУ України ; [ авт.: Гнатишин Я.М., Соколовський І.А., Лис С.С., Гопка В.С., Гронь І.І.]. – Львів, 2011. – 93с. – № ДР 0110U001505.- Обл. № 0211V009860
 19. Данчук О. Т.   Розробка моделі ведення екологічно-збалансованого багатофункціонального лісового господарства в умовах Українського Розточчя : звіт (заключний) ДБ 08.09-01-10 / О. Т. Данчук ; НЛТУ України ; [ викон.: Г.Т.Криницький, С.І.Миклуш, Ю.М.Дебринюк, С.М.Землинський, І.В.Делеган, М.М.Король, О.Г.Часковський, Ю.О.Грим`як, В.В.Лавний, Л.Б.Більська, І.А.Більський, Ю.С.Миклуш, П.П.Придка,Т.І.Данчук-Дворецька, І.І.Гронь ]. – Львів, 2011. – 244с. – № ДР 0110U005420.- Обл. № 0212V004570
 20. Бехта П. А.   Підвищення вогнестійкості дерев`яних конструкцій та споруд в будинкобудуванні на базі екологічно чистих антипіренів : звіт про НДР (заключний) Шифр ДБ 08.22-27-10 / П. А. Бехта ; НЛТУ України; [ авт.: Тушницький О.П., Демчина Р.О., Ференц А.О., Марків А.І., Бринь О.І., Гриньків А.С., Гронь І.І.]. – Львів, 2011. – 116с. – № ДР 0110U001503.- № Обл.0211V009861
 21. Бехта П. А.   Новітня енергозберігаюча технологія виготовлення фанери із шпону підвищеної вологості : звіт (заключний) Шифр ГД 08.22-13-11 / П. А. Бехта ; НЛТУ України ; [авт.: Ортинська Г.Є., Салдан Р.Й., Бехта Н.С., Гронь І.І.]. – Львів, 2011. – 104с. – № ДР 0111u004949.- № Обл. 0211V005947