Головна

Навігація

Червень 2013

 1. Енциклопедія Сучасної України. Т.12. Кал - Киї / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. досліджень. – К., 2012. – 711с. : іл. – ISBN 978-966-02-6472-4
 2. Енциклопедія Сучасної України. Т.11. Зор - Как / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. досліджень. – К., 2011. – 710с. : іл. – ISBN 978-966-02-6092-4
 3. Рогач С. М.   Інституціональне забезпечення аграрного природокористування : теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.06 " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / С. М. Рогач ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 44с.
 4. Рогач, Світлана Михайлівна   Інституціональне забезпечення аграрного природокористування : теорія і практика : дис. ... докт. екон. наук : 08.00.06 / С. М. Рогач. – К., 2012. – 511с. + Диск
 5. Пелиньо Л. М.   Формування базових елементів системи екологічного аудиту підприємств лісового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / Л. М. Пелиньо ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 6. Пелиньо, Ліана Миколаївна   Формування базових елементів системи екологічного аудиту підпртємств лісового господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Л. М. Пелиньо. – Львів, 2013. – 217с. + Диск
 7. Курс вищої математики : підручник для студ. техн. та технолог. спец. ун - тів / М. М. Стадник, Б. М. Гнідець, В. М. Онишкевич та ін. ; М - во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів, 2012. – 559с.
 8. Определитель низших растений : учеб. пособие для гос. ун - тов : в 5 - ти т. Т.5. Н.А.Комарницкий, М.П.Томин. Грибы. – М. : Сов. наука, 1960. – 294с. : ил.
 9. Рибак Ю. Л.   Морфофізіологічні особливості інфікованих фітохворобами дерев сосни звичайної в молодняках Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог.наук : спец.06.03.03 " Лісознавство і лісівництво " / Ю. Л. Рибак ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 10. Рибак, Юлія Леонідівна   Морфофізіологічні особливості інфікованих фітохворобами дерев сосни звичайної в молодняках Західного Полісся : дис. ... канд. біолог. наук : 06.03.03 / Ю. Л. Рибак. – Львів, 2013. – 300с. + Диск
 11. Фінансовий облік - 1 : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г. М. Воляник, М. М. Огородник, С. Є. Шутка, Н. І. Колінько ; М - во освіти і науки України. – Львів : Новий-Світ-2000, 2013. – 456с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-239-0
 12. Сторожук О. Л.   Визначення анізотропних пружних характеристик деревини акустичним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / О. Л. Сторожук ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 13. Сторожук, Олександр Леонідович   Визначення анізотропних пружних характеристик деревини акустичним методом : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.06 / О. Л. Сторожук. – Львів, 2012. – 207с. + Диск
 14. Щупаківський Р. Б.   Закономірності термічного модифікування деревини дуба у вуглекислому газі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / Р. Б. Щупаківський ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 15. Щупаківський, Роман Богданович   Закономірності термічного модифікування деревини дуба у вуглекислому газі : дис. ... канд. техн. наук : 06.23.06 / Р. Б. Щупаківський. – Львів, 2013. – 234с. + Диск
 16. Маєвський В. О.   Науково - технологічні основи виробництва пилопродукції з урахуванням форми та розмірно - якісної характеристики лісоматеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / В. О. Маєвський ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 40с.
 17. Маєвський, Володимир Олександрович   Науково - технологічні основи виробництва пилопродукції з урахуванням форми та розмірно - якісної характеристики лісоматеріалів : дис. ... докт. техн. наук : 05.23.06 / В. О. Маєвський. – Львів, 2013. – 447с. + Диск
 18. Микичак Б. М.   Закономірності фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / Б. М. Микичак ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 19. Микичак, Борис Михайлович   Закономірності фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.06 / Б. М. Микичак. – Львів, 2013. – 152с. + Диск