Головна

Навігація

Січень 2014

 1. Григор'єв А. С.   Роботи і маніпулятори : лабораторний практ. для студ., що навч. за напрямком 6.050502 "Інженерна механіка" / А. С. Григор'єв, М. М. Савич. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 38 с.
 2. Кафедра дизайну Національного лісотехнічного університету України (1993-2013) : бібліогр. покажчик / В. Ф. Прусак, Н. С. Бехта, Р. М. Купчик та ін. ; НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 104 с.
 3. Кіт-Копистянська Н.   Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка / Н. Кіт-Копистянська ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів, 2013. – 152 с. : іл. – ISBN 978-617-10-0057-5
 4. Природа і людина : щорічний науково-популярний зб. 1970 р. / Держ. комітет охорони природи Ради Мін-в УРСР. – К. : Урожай, 1970. – 159 с. : іл.
 5. Голубець В. М.   Основи трибології : конспект лекцій для студ. вищих навч. закладів, що навч. за напрямом "Інженерна механіка"/ В. М. Голубець. – Львів:НЛТУ України, 2014. – 62 c.
 6. Проектування автотранспортних підприємств та парків військових частин : навч. посібник / Р. В. Зінько, Ю. Ю. Скварок, С. В. Шибанов, С. П. Жила ; М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич, 2013. – 234 с.
 7. Кучерявий В. П.   Структура і динаміка паркових фітоценозів Заходу України : монографія / В. П. Кучерявий, Р. Б. Дудин. – Львів : Манускрипт, 2013. – 192 с. – ISBN 978-966-2400-30-4
 8. Стиранівський О. А.   Розроблення технічної документації лісової автомобільної дороги в Кам`янському лісництві ДП "Шепетівське лісове господарство" : звіт з дослідно-конструкт. роботи: ГД № 08.15-02-13 / О. А. Стиранівський ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; викон.: Герис М.І., Олійник М.І., Бойко М.М., Стиранівський А.О. – Львів, 2013. – 28 с. – № ДР 0113V003838.- Інв. № 0213V005802.- Додатки
 9. Стиранівський О. А.   Розроблення технічної документації лісової автомобільної дороги в Грицівському лісництві ДП "Старокостянтинівське лісове господарство" : звіт з дослідно-конструкт. роботи: ГД № 08.15-05-13 / О. А. Стиранівський ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; викон.: Герис М.І., Олійник М.І., Бойко М.М., Стиранівський А.О. – Львів, 2013. – 30 с. – № ДР 0113V003959.- Інв.№ 0213V005872.- Додатки
 10. Стиранівський О. А.   Розроблення технічної документації лісової автомобільної дороги в урочищі Баклагів Опорецького лісництва ДП "Славське лісове господарство" : звіт з дослідно-конструкт. роботи: ГД № 08.15-15-12 / О. А. Стиранівський ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; викон.: Герис М.І., Олійник М.І., Вицега Р.Р., Бойко М.М., Стиранівський А.О. – Львів, 2013. – 54 с. – № ДР 0113V004135.- Інв. № 0213V006036
 11. Стиранівський О. А.   Розроблення технічної документації лісової автомобільної дороги в Чапаївському і Великобагачанському лісництвах ДП "Миргородське лісове господарство" : звіт з дослідно-конструктор. роботи: ГД № 08.15-23-12 / О. А. Стиранівський ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; викон.: Герис М.І., Мельничук М.О., Олійник М.І., Вицега Р.Р., Стиранівський А.О. – Львів, 2013. – 27 с. – № ДР 0113V005458.- Інв № 0213V007295.- Додатки
 12. Миклуш С. І.   Наукові засади створення цифрової карти лісів заповідника "Медобори" : звіт про НДР (заключ.): ГД 08.08-14-08 / С. І. Миклуш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України; авт.: О.Г.Часковський, С.А.Гаврилюк, І.І.Гронь. – Львів, 2012. – 49 с. – № ДР 0109V001476.- Обл. № 0213V005346
 13. Пацура І. М.   Інвентаризація зелених насаджень на території ПАТ "Львівгуртбакалія" : звіт про НДР (заключ.): ГД 36-14-13 / І. М. Пацура ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; викон.: Н.Л.Блюсюк, Л.Б.Коляда, І.І.Гронь. – Львів, 2013. – 22 с. – № ДР 0113V007442.- Обл. № 0213V008019
 14. Крамарець В. О.   Лісівничі дослідження заповідної території НПП "Сколівські Бескиди" : звіт про НДР (заключ.): ГД 08.09-09-12 / В. О. Крамарець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України; авт.: М.М.Король, В.В.Костишин, І.П.Мацях, Є.Л.Крамарець, В.В.Гаврилюк, В.М.Савчин, С.В.Портах, О.А.Грищук, Н.В.Телетьон, А.М.Марчук, І.І.Гронь. – Львів, 2012. – 111 с. – № ДР 0112V008053.- № обл. 0213V005885
 15. Івануса А. В.   Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : метод. вказівки до практ., семінар. занять та самостійної роботи з курсу для студ. напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" / А. В. Івануса, У. В. Павлюк. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 59 с.
 16. Держава і право : зб. наук. праць: Юридичні і політичні науки. Вип. 61 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2013. – 540 c. – ISBN 1563-3349
 17. Шершун А. А.   Митні правила в Україні : підручник / А. А. Шершун. – Харків : Факт, 2013. – 512 с. – ISBN 978-966-637-739-8
 18. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з предмету "Технологія лісопильно-деревообробних виробництв" : для студ. спец. "Технологія деревообробки" / М-во освіти і науки України, УкрДЛТУ; [уклад.: Маслій В.В., Мацюк Р.І., Ференц О.Б., Горбачева Л.Н.]. – Львів, 2003. – 36 с.
 19. Катерина Мандрик-Куйбіда. Т. 2. Піснями скріплюємо волю: (Із пісенної скарбниці Катерини Мандрик-Куйбіди) / [упоряд. В.Куйбіда]. – Львів : Літопис, 2012. – 460 с. – ISBN 978-966-8853-19-7
 20. Катерина Мандрик-Куйбіда. Т. 1. Ми Україну обороним / [упоряд. В.Куйбіда]. – Львів : Літопис, 2012. – 256, [40] с. – ISBN 978-966-8853-18-0
 21. Катерина Мандрик-Куйбіда. Т. 3. Родовід вкраїнський вічний: (Статті, рецензії, спогади, присвяти, листи, виступи про К.Мандрик-Куйбіду) / [упоряд. В.Куйбіда]. – Львів : Літопис, 2012. – 290 с. – ISBN 978-966-8853-20-3
 22. Куйбіда В. С.   Простір перевтілень / В. С. Куйбіда. – К. : Юніверс, 2013. – 228 с. – ISBN 978-966-8118-86-9