Головна

Навігація

Червень 2012

 

 1. Інформаційний посібник грантодавчих установ та організацій : посібник для студ. вищих навч. закладів, асп., виклад. та наук. / [упоряд. Боцьора Л.О., Литвин Н.М., Єзгор С.О.]. – Львів, 2011. – 107с.
 2. Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали ІІІ Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2009 14-16 травня, 2009 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 360с. – Текст англ. та укр. мовами. – ISBN 978-966-553-781-6
 3. Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали 2-ї Міжнар. конф. молодих науковців CSE-2007 4-6 жовтня, 2007 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2007. – 232с. – Текст англ. та укр. мовами. – ISBN 978-966-553-649-9
 4. Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2011 24-26 листопада, 2011 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2011. – 384с. – Текст англ. та укр. мовами. – ISBN 978-617-607-163-1
 5. Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали ІV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010 25-27 листопада, 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 360с. – Текст англ. та укр. мовами. – ISBN 978-966-553-999-5
 6. Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали ІV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2009 25-27 листопада, 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 408с. – Текст англ. та укр. мовами. – ISBN 978-966-553-999-5
 7. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №715. Інформаційні системи та мережі. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2011. – 375с.
 8. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №717. Комп'ютерні системи та мережі. – Львів, 2011. – 211с.
 9. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №719. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів, 2011. – 315с.
 10. Комп'ютерне розпізнавання жестів: програмно-алгоритмічний підхід : [моногр.] / О. В. Годич, М. В. Давидов, Ю. В. Нікольський та ін. – Львів : Компанія " Манускрипт ", 2011. – 316с. – ISBN 987-966-2400-10-6
 11. Українська жестова мова: комп`ютерно-лінгвістичний аспект : [моногр.] / О. В. Годич, М. В. Давидов, Ю. В. Нікольський та ін. – Львів : Піраміда, 2009. – 253с. – ISBN 978-966-441-196-4
 12. Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2010 рік : бібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Львів. політехніка", НТБ; [уклад. І.В.Гамола та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 776с. – ISBN 978-617-607-185-3
 13. Кунин А. В.   Англо-русский фразеологический словарь : в 2-х кн. : около 25 000 фразеолог. единиц. Кн.2. R - Z / А. В. Кунин. – 3-е изд., испр. – М. : СЭ, 1967. – 739 - 1264c.
 14. Математична лінгвістика : навч. посібник. Кн.1. Квантитативна лінгвістика / В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Новий-Світ-2000, 2012. – 359(1)с. – (Комп'ютинг). – ISBN 978-966-418-191-1
 15. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №718. Фізико-математичні науки. – Львів, 2011. – 139с.
 16. Хоєцький П. Б.   Лісомисливське господарство Західного регіону України : історія розвитку, сучасний стан, потенціал мисливського фонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. сільськогосп. наук : спец. 06.03.03 " Лісознавство і лісівництво " / П. Б. Хоєцький ; НЛТУ України. – Львів, 2012. – 40с.
 17. Хоєцький П. Б.   Лісомисливське господарство Західного регіону України : історія розвитку, сучасний стан, потенціал мисливського фонду : дис. ...докт. сільськогосп. наук : 06.03.03 / П. Б. Хоєцький. – Львів, 2012. – 550с. + Диск
 18. Матвеева Р. Н.   Рост клонов кедра сибирского в условиях юга Средней Сибири : [моногр.] / Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, А. В. Ревин ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Сибирский гос. техн. ун-т". – Красноярск, 2011. – 128с. – ISBN 978-5-8173-0507-4
 19. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №714. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2011. – 563с.
 20. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.55 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2012. – 616c. – ISBN 1563-3349
 21. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №716. Архітектура: Ландшафт дахів історичного центру міста: проблеми збереження і регенерації. – Львів, 2011. – 339с.
 22. Гуманітарні та соціалні науки : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2009 14-16, 2009 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 316с. – Текст англ. та укр. мовами. – ISBN 978-966-533-782-3
 23. Гуманітарні та соціалні науки : матеріали II Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2010 25-27 листопада, 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 328с. – Текст англ. та укр. мовами. – ISBN 978-617-607-004-7
 24. Гуманітарні та соціалні науки : матеріали IIІ Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2011 24-26 листопада, 2011 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2011. – 376с. – Текст англ. та укр. мовами. – ISBN 978-617-607-154-9