Головна

Навігація

Список періодичних видань

Бюлетені

Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.– К.:Редакція " Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 1999- 2009.– щомісячно ч/з
Бюлетень з корпоративного управління.– К.:ТОВ "МІА ПОДІЯ", 2000-2001. ч/з
Бюлетень систематичного законодавства України.– К.:НВП "Форум", 2002-2005 – раз на місяць ч/з
Відомості Верховної ради України.– К.:ТОВ "Навчальний друк",1962-2009.– щотижнева ч/з; ч/з №1
Євроатлантикінформ.– К.:ДП "НВЦ"Євроатлантикінформ", 2008.– тричі на рік ч/з
Євробюлетень.– К.:ТОВ "ВИД."Консультант", 2000-2009.– щомісячна ч/з ;в/б
Інформаційний бюлетень/ М-во внутрішніх справ України; Українська академія внутрішніх справ.– К.:Респуб. навч.-метод. центр,1995.– щоквартально ч/з
Людина і праця.– К.:АТ "Українська видавнича група, 1996.– раз на місяць ч/з
Новини НАТО.– К.:Відділ громадської дипломатії штаб-квартири НАТО, 2009 – 2 рази на рік ч/з; в/б

Газети

Аргументы и факты в Украине.– К.:ТОВ "Укрполіграфмедіа", 2000-2009. ч/з
Аудиторія.– Львів:Національний університет "Львівська політехніка", 1998- 2009.– один раз на тиждень ч/з
Високий замок.– Львів:Вільна Україна, 1998-2009.– щоденна ч/з
Вісник Чорнобиля.– К.:" Преса України", 2003-2005.– щотижнева . в/б
Все про бухгалтерський облік.– К.:"Все про бухгалтерський облік", 2002-2009 ч/з№1
Голос України.– К.:Київська правда, 1997-2009.– 5 раз на тиждень ч/з; ч/з№1
Деревообробник.– Львів:ТОВ " Деревообробник", 2000-2009.– двічі на місяць в/б; ч/з
Інформатор.– Львів:ТзОВ "Агенція журналістських розслідувань",2008-2009– 1 раз на тиждень ч/з
Конкретно о строительстве ( дод. до Контракти ).– К.:"Новий друк", 2008.– раз в місяць ч/з№1
Контракти.– К.:ТОВ "Новий друк", 2005-2009 – раз на тиждень ч/з№1
Літературна Україна.– К.:Київська правда, 2008-2009.– тижнева худ.
Наша Віра.– К.:"Інтерекспресдрук", 2008.– щомісячна ч/з№1
Освіта.– К.:Київська правда, 1995-2009.– щотижнева ч/з
Освіта лісівнича (часопис).– Львів:НЛТУ України, 2004-2009.– 2 рази на місяць
ч/з; в/б
Освіта України.– К.:"Педагогічна преса", 2000-2009. – 2 рази на тиждень ч/з
Праця і зарплата.– К.:"Преса України", 2005-2009.– чотири рази на місяць ч/з№1
Ратуша.– Львів:КП "Редакція газети Львівської міської ради "Ратуша", 2008. ч/з
Слово Просвіти.– К.:Товариство " Просвіта ",2009.– 1 раз на тиждень ч/з№1
Урядовий кур’єр.– К.:Вид-во "Преса України", 1998-2009.– п’ять раз на тиждень ч/з№1; в/б

Журнали

CHIP.– К.:"Типография"Литера",2002-2009.– один раз на рік . ч/з
Hi-Tech.– К.:СофтПресс,2006-2007. – один раз на рік ч/з
PC WOPLD.– К.:"CЭЭМ",1996-1998.– один раз в місяць ч/з
Автоматика, автоматиация, электротехнические комплексы и системы.Херсон:Херсон- ский национальний технический университет,2003-2009.– двічі на рік ч/з
Автомобильный транспорт.– М.:"Транспорт",1986-1990.– раз на місяць
Автошляховик України.– К.:"Грета",2003-2009.– 6 разів на рік ч/з
Аграрна наука і освіта.– К.:"Фенікс", 2008 ч/з
Актуальні проблеми економіки.– К.:АТЗТ "АТОПОЛ",2003-2009.– щомісячна ч/з№1
Антикризисный менеджмент.– К.:"Демос Сервіс",2003-2007.– щомісячна ч/з№1
Архитектура СССР.– М.:"Архитектура СССР",1990-1991.– раз на місяць ч/з
Архитектура и престиж.– К.:ТОВ"Архитектура и престиж,2005 ч/з
Архітектура України.– К.:"Архітектура України",1991-1993.– раз на два місяці ч/з
Банківська справа.– К.:Товариство "Знання України",2000-2009.– раз на два місяці ч/з№1
Безпека життєдіяльності.– К.:"Основа",2004-2009.– щомісячна ч/з
Библиотекарь.– М.:"Книга",1987-1989.– раз на місяць ч/з
Биологические науки.– М.:Высш.шк.,1972-1992.– раз на місяць ч/з
Биология. Ботаника. ( Высшие растения .).– М.:ВИНИТИ,1961-1995.– 1раз на місяць в/б
Биология. Ботаника. Лекарственные растения.– М.:ВИНИТИ,1992.– 1 раз на місяць в/б
Биология. Ботаника. Лесоведение и лесоводство.– М.:ВИНИТИ,1992-1996.– 1 раз на місяць в/б
Биология. Ботаника. Почвоведение и агрохимия.– М.:ВИНИТИ,1992-1993.– 1 раз на місяць в/б
Биология. Ботаника. Физиология и биохимия растений.– М.:ВИНИТИ,1992-1993.– 1 раз на місяць в/б
Биология. Физиология и биохимия растений.– М.:ВИНИТИ,1984-1991.– 1 раз на місяць в/б
Биология. Физиология растений.– М.:ВИНИТИ., 1966-1983.– 1 раз на місяць в/б
Биология. Физиология растений. Растениеводство,1961-1965.– М.:ВИНИТИ в/б
Бібліотечна планета.– К.:Національна парламентська бібліотека України,2002-2009.– щоквартальна в/б
Бібліотечний вісник.– К.:НБУ ім. В.І. Вернадського,1995-2009.– 6 разів на рік в/б
Біополімери і клітина.– К.:НАН України інститут молекулярної біології і генетикм,2009.– 1 раз на 2 місяці в/б
Благоустройство Территорий.– К.:ООО " ЛІТЕРА ДРУК ",2006-2009.– 1 раз на місяць ч/з
Благоустройство и ландшафт.– К.:О О О " Благоустройство Территорий,2009. ч/з
Ботанический журнал.– Санкт-Петербург:Наука,1947-1997.– раз на місяць ч/з
Бум технологий. Мебель.– Днепропетровск:ЧП "Издательский Дом "Владимир Дудник",2004.– 6 разів на рік в/б
Бумага и жизнь.– К.:ООО "ЕЛО-Склад",2003.– щомісячна ч/з
Бумажная промышленность.– М.:Лесная пром-сть,1946-1990.– раз на місяць ч/з
Бухгалтерський облік і аудит.– К.:"Преса України",2000-2009.– щомісячна ч/з№1
Весник высшей школы, 1992-1993 ч/з
Вестник зоологии.– К.:ТОВ "Велес",1994-2007.– 6 разів в рік ч/з
Вестник машиностроения.– М.:"Машиностроение",1991-1992.– раз на місяць ч/з
Вестник сельскохозяйственной науки.– М.:Колос,1978-1982.– Раз на місяць ч/з
Витрина.– К.,2008-2009.– 6 разів в рік в/б
Вища освіта України(часопис).– К.:"Педагогічна преса",2002-2009.– раз в квартал в/б
Вища школа.– К.:Товариство "знання" України, КОО,2002-2005.– 6 разів на рік в/б
Вісник Академії Наук України.– К.:Наук. думка,1978-1996.– Раз на місяць ч/з
Вісник Вінницького політехнічного інституту.– Вінниця:Вінницький національний технічний університет,1994-2007.– 6 раз на рік ч/з
Вісник Інституту економіки та прогнозування.– К.:" Інститут економіки та прогнозування НАН України ",2000. ч/з№1
Вісник національної академії наук України.– К.:Видавничий дім " Академперіодика" НАН України,2001-2009.– щомісячна ч/з
Вісник НТШ (часопис).– Львів:Світова Рада Наукових товариств ім Шевченка,2008-2009.– 2 рази на рік ч/з
Вісник податкової служби України.– К.:"Інформаційно-видавничий центр ДПА України",1998-2009.– щотижневик ч/з№1
Вітчизна.– К.:"Вітчизна",1994-2008.– щомісячна худ.
Віче.– К.:Вид-во "Київська правда",2002-2009.– раз на місяць; з 2006 двічі на місяць ч/з№1
Вода и Экология.– Санкт-Петербург:АО "Водопроект-Гиппрокоммунводоканал. Санкт-Петербург",2008.– раз в квартал в/б
Вопросы изобретательства (Интелектуальная собственность).– М.:ВНИИПИ,1989-1992.– щомісячна ч/з
Всесвіт.– К.:Видавничий дім "Всесвіт",1994-2009.– щомісячна худ.
Геодезия и картография.– М.:геодезиздат,1982-1992.– раз на місяць ч/з
Гидробиологический журнал.– К.:Институт гидробиологии НАН Украины,1994-1999.–
6 раз в год ч/з
Гидролизная и лесохимическая промышленность.– М.:"Московская правда",1955-1993.– вісім разів на рік ч/з
Гидротехника и мелиорация.– М.:Колос,1967-1987.– Раз на місяць ч/з
Грегіт (часопис).– Львів,2007. в/б
Гуманитарний екологический журнал.– К.:Логос,1999–2006.- Чотири рази на рік ч/з
Декоративное искусство.– М.:" Советский художник ",1990-1992.– 1 раз на місяць ч/з
Деньги и кредит.– М.:Издательство "Финансы и статистика",2008.– щомісячна ч/з№1
Дерев’яне домобудівництво:додаток до газети "Деревообробник".– Львів:ТзОВ "Редакція газети "Деревообробник", 2008. в/б
Дерев’яні двері та сходи:додаток до газети " Деревообробник".– Львів:ТзОВ "Редакція газети "Деревообробник", 2007. в/б
Дерев’яні євровікна:додаток до газети "Деревообробник".– Львів:ТзОВ " Редакція газети "Деревообробник", 2005. в/б
Деревообрабатывающая промышленность.– М.:" Деревообрабатывающая промышленность ",1955-2009.– 6 раз в год в/б
Деревообработка.– М.:Государственное Лесное Техническое Идательство,1935-1936.– 1 раз на місяць ч/з
Деревоперерабатывающая и лесохимическая промышленность.– М.:Министерство лесной и бумажной промышленности СССР,1952-1954.– 1 раз на місяць ч/з
Дереворізальний інструмент:додаток до газети "Деревообробник".– Львів:ТзОВ "Редакція газети " Деревообробник", 2004. в/б
Дзвін (часопис).– Львів:"Червона калина",1940-.– щомісячна худ.
Дивослово.– К.:"Дивослово",1994-2009.– щомісячна худ.
Дім, сад, город.– К.:КП "Редакція журналу "Дім, сад, город",1993-2009.– щомісячна ч/з
Дніпро.– К.:ТОВ " Редакція журналу Дніпро ",2009.– 1 раз на місяць худ.
Доповіді Національної академії наук України.– К.:Національна академія наук України,1993-2009.– щомісячна ч/з
Екологічний Вісник.– Ніжин:"Аспект-Поліграф",2003-2009.– раз на два місяці ч/з
Екологія.– К.:"Аспект-Поліграф",2006-2009.– щоквартальна в/б
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності.– К.:НПЦ " Екологія Наука Техніка " Товариства " Знання " України,2002-2008– 3 рази на рік ч/з
Економіка України.– К.:Вид-во "Преса України",1998-2009.– щомісячно ч/з№1
Економіка і прогнозування.– К.:Фенікс,2001-2009 ч/з№1
Економіка,фінанси,право.– К.:"Аналітик",1999-2009 – щомісячна ч/з№1
Економіка. Економічні науки.– К.:Книжкова палата України,2003-2004.– щомісячна ч\з№1
Економіст.– К.:Колегіум, 2006-2009. – щомісячна ч/з№1
Економічна теорія.– К.:Фенікс,2005-2009.– чотири рази на рік ч/з№1
Заповідна справа в Україні.– К.:"Київський університет",2002-2003.– два рази на рік ч/з
Защита растений.– М.:"Колос",1966-1993.– раз на місяць ч/з
Защита растений от вредителей.– Москва:М - во Сельского хоз -ва СССР,1957-1965.– два рази на місяць ч/з
Зовнішні справи (Політика і час).– К.:ТОВ "Вістка",2007-2009.– щомісячна ч/з№1
Зовнішньоекономічний кур’єр.– Львів:"Кольорове небо",2007-2008.– щомісячна ч/з№1
Зовнішня торгівля: право та економіка.– К.:Київ,2006-2009.– раз на два місяця ч/з№1
Известия Императорского лесного института.– С.-Петербург:Императорский лесной институт,1898-1928.– 1-2 рази на рік ч/з
Известия Ленинградского лесного института.– Ленинград:Ленинградский лесной институт,1926-1928.– раз на рік ч/з
Известия Петроградского лесного института.– Петроград:Петроградский лесной институт,1917.– раз в рік ч/з
Измерительная техника.– М.:Изд-во стандартов,1987-1991.– щомісячна ч/з
Инженер.– М.:АСПОЛ,1991-1993.– щомісячна ч/з
Инженерно-физический журнал.– Минск:Наука и техника,1982-1991.– щомісяця ч/з
Интелектуальная собственность (Вопроси изобретательства).– М.:Интелектуальная собственность,1992.– щомісячна ч/з
Іноземні мови в навчальних закладах.– К.:"Педагогічна преса",2005-2009.– шість раз на рік в/б
Кампус.– К.:ТОВ Видавничий дім " Редактор М ",2009.– 1 раз на місяць в/б
Квіти України.– К.:Квіти України,1995-2009.– два рази на місяць ч/з
Кибернетика и системный анализ.– К.:НАН Украины,2003.– раз на два місяці ч/з
Київ.– К.:"Преса України",1999-2009.- щомісяця худ.
Компьютеры + программы.– К.:ТОВ"Декабрь",2000-2006.– раз на місяць ч/з
Лакокрасочные материалы и их применение.– М.:ООО"Пэйнт-Медиа",1966-2003.– раз на місяць ч/з
Ландшафтный дизайн.– М.:"Ландшафтный дизайн",2000-2009.– раз на два месяца ч/з
Лес.– М.:Главснаблес,1946-1948.– раз на два місяці ч/з
Лес и степь.– М.:Сельскохозяйственной литературы,1950-1953.– раз на місяць ч/з
Лесная индустрия.– М.:Орган наркомлеса СССР,1937-1939.– раз на місяць ч/з
Лесная новь.– М.:Профиздат,1980-1995.– раз на місяць ч/з
Лесная промышленность.– М.:Лесная промышленность,1941-1995.– раз на місяць ч/з
Лесная промышленность Беларуси.– Минск:НТРУП "ДИЭКОС",2005.– раз на місяць в/б
Лесное и охотничье хозяйство.– Минск:МлхРБ,2006-2008. ч/з
Лесное хозяйство.– М.:"Лесное хозяйство",1939-2009.– раз на місяць в/б
Лесное хозяйство.– М.:ЦНИИТЭИлеспром,1967.– два раза в месяц ч/з
Лесное хозяйство, лесопромышленность и топливо.– Ленінград,1924-1926.– раз на місяць ч/з
Лесной вестник.– М.:МГУЛ,2008.– 1 раз на 2 місяці в/б
Лесной журнал.– Архангельск:АГТУ,1960-2009.– раз на місяць.– (Известия высших учебных заведений) ч/з
Лесной журнал.– С.-Петербург:Лесное общество,1872-1918.– раз на місяць.– (Ивестия высших учебных заведений) ч/з
Лесной журнал.– Архангельск: ОТКЗ Лесотехнический ин-т им.Куйбышева,1958-1959.– раз на два місяці.– (Известия высщих учебных заведений) ч/з
Лесоведение.– М.:Академия наук СССР,1967-1997.– раз на два місяці ч/з, в/б
Лесоведение и лесоводство.– М.:ВИНИТИ,1962-1991.– раз на місяць в/б
Лесоводство и агролесомелиорация.– Москва:ВНИИТЄИсельхоз и ЦНСХБ,1972-1973.– раз на місяць ч/з
Лесоводство и охрана природы.– М.:вниитэисх,1971.– раз на місяць ч/з
Лесопромышленное дело.– М.:Крестьянская газета,1931-1933.– раз на місяць ч/з
Лесохимия и подсочка.– М.:ВНИПИЭИлеспром,1970-1979. ч/з
Лесохозяйственная информация.– М.:Госкомлесхоз Совет Министров СРСР,1968-1979.– двічі на місяць ч/з
Лесоэксплуатация и лесосплав.– М.:ЦНИИТЭИлеспром,1967-1991.– тричі на місяць ч/з
Лісовий журнал.– К.:"Техніка",1993-1995.– раз на два місяці в/б
Лісовий і мисливський журнал (часопис).– К.:ТОВ"Видавничий дім"ЕКО-інформ",1995-2009.– раз на два місяці в/б
Людина і політика.– К.:"Поліс - К",2002-2004.– раз на два місяці ч/з№1
Людина і світ.– К.:"Преса України",1998-2004.– раз на місяць ч/з№1
Маркетинг в Україні.– К.:Українська асоціація маркетингу,2006-2007.– 1 раз на 2 місяці ч/з№1
Маркетинг и Реклама.– Харків:НВФ " Студцентр ",2000-2008.– раз на місяць ч/з
Машиноведение.– М.:АН СССР,1982-1989.– раз на два місяці ч/з
Машинознавство.– Львів:ТзОВ " Кінпатрі ЛТД ",2001.– раз на місяць ч/з
Машиностроение.– М.:МГТУ им.Баумана,1986-1992.– раз на місяць ч/з
Мебель.– М.:ЦНИИИиТЭИ по лесной,цел.-бум.пром-ти,1966-1989. ч/з
Мебельщик.– СПб.:Мебельник,2008. в/б
Меблеві технології.– Львів:Дп "видавничий дім "Укрпол",2007-2009.– десять раз на рік в/б
Металловедение и термическая обработка металлов.– М.:"Машиностроение",1987-1992.– раз на місяць ч/з
Метеорология и гидрология.– М.:Гидрометеоиздат,1985-1989.– раз на місяць ч/з
Механизация и автоматизация управления.– К.:УкрНИИНТИ,1982-1991.– раз в квартал ч/з
Механическая обработка древесины.– М.:Гослестехиздат,1935–1989.- раз на місяць ч/з, в/б
Мировая экономика и международные отношения.– М.:"Наука",2003-2009.– раз на місяць ч/з№1
Мисливець і рибалка.– К.:" Гамма - друк ",1993-2002.– раз на місяць ч/з
Мистецтво та освіта.– К.:Преса України,2000-2001.– раз на квартал ч/з
Міське господарство України.– К.:" Комуненконолміка",1993.– раз на квартал ч/з
Мовознавство.– К.:"Академперіодика"НАН України,1999-2009.– раз на два місяці ч/з
Мой прекрасний сад.– К.:"BURDA SENATOR VERLAG GmbH",2008-2009.– щомісячна в/б
Мой уютный дом.– К.:ДП "Бурда Україна",1998-2009.– 1 раз на місяць в/б
Народна творчість та етнографія.– К.:"Наукова думка",1993-1994.– раз на два місяці ч/з
Наука и жизнь.– М.:"Правда",1989-1993.– раз на місяць ч/з
Наука и религия.– М.:"Знание",1989-1992.– раз на місяць ч/з
Наука і суспільство.– К.:"Преса України",1989-2003.– раз на місяць ч/з
Науковий світ.– К.:ЗАТ "Віпол",1998-2009.– щомісячна ч/з; в/б
Наукові праці/ МДГУ ім. Петра Могили.– Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили,2003-2004.– (Екологія) в/б
Наш Дім:Додаток до журналу "Дім,сад,город".– К.:Преса України,1999.– щомісячна ч/з
Наше небо.– К.:"Знання",2001.– раз на два місяці ч/з
Нове покоління України.– К.:ВГО"Нова генерація",2004.– раз на місяць ч/з
Оборудование и инструменти.– Харків:ЧФ"ЦентрИнформ",2002-2008.– раз на місяць в/б
Ойкумена(часопис).– К.:АНУ,1992-1993.– раз на два місяці ч/з
Окна. Двери. Витражи. (Архитектор).– К.:"БАУбизнес",2006.– десять раз в рік в/б
Окно в Украину.– К.:журнал "ВИТРИНА",2009.– 1 раз на рік в/б
Оконные технологии.– К.:ООО"ТАКК",2003–2009.- 1раз в 3 місяць в/б
Опорядження деревини:додаток до газети "Деревообробник".– Л.:ТзОВ "Редакція газети "Деревообробник", 2007. ч/з
Основи здоров'я та фізична культура.– К.:"Основа",2008.– щомісячна ч/з
Охорона праці.– К.:ВАТ КБ "Надра" КРУ,1996-2009.– щомісячна ч/з
Охота и охотничье хозяйство.– М.:"Колос",1982-1993.– раз на місяць ч/з
Охотник.– К.:"Эксперт-Про",2005-2006.– чотири рази на рік ч/з
Охотник.– М.:Центральный совет ВОО,1995-1998.– шість раз на місяць ч/з
Охрана и улучшение городской среды:Реферативный журнал/Всесоюзный институт научной и технической информации.– М.:ВИНИТИ,1990-1993.– раз на місяць в/б
Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов:Реферативный журнал/Всесоюзный институт научной и технической информации.– М.:ВИНИТИ,1975-1986.– раз на місяць в/б
Пам'ятки України:історія та культура(часопис).– К.:Міністерство культури і мистецтв України,1990-2001.– раз на квартал ч/з
Педагогіка і психологія.– К.:"Педагогічна преса",1998-2009.– раз на квартал ч/з№1
Переробка відходів деревини:додаток до газети " Деревообробник".– Львів:ТзОВ Редакція газети " Деревообробник ", 2009. в/б
Політика і культура.– К.:ТОВ"ПІК-принт",2003-2004. ч/з№1
Політика і час.– К.:Міністерство закордонних справ України,1997-2007.– раз в місяць ч/