Головна

Навігація

Вересень 2013

 1. Піддубняк О.   Мехмат в ретроспективі : багатотиражка Львів. ун - ту ім. Івана Франка як джерело до історії мех. - мат. ф - ту 1948 - 1969 рр. / О. Піддубняк. – Лодзь - Львів : Політехніка Лодзька, 2007. – 108с. : 8 л. іл. – ISBN 978-83-7283-223-8
 2. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №744. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів, 2012. – 323с.
 3. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №745. Комп'ютерні системи та мережі. – Львів, 2012. – 203с.
 4. Камінський В.   Застосування систем штучного інтелекту до розв'язування вибраних задач охорони атмосфери : [монографія]: пер. з пол. / В. Камінський, П. Струмілло, Е. Томчак ; Польська АН, Лодзьке Відділення, Комісія з Охорони Середовища. – Лодзь, 2013. – 179с. – ISBN 83-86492-28-7
 5. Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип.77. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту " Львівська політехніка", 2013. – 135с.
 6. Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип.78. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту " Львівська політехніка", 2013. – 259с.
 7. Барна М. М.   Видатні вчені - ботаніки : [навч. посібник] / М. М. Барна, Л. С. Барна. – Тернопіль : Терно - граф, 2013. – 192с. – ISBN 978-966-457-173-6
 8. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №741. Автоматика, вимірювання та керування. – Львів, 2012. – 279с.
 9. Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідом. наук.-техн. зб. Вип.73 / М-во освіти і науки України; відп. ред. Б.І.Стадник. – Львів : Вид - во "Львівська політехніка", 2012. – 155с. : іл.
 10. Вісник Нац. ун - ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №737. Теорія і практика будівництва. – Львів : Вид - во Львівської політехніки, 2012. – 311с.
 11. Кравченко В. Н.   Україна у роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945) / В. Н. Кравченко. – Львів : Ліга - Прес, 2013. – 238с. : іл. – ISBN 978-966-397-143-4
 12. Панченко С. М.   Лесная растительность Национального природного парка "Деснянско - Старогутский" : монография / С. М. Панченко. – Сумы : Университетская книга, 2013. – 312с. – ISBN 978-966-680-650-8
 13. Синякевич І. М.   Лісова політика : підручник / І. М. Синякевич, А. М. Дейнека, І. П. Соловій ; НЛТУ України. – К. : Знання, 2013. – 323с. – ISBN 978-617-07-0093-3
 14. Лавний В. В.   Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Рекреакційне лісівництво" / В. В. Лавний, Ю. В. Зварич. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 20с.
 15. Івануса А. В.   Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : конспект лекцій / А. В. Івануса. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 120с.
 16. Козловський С. О.   Управління якістю : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С. О. Козловський. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 144с. – ISBN 978-966-665-855-8
 17. Вічевич А. М.   Маркетинг : навч. посібник для студ. екон. спец. / А. М. Вічевич, Т. В. Вайданич. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 194с.
 18. Михайловський В. І.   Потенціал і розвиток підприємства : конспект лекцій для студ. вищих навч. закладів з напрямку підготовки "Економіка підприємства" / В. І. Михайловський, О. А. Григор'єв. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 144 с.
 19. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №749. Логістика. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2012. – 563с.
 20. Кіндрат Р. Я.   Основи наукових досліджень : конспект лекцій для студ. напрямів підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030601 "Менеджмент" / Р. Я. Кіндрат, О. Р. Прокопович. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 171 с.
 21. Держава і право : зб. наук. праць: Юридичні і політичні науки. Вип. 60 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2013. – 588c. – ISBN 1563-3349