Головна

Навігація

Нові надходження

Січень
1. Автоматизація виробничих процесів у машинобудування та приладобудуванні : Укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип.41 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. З.А.Стоцько. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2007. – 175с.
2. Автоматизація виробничих процесів у машинобудування та приладобудуванні : Укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип.42 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. З.А.Стоцько. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2008. – 186с.
3. Автоматизація виробничих процесів у машинобудування та приладобудуванні : Укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип.43 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. З.А.Стоцько. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 121с.
4. Вимірювальна техніка та метрологія : Міжвідом. наук.-техн. зб. Вип.70 / М-во освіти і науки України;Відп. ред. Б.і.Стадник. – Львів : "Львівська політехніка", 2009. – 215с. : іл.
5. Вісник Київського національного університету.Інтродукція та збереження рослинного різноманіття : наук.видан. Вип.19-21. – К. : ВЦ"Київський університет", 2009. – 174с.
6. Вісник Київського національного університету.Інтродукція та збереження рослинного різноманіття : наук.видан. Вип.22-24. – К. : ВЦ"Київський університет", 2009. – 172с.
7. Вісник Київського національного університету.Інтродукція та збереження рослинного різноманіття : наук.видан. Вип.25-27. – К. : ВЦ"Київський університет", 2009. – 170с.
8. Вісник Нац. ун-ту " Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №646. Електроніка. – Львів, 2009. – 226с.
9. Вісник Нац. ун-ту " Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №642. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів, 2009. – 91с.
10. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук.праць:. №635. Менеджмент та підприємництво в Україні:етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Нац.ун-ту"Львівська політехніка, 2008. – 275 с.
11. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №641. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів : Нац.унів-ту"Львівська політехніка, 2009. – 87с.
12. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №637. Електроенергетичні та електромеханічні системи. – Львів : Нац.ун-т"Львів-ка пол-ка", 2009. – 114с.
13. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №639. Автоматика, вимірювання та керування. – Львів, 2009. – 251с.
14. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №650. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів, 2009. – 279с.
15. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №521. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів, 2004. – 233с.
16. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №543. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів, 2005. – 215с.
17. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №638. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів, 2009. – 287с.
18. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук.праць. №636. Філософські науки. – Львів : нац.ун-ту"Львівська політехніка", 2009. – 143с.
19. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук.праць. №644. Хімія, технологія речовини та їх застосування. – Львів : Нац.ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 335с.
20. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук.праць. №640. Проблеми економіки та управління. – Львів : Нац.ун-ту"Львівська політехніка, 2009. – 455с.
21. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №643. Фізико-математичні науки. – Львів, 2009. – 117с.
22. Вісник Нац.ун-ту"Львівська політехніка" : зб.наук.праць. №633. Логістика. – Львів : Нац.ун-ту"Львівська політехніка, 2008. – 915с.
23. Вісник Нац.ун-ту"Львівська політехніка" : зб.наук.праць. №649. Логістика. – Львів : Нац.ун-ту"Львівська політехніка, 2009. – 347с.
24. Делеган І. В. Перспективи розвитку мисливського господарства в Закарпатті : (практичні реком. щодо розвитку мисливського госп-ва на засадах багатофункціонального, наближеного до природи ведення лісового госп-ва) / І. В. Делеган, М. В. Чернявський, В. С. Фенич ; Швейц.-укр. проект розвитку лісового госп-ва в Закарпатті FORZA, НЛТУ України, Карп. лісова наук.-дослідна станція УкрНДІгірліс. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2007. – 158с. – ISBN 978-966-2988-10-9
25. Ипатова М. В. Механизация лесохозяйственных и лесокультурных работ : уч. пос. для студ. лесохоз. и инж. -экон . фак. Ч.3 / М. В. Ипатова. – Л., 1966. – 168с. : ил.
26. Казимирова Е. Д. Немецко-русский словарь по деревообработке / Е. Д. Казимирова, А. П. Николаев. – М. : Иниздат, 1961. – 216с.
27. Казинер Ю. Я. Арматура систем автоматического управления ( исполнительные устройства ) / Ю. Я. Казинер, М. С. Слободкин. – М. : Машиностроение, 1977. – 136с.
28. Казімірський П. С. Розклад матричних многочленів на множники / П. С. Казімірський. – К. : Наук. думка, 1981. – 224с.
29. Каириукстис Л. Роль комплексных исследований в интенсификации лесного хозяйства Литовской ССР / Л. Каириукстис. – Каунас, 1971. – 19с.
30. Каїра З. С. Розміщення виробничих сил: стратегія та практика : навч. посібник / З. С. Каїра, А. І. Омельянчук, О. С. Поважний. – Донецьк : Альфа-прес, 2006. – 320с. : іл.
31. Кайгородов В. Г. Барабаны для сухой окорки древесины / В. Г. Кайгородов. – М., 1970. – 24с.
32. Кайла С. Справочное пособие по лесовосстановлению : пер. с финск. / С. Кайла. – М. : Лесная пром-сть, 1980. – 80с.
33. Кайрюкштис Л. Оптимальный способ выращивания еловых молодняков / Л. Кайрюкштис, А. Юодвалькис. – Вильнюс : Мокслас, 1976. – 11с.
34. Кайрюкштис Л. А. Формирование елово-лиственных молодняков / Л. А. Кайрюкштис. – Каунас, 1959. – 245с. : ил.
35. Кайрюкштис Л. А. Метод составления таблиц хода роста смешанных и сложных насаждений / Л. А. Кайрюкштис, С. П. Каразия, А. И. Юодвалькис. – Каунас, 1969. – 15с.
36. Кайрюкштис Л. А. Системы и способы формирования насаждений елово-лиственной формации / Л. А. Кайрюкштис, С. П. Каразия, А. И. Юодвалькис. – Каунас, 1968. – 24с.
37. Кайрюкштис Л. А. Способ снятия стрессовой напряженности при адаптации ели к ценозу / Л. А. Кайрюкштис, Л. П. Скуодене. – Каунас, 1985. – 13с.
38. Какуевицкий В. А. Восстановление деталей автомобилей на специализированных предприятиях / В. А. Какуевицкий. – М. : Транспорт, 1988. – 148с.
39. Какуевицкий Л. И. Справочник реле защиты и автоматики / Л. И. Какуевицкий, Т. В. Смирнова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Энергия1972. – 343с.
40. Калашник В. С. Русско-украинский разговорник / В. С. Калашник, А. Я. Опришко, А. А. Свашенко. – К. : Вища шк., 1992. – 217с.
41. Калашников А. П. Зимним лесовозным дорогам- постоянное внимание / А. П. Калашников. – петрозаводск : Карел. кн. изд., 1964. – 44с.
42. Калашников А. П. Строительство и ремонт веток и усов на лесовозных автомобильных дорогах / А. П. Калашников. – Петрозаводск : Госиздат КАССР, 1961. – 108с. : ил.
43. Калашников А. П. Эффективность работы автомобилей на вывозке леса / А. П. Калашников. – Петрозаводск : Карелия, 1987. – 80с. : ил.
44. Калашников А. Ф. Агрономическая эффективность полезащитных лесных полос / А. Ф. Калашников. – М. : Лесная пром-сть, 1972. – 96с.
45. Калашников Е. Н. Основы ландшафтно-статистического метода лесоинвентаризации / Е. Н. Калашников, Д. М. Киреев. – Новосибирск : Наука, 1978. – 144с.
46. Калашников М. Г. Системы электроснабжения транспортных машин / М. Г. Калашников, О. И. Милютин, В. Д. Константинов. – Л. : Машиностроение, 1982. – 143с.
47. Калашников О. Г. Ремонт машин ( тракторів, автомобілів, комбайнів та іншої сільськогосподар. техніки ) : посібник для технікумів / О. Г. Калашников, В. Д. Мельников. – Вид. 2-е, перероб. й доп. – К. : Вища шк., 1973. – 367с.
48. Калашников П. Л. Древесиноведение и лесное товароведение : учеб. пособие / П. Л. Калашников. – М. : Гослесбумиздат, 1963. – 254с.
49. Калашников П. Л. Приемка и учет древесины / П. Л. Калашников. – Изд. 2-е доп. и перераб. – М. : Лесная пром-сть, 1968. – 280с.
50. Калашников Э. Г. Электричество / Э. Г. Калашников. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М. : Наука, 1977. – 592с.
51. Калинин Г. А. Эксплуатация, содержание и ремонт лесовозных узкоколейных железных дорог / Г. А. Калинин, Н. Н. Шкаев. – М. : Лесная пром-сть, 1975. – 119с.
52. Калинин Л. Б. Лесоводство.Несплошные (постепенные ) рубки в Лисинском учебно-опытном лесхозе : метод. указ. по учебной практике для студ. лесохоз.фак. (спец.1512) / Л. Б. Калинин. – Л., 1978. – 34с.
53. Калинин Л. Б. Основы тропического и субтропического лесоводства : учеб. пособие для студ.-иностр. по спец.1512 / Л. Б. Калинин. – Л. : ЛТА, 1983. – 60с.
54. Калинин Л. Б. Основы лесного хозяйства и таксации леса : метод. указ. к практическим занятиям для студ. спец.0901 / Л. Б. Калинин, И. А. Нахабцев. – Л., 1981. – 51с.
55. Калинин М. И. Моделирование лесных насаждений. (Биометрия и стереометрия) / М. И. Калинин. – Львов : Вища шк., 1978. – 206с. : ил.
56. Калинин Ф. Л. Регуляторы роста растений. Биохимия действия и применения / Ф. Л. Калинин, Ю. Г. Мережинский. – К. : Наук. думка, 1965. – 407с.
57. Калиниченко Н. П. Противоэрозионная лесомелиорация / Н. П. Калиниченко, И. Г. Зыков. – М. : Агропромиздат, 1986. – 279с.
58. Калиниченко Н. П. Лесомелиорация овражно-балочных систем / Н. П. Калиниченко, В. В. Ильинский. – М. : Лесная пром-сть, 1976. – 200с.
59. Калиниченко Н. П. Лесовосстановление и лесовыращивание / Н. П. Калиниченко, А. И. Писаренко, Н. А. Смирнов. – М. : Лесная пром-сть, 1967. – 232с.
60. Калиниченко Н. П. Лесовосстановление на вырубках / Н. П. Калиниченко, А. И. Писаренко, Н. А. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Экология, 1991. – 384с.
61. Калиниченко Н. П. Механизация работ в защитном лесоразведении / Н. П. Калиниченко, В. В. Чернышев. – М. : Лесная пром-сть, 1972. – 184с.
62. Калиниченко н. п. Лес и сельское хозяйство / н. п. Калиниченко. – М. : Знание, 1965. – 70с.
63. Калинкин Г. А. Автоматизированные системы управления предприятием : учеб. пособие для вузов / Г. А. Калинкин. – Минск : Вышэйшая.шк., 1979. – 158с.
64. Калинская Т. В. Окрашевание полимерных материалов / Т. В. Калинская, С. Г. Доброневская, Э. А. Аврутина. – Л. : Химия, 1985. – 184с. : ил.
65. Калинушкин М. П. Насосы и вентиляторы : учеб. пособие для вузов / М. П. Калинушкин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.шк., 1987. – 176с. : ил.
66. Калитеевский Р. Е. Автоматизация производственных процессов в лесопилении / Р. Е. Калитеевский. – М. : Лесная пром-сть, 1979. – 335с.
67. Калитеевский Р. Е. Проектирование лесопильных потоков / Р. Е. Калитеевский. – М. : Лесная пром-сть, 1972. – 184с.
68. Калитеевский Р. Е. Производственная мощность лесопильных предприятий : лекции для студ. спец. 0902, 0519 / Р. Е. Калитеевский. – Л., 1984. – 60с.
69. Калитеевский Р. Е. Технология лесопиления / Р. Е. Калитеевский. – М. : Лесная пром-сть, 1986. – 264с.
70. Калитеевский Р. Е. Автоматика и автоматизация производственных процессов : метод. указ. по выполнению курсовой работы для студ. спец.0902 / Р. Е. Калитеевский, Н. А. Мельников. – Л., 1979. – 40с.
71. Калитеевский Р. е. Расчет процессов сортировки пиловочника с применением ЭВМ : лекции для студ. спец. 0902, 0519 / Р. е. Калитеевский. – Л., 1987. – 40с.
72. Каллас К. Э. Организация автоматизированной информационной системы бухгалтерского учета / К. Э. Каллас. – М. : Финансы и статистика, 1990. – 176с.
73. Калниболотский Ю. М. Расчет чувствительности электронных схем / Ю. М. Калниболотский, Н. Н. Казаджан, В. В. Нестер. – К. : Техніка, 1982. – 176с.
74. Калниньш А. Я. Консервирование и защита лесоматериалов : справочник / А. Я. Калниньш. – М. : Лесная пром-сть, 1971. – 421с. : ил.
75. Калугин И. К. Англо-русский словарь по современной радиоэлектронике : около 20000 терминов / И. К. Калугин. – Изд. 2-е. – М. : Сов. энциклопедия, 1972. – 448с.
76. Калугина З. С. Рекомендации по использованию гидролизного лигнива в теплицах лесного и сельского хозяйства / З. С. Калугина, А. С. Синников, Т. Б. Мошкова. – Архангельск, 1982. – 8с.
77. Калуцкий К. К. Технология лесоразработок и лесовостановления в горных условиях / К. К. Калуцкий, М. Ф. Лазарев, В. С. Холявко. – М. : Лесная пром-сть, 1967. – 136с.
78. Калуцький І. Ф. Деякі аспекти природи вітровалів (на прикладі лісів Делятинського лісокомбінату) / І. Ф. Калуцький, А. П. Іванюк. – Львів : УкрДЛТУ, 1994. – 12с.
79. Кальбус Г. Л. Гидропривод и навесные устройства тракторов: В вопросах и ответах / Г. Л. Кальбус. – 2-е изд.. доп. и перераб. – К. : Урожай, 1982. – 199с.
80. Кальной П. Г. Основи агротехніки в деревних розсадниках.(Сівозміни, обробіток грунту, удобрення) : лекції для вузів / П. Г. Кальной. – К. : Держсільвидав, 1963. – 59с.
81. Калькуляция себестоимости продукции в промышленности : учеб. пособие / В.А.Белобородова, А.П.Чечета, В.Т.Слабинский и др. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 279с.
82. Камалютдинова М. Х. Чистота поверхности пиломатериалов рамной распиловки / М. Х. Камалютдинова. – М. : Лесная пром-сть, 1966. – 59с.
83. Каменев Б. Б. Основы организации научных исследований : метод. указ. по курсу для студ. спец.0519 / Б. Б. Каменев. – Л., 1980. – 55с.
84. Каменев Е. И. Применение пластических масс : справочник / Е. И. Каменев, Г. Д. Мясников, М. П. Платонов. – Л. : Химия, 1985. – 448с.
85. Каменецкий Б. И. Организация строительства автомобильных дорог : учеб. пособие по курс. и диплом. проектированию для учащ. автомоб.-дорож. технику мов спец. 1216 / Б. И. Каменецкий, И. Г. Кошкин. – М. : Транспорт, 1983. – 152с.
86. Каменская Е. Н. Этика. Эстетика : конспект лекций / Е. Н. Каменская. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 256с.
87. Каминский М. Л. Монтаж приборов и систем автоматизации : учеб. для средних проф.-техн. училищ. / М. Л. Каминский, В. М. Каминский. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.шк., 1983. – 247с.
88. Каминский Я. Н. Электрооборудование автомобилей : справочное пособие по проектированию / Я. Н. Каминский, К. М. Атоян. – М. : Машиностроение, 1971. – 152с.
89. Камышный Н. И. Конструкции и наладка токарных автоматов и полуавтоматов : учеб. для проф.-техн. училищ. / Н. И. Камышный, В. С. Стародубов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Высш.шк., 1975. – 392с.
90. Канев Н. Ф. Лесная почвообрабатывающая фреза.(Особенности кострукции и эксплуатации) / Н. Ф. Канев. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1960. – 20с.
91. Канин А. П. Моделирование производственных процессов строительства и ремонта автомобильных дорог / А. П. Канин, Н. А. Карай. – М. : Транспорт, 1990. – 102с. : ил.
92. Канонич С. И. Справочник по грамматике испанского языка / С. И. Канонич. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш.шк., 1991. – 191с.
93. Кантор С. М. Немецко-русский словарь-минимум общеупотребительных слов в технической литературе / С. М. Кантор, О. В. Михеева. – М. : Высш.шк., 1963. – 31с.
94. Канівський державний заповідник : путівник. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 79с. : 16 л. іл.
95. Киселев Г. Е. Декоративные многолетние растения / Г. Е. Киселев. – М. : Сельхозгиз, 1952. – 384с.
96. Киселев Г. Е. Цветоводство / Г. Е. Киселев. – М. : Сельхозгиз, 1949. – 716с. : ил.; 17 вк
97. Киселев Г. М. Оптимальные размеры лесохозяйственных предприятий / Г. М. Киселев. – М. : Лесная пром-сть, 1981. – 120с.
98. Киселев П. Г. Гидравлика. Основы механики жидкости : учеб. пособие для студ. гидротех. спец. вузов / П. Г. Киселев. – М. : Энергия, 1980. – 360с.
99. Киселев П. Г. Справочник по гидравлическим расчетам / П. Г. Киселев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1961. – 352с.
100. Киселев С. С. Методы повышения качества обреза бумаги на саморезках и стопорезках / С. С. Киселев. – М., 1969. – 28с.
101. Киселев С. С. Эксплуатация и ремонт дефибреров / С. С. Киселев. – М. : Лесная пром-сть, 1975. – 140с. : ил.
102. Киселёв И. Я. Общая химия. Определение химического эквавалента : метод. указ. к лабораторной работе для студ. всех видов обучения (спец.0901,0902,0603,0904,0828,0639,1512,0519) / И. Я. Киселёв. – Л., 1980. – 23с.
103. Кисленко Н. Т. Ремонт грузовых автомобилей ЗИЛ / Н. Т. Кисленко, И. В. Зябкин, В. Т. Заблоцкий. – М. : Транспорт1964. – 368с.
104. Кислицын А. Н. Пиролиз древесины: Химизм, кинетика, продукты, новые процессы / А. Н. Кислицын. – М. : Лесная пром-сть, 1990с. – 312с.
105. Кислова Т. А. Методические указания к курсовому проектированию по "Организации и планированию предприятий лесного хозяйства" : для студ.ІV курса лесохоз. фак. / Т. А. Кислова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Львов, 1975. – 63с.
106. Кислова Т. А. Методические указания к курсовому проектированию по "Организации и планированию предприятий лесного хозяйства" : для студ. спец. 1512 стацион. и заочн. обучения / Т. А. Кислова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1985. – 54с.
107. Кислова Т. А. Сетевое планирование в лесном хозяйстве / Т. А. Кислова. – М. : Лесная пром-сть, 1971. – 79с.
108. Кислова Т. А. Экономические вопросы лесокультурного производства / Т. А. Кислова. – Львов : Вища шк., 1974. – 123с.
109. Кислый В. В. Оценка качества продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности / В. В. Кислый. – М. : Лесная пром-сть, 1975. – 223с.
110. Кислый В. В. Качество пиломатериалов / В. В. Кислый, С. А. Образцов. – М. : Лесная пром-сть, 1971. – 70с.
111. Китайгородская Г. А. Французский язык. Интенсивный курс обучения : учеб. пособие для студ. неязыковых вузов / Г. А. Китайгородская. – М. : Высш.шк., 1982. – 192с.
112. Кишенков В. В. Оборудование для облицовывания мебельных щитов / В. В. Кишенков. – М. : Лесная пром-сть, 1985. – 88с.
113. Клаудсли-Топсон, Дж. Миграция животных : пер.с англ. / Д. Клаудсли-Топсон. – М. : Мир, 1982. – 135с. : ил.
114. Клевицкий М. М. Разработка и внедрение мероприятий по предотвращению потерь древесины при её транспортировке / М. М. Клевицкий, Л. Г. Крутоголов, Е. М. Солдаткин. – Л., 1982. – 24с.
115. Кленин Н. И. Сельскохозяйственные машины. Элементы теории рабочих процессов, расчет регулировочных параметров и ... / Н. И. Кленин, И. Ф. Попов, В. А. Сакун. – М. : Колос, 1970. – 456с. : ил. – (Учеб. для высш. учеб. заведений)
116. Кленников В. М. Теория и конструкция автомобиля : учеб. для автомоб.-дор. техникумов / В. М. Кленников, Е. В. Кленников. – М. : Машиностроение, 1967. – 312с.
117. Клеевые соединения древесины и бетона в строительстве / Л.Н.Шутенко, В.З.Клименко, Ю.Д.Кузнецов и др. – К. : Будивэльник, 1990. – 136с.
118. Клименко В. Я. Мінеральні ресурси УРСР / В. Я. Клименко. – К. : Знання, 1965. – 46с.
119. Климов А. Н. организация ремонта производственного оборудования машиностроительных предприятий / А. Н. Климов, Л. Г. Попова. – Л. : Машиностроение, 1975. – 144с.
120. Климов В. И. Гидротранспорт волокнистых материалов в целлюлозно-бумажном производстве / В. И. Климов. – М. : Лесная пром-сть, 1971. – 280с. : ил.
121. Климов Г. Б. Комплексная механизация при выращивании лесопосадочного материала / Г. Б. Климов, Н. А. Смирнов. – М. : Лесная пром-сть, 1974. – 125с. : ил.
122. Климов Г. П. Теория вероятностей и математическая статистика / Г. П. Климов. – М. : Из-во Моск. ун-та, 1983. – 328с.
123. Климович В. И. Ражмножение и выращивание декоративных древесных пород : альбом / В. И. Климович, И. В. Климович. – М. : Роммельхозиздат, 1980. – 159с. : ил.
124. Климович В. И. Размножение и выращивание декоративных древесных пород / В. И. Климович, И. В. Климович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Россельхозиздат, 1987. – 110с.
125. Климатический атлас Украинской ССр. – Л. : Гидрометеорологическое изд., 1968. – 232с.
126. Клос Е. Лабораторний практикум з фізики : посібник для підготовчих відділень вузів / Е. Клос, М. Печений, Л. Савчин. – Львів : Вид. Львівськ. ун-ту, 1973. – 166с.
127. Клычков П. Д. Водителю лесовозного автомобиля / П. Д. Клычков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Лесная пром-сть, 1976. – 127с.
128. Клюев А. С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов : ( справочное пособие) / А. С. Клюев, Б. В. Глазов, А. Х. Дубровский. – М. : Энергия, 1980. – 512с.
129. Клюев В. А. Опыт специализации лесопильных предприяьтй / В. А. Клюев, В. П. Покотило. – М. : Лесная пром-сть, 1977. – 174с.
130. Клюева В. Н. Краткий словарь синонимов русского языка / В. Н. Клюева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Учпедгиз, 1961. – 344с.
131. Ключев В. И. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов : учебник для студ. вузов / В. И. Ключев, В. М. Терехов. – М. : Энергия, 1980. – 359с.
132. Ключников Л. Ю. Химические средства при уходе за лесом / Л. Ю. Ключников. – М. : Лесная пром-сть, 1976. – 57с. – (Б-ка лесника)
133. Ключников Л. Ю. Химическая борьба с сорняками при лесоразведении / Л. Ю. Ключников, Г. Я. Маттис. – М. : Лесная пром-сть, 1969. – 143с.
134. Клячко Л. С. Пневматический транспорт сыпучих материалов / Л. С. Клячко, Э. Х. Одельский, Б. М. Хрусталёв. – Минск : Наука и техника, 1983. – 216с.
135. Кныш В. А. Методические указания по организации научно-исследовательской работы студентов в учебном процессе(спец.0902) / В. А. Кныш, В. Ф. Качан, П. В. Билей. – Львов, 1976. – 47с.
136. Кныш В. А. Технологические расчеты в производстве древесностружечных плит : метод. указ. по курс. проектированию для студ. спец. 0902 / В. А. Кныш, В. Д. Крамар. – Львов, 1982. – 70с.
137. Кныш В. А. Программа и методические указания второй технологической практики студентов первого технологического факультета по спец.0902 / В. А. Кныш, А. Г. Михайловский. – Львов, 1985. – 21с.
138. Кныш В. А. Программа преддипломной практики по специальности 0902( технология деревообработки / В. А. Кныш, А. Г. Михайловский, Р. С. Филиппович. – Львов, 1984. – 32с.
139. Методическое пособие по организации подготовки и проведения производственной практики студентов в форме специализированных студенческих бригад / В. А. Кныш, Б. В. Прокопович, А. Г. Михайловский, В. Н. Губаренко. – Львов, 1984. – 13с.
140. Князев В. Г. Цена, финансы, хозрасчет / В. Г. Князев. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 112с.
141. Кобак К. И. Физиология растений : лабораторный практикум для студ. лесохоз. фак. трехгодичного отд. (спец.1512) / К. И. Кобак, М. В. Барчукова, И. И. Погорелова. – Л., 1977. – 72с.
142. Кобликова А. Г. Гидротермическая обработка древесины. Расчет камер для сушки пиломатериалов в среде перегретого пара : руководство к курсовому проектированию / А. Г. Кобликова. – Л., 1963. – 83с.
143. Кобликова А. Г. Гидротермическая обработка и консервирование древесины : руководство квыполнению лаборат. работ... / А. Г. Кобликова, П. В. Соколов. – Л., 1970. – 54с.
144. Малиновський К. А. Історія ботанічних досліджень і бібліографія флори та рослинності Українських Карпат (до 1970р.) : моногр. / К. А. Малиновський. – Львів, 2005. – 202с. – ISBN 966-02-3694-8
145. Национальная лесная политика России : труды межд. науч.-практ. конф. / ГОУ ВПО МГУЛ. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 128с. – ISBN 0540-9691
146. Основы направления научно-педагогической деятельности факультета ландшафтной архитектуры : науч. труды. Вып. 339. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. – 192с. – ISBN 0540-9691
147. Панас Р. М. Раціональне використання та охорона земель : навч. посібник / Р. М. Панас. – Львів : Новий-Світ-2000, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-418-055-6
148. Панас Р. М. Рекультивація земель : навч. посібник / Р. М. Панас ; вид. 2-ге, стереот. – Львів : Новий-Світ-2000, 2007. – 224с. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-81-х
149. Преподавание гуманитарных дисциплин в техническом вузе : науч. труды. Вып.340. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. – 124с. – ISBN 0540-9691