Головна

Навігація

Січень-Лютий 2013

 

 1. Хилл Т. И.   Современные теории познания : пер. с англ. / Т. И. Хилл. – М. : Прогресс, 1965. – 533с.
 2. Адамовський О. М.   Дослідження операцій : програма дисц. і метод. вказівки до виконання розрахункової роботи для студ. напряму підготовки "Менеджмент" / О. М. Адамовський, С. О. Козловський. – [3-є вид., доп. і перероб.]. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 59с.
 3. Нетрадиційні джерела енергії: теорія і практика : [моногр.] / Й. С. Мисак, І. М. Озарків, М. Г. Адамовський та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", НЛТУ України. – Львів : Українські технології, 2013. – 356с. – ISBN 978-966-345-267-8
 4. Борис М. О.   Під покровом Богородиці. Гошів : іслюстр. іст. нарис / М. О. Борис. – Брошнів-Осада : Таля, 2012. – 288с. : 16 л. іл. – ISBN 978-966-2995-46-6
 5. Сотник Л. П.   Лісова рослинність біосферного резервату " Шацький " ( структура, динаміка, місце в екомережі ) : дис.... канд. біолог. наук : 06.03.03 / Л. П. Сотник. – К., 2012. – 261с. + Диск
 6. Сотник Л. П.   Лісова рослинність біосферного резервату " Шацький " ( структура, динаміка, місце в екомережі ) : автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук : спец. 06.03.03 " Лісознавство і лісівництво " / Л. П. Сотник ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 7. Ярощук Р. А.   Лісівничо-екологічні особливості відтворення та росту псевдотсуги Мензіса ( Pseudotsuga menziesii ( Mirb.) Franco ) у лісових культурах Західного Лісостепу України : дис. канд. сільськогосп. наук : 06.03.01 / Р. А. Ярощук. – Львів, 2012. – 287с. + Диск
 8. Ярощук Р. А.   Лісівничо-екологічні особливості відтворення та росту псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga menziesii ( Mirb) Franco ) у лісових культурах Західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец. 06.03.01 " Лісові культури та фітомеліорація " / Р. А. Ярощук ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 9. Бактеріальні хвороби сосни звичайної (Pinus syvestris L.) та мікрофлора її насіння : моногр. / Р. І. Гвоздяк, А. Ф. Гойчук, В. В. Розенфельд, Л. А. Пасічник. – Житомир : Полісся, 2011. – 224с. – ISBN 978-966-655-631-1
 10. Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем : 62-га наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників, докторантів та асп. за підсумками наук. діяльності у 2011 році, 10-11 травня 2012 р.: [зб.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 132с.
 11. Головко А. А.   Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни "Корпоративне управління" (для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101) / А. А. Головко, В. С. Дудюк, О. П. Павліщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України, Ін-т екологічної економіки. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 41с.
 12. Шевченко Г. С.   Аналіз господарської діяльності деревообробних підприємств : конспект лекцій для студ. вищих навч. закладів із напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" / Г. С. Шевченко, О. В. Геник, І. Г. Гурняк. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 180с.
 13. Тимик Д. В.   Закономірності впливу модифікування поверхні лущеного шпону на властивості фанери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / Д. В. Тимик ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 14. Тимик Д. В.   Закономірності впливу модифікування поверхні лущеного шпону на властивості фанери : дис.... канд. техн. наук : 05.23.06 / Д. В. Тимик. – Львів, 2013. – 196с. + Диск