Головна

Навігація

Лютий 2014

 1. Моделювання систем у GPSS World : навч. посібник / Я. І. Соколовський, Ю. В. Шабатура, Я. І. Виклюк, і. та ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : Новий-Світ - 2000, 2014. – 288 с. – (Комп'ютинг). – ISBN 978-966-418-255-0
 2. Миклаш Л. Т.   Англо-український словник лісотехнічних термінів = English-ukrainian dictionary of forestry and forest engineering terminology : близько 3200 термінів / Л. Т. Миклаш, Б. О. Магура. – Львів : Каменяр, 2013. – 124 с. – ISBN 978-966-607-247-0
 3. Раш А. В.   Основные тенденции в развитии производства грузовых автомобилей и автобусов в США и Канаде : обзор / А. В. Раш, А. А. Раш ; НИИНАвтопром. – М., 1968. – 54с.
 4. Братилова Н. П.   Оценка биопродуктивности плантационных культур кедровых сосен в зеленой зоне Красноярска : монография / Н. П. Братилова, А. В. Калинин. – Красноярск, 2012. – 132 с. – ISBN 978-8173-0558-6
 5. Изменчивость и отбор 42-45-летних деревьев сосны кедровой сибирской разного географического происхождения (зеленая зона г. Красноярска) : монография / Н. П. Братилова, Р. Н. Матвеева, С. А. Орешенко, А. М. Пастухова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО СибГТУ. – Красноярск, 2013. – 133 с. – ISBN 978-8173-0571-5
 6. Матвеева Р. Н.   Изменчивость семенного и вегетативного потомства плюсовых деревьев сосны кедровой сибирской в условиях юга Средней Сибири : монография / Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова. – Красноярск, 2013. – 218 с. – ISBN 978-8173-0565-4
 7. Врублевська О. В.   Методичні рекомендації до самостійної роботи з економіки природокористування для студентів, які навчаються за напрямами 6.050502 "Інженерна механіка", 6.090104 "Лісозаготівля" / О. В. Врублевська. – Львів, 2013. – 27 с.
 8. Климко І.   Керамічна пластика : альбом-каталог / І. Климко. – Львів, 2013. – 72 с.
 9. Волошин Л. В.   Ольга Плешкан: Малярство. Акварелі. Естампи / Л. В. Волошин. – Львів : Афіша, 2010. – 371 с. : іл. – ISBN 978-966-325-147-9
 10. Науковий каталог малярських творів Олекси Новаківського : за матеріалами ювілейної виставки до 125-ліття від дня народження / М-во культури і туризму України, Нац. музей у Львові ім. А.Шептицького, Художньо-мемор. музей О.Новаківського; [упор.: Л.Волошин, З.Грушовець]. – Львів : Кольорове небо, 2008. – 100 с. : іл. – ISBN 978-966-8800-13-9
 11. Волошин Л. В.   Іванна Нижник-Винників: Рання творчість у Львові 1920-1930 / Л. В. Волошин. – Львів : Афіша, 2013. – 132 с. : іл. – ISBN 978-966-325-188-2
 12. Волошин Л. В.   Рання графіка Святослава Гординського 1920-1930 / Л. В. Волошин. – Львів : Афіша, 2007. – 188 с. : іл. – ISBN 978-966-325-099-1
 13. Рид М.   Всадник без головы : роман: пер. с англ. / М. Рид. – Фрунзе : Мектеп, 1979. – 528 с.
 14. Сенкевич Г.   Камо грядеши; Ганя; В прериях : роман, повесть, рассказ: пер. с пол. / Г. Сенкевич. – Лениздат, 1990. – 703 с.
 15. Бедье Ж.   Роман о Тристане и Изольде / Ж. Бедье. – М. : Худож. лит. – 141 с.
 16. Томан Й.   Дон-Жуан: Життя і смерть дона Мігеля де Маньяра : роман: пер. з чеської / Й. Томан. – К. : Дніпро, 1968. – 386 с.
 17. Гоголь Н. В.   Собрание сочинений : в 7 т. Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки / Н. В. Гоголь. – М. : Худож. лит., 1976. – 333 с.
 18. Гоголь Н. В.   Собрание сочинений : в 7 т. Т. 2. Миргород / Н. В. Гоголь. – М. : Худож. лит., 1976. – 333 с.
 19. Гоголь Н. В.   Собрание сочинений : в 7 т. Т. 3. Повести / Н. В. Гоголь. – М. : Худож. лит., 1977. – 303 с.
 20. Чехов А. П.   Избранные произведения : в 3 т. Т. 2. Рассказы и повести 1887-187 / А. П. Чехов. – М. : Худож. лит., 1976. – 464 с.
 21. Чехов А. П.   Избранные произведения : в 3 т. Т. 1. Рассказы и повести 1880-1888 / А. П. Чехов. – М. : Худож. лит., 1976. – 480 с.
 22. Чехов А. П.   Избранные произведения : в 3 т. Т. 3. Рассказы и повести 1897-1903 / А. П. Чехов. – М. : Худож. лит., 1976. – 464 с.
 23. Городок в табакерке : сказки русских писателей. – М. : Правда, 1989. – 656 с. : ил.
 24. Глібов Л. І.   Твори : у 2 т. Т. 1. Байки. Поезії. Твори для дітей. Російська поезія / Л. І. Глібов. – К. : Наук. думка, 1974. – 511 с.
 25. Гребінка Є. П.   Вибрані твори / Є. П. Гребінка. – К. : Дніпро, 1976. – 532 с.
 26. Котляревський І. П.   Твори / І. П. Котляревський. – К. : Молодь, 1965. – 323 с. – (Шкільна бібліотека)
 27. Кропивницький М. Л.   Вибрані п'єси / М. Л. Кропивницький. – К. : Мистецтво, 1977. – 366 с. – (Шкільна бібліотека)
 28. Кропивницький М. Л.   Вибрані твори / М. Л. Кропивницький. – К. : Дніпро, 1977. – 302 с.
 29. Сковорода Г. С.   Сад пісень : вибрані твори / Г. С. Сковорода. – К. : Веселка, 1968. – 198 с. – (Шкільна бібліотека)
 30. Сковорода Г. С.   Сад пісень : вибрані твори: для ст. шкіл. віку / Г. С. Сковорода. – К. : Веселка, 1983. – 190 с.
 31. Франко І. Я.   Вибрані твори : у 3 т. Т. 1 / І. Я. Франко. – К. : Дніпро, 1973. – 759 с.
 32. Франко І. Я.   Вибрані твори : у 3 т. Т. 2 / І. Я. Франко. – К. : Дніпро, 1973. – 623 с.
 33. Франко І. Я.   Вибрані твори : у 3 т. Т. 3 / І. Я. Франко. – К. : Дніпро, 1973. – 674 с.
 34. Черемшина М.   Твори : в 2 т. Т. 2. Посвяти В.Стефанику. Ранні оповідання. Поезія. Переклади. Літ.-критичні виступи. Спогади. Автобіографія. Листи / М. Черемшина. – К. : Наук. думка, 1974. – 299 с.
 35. Черемшина М.   Твори / М. Черемшина. – К. : Дніпро, 1978. – 327 с.
 36. Мирний П.   Вибрані твори / П. Мирний. – К. : Дніпро, 1974. – 559 с
 37. Васильченко С. В.   Твори : в 3 т. Т. 1. 1903-1916 / С. В. Васильченко. – К. : Дніпро, 1974. – 406 с.
 38. Довженко О. П.   Зачарована Десна : вибрані твори / О. П. Довженко. – К. : Веселка, 1973. – 150 с. – (Шкільна бібліотека)
 39. Сосюра В. М.   Вибране : лірика та поеми / В. М. Сосюра. – К. : Дніпро, 1972. – 308 с. – (Шкільна бібліотека)
 40. Тичина П. Г.   Твори / П. Г. Тичина. – К. : Молодь, 1976. – 238 с.
 41. Тулуб З. П.   В степу безкраїм за Уралом : роман / З. П. Тулуб. – К. : Дніпро, 1984. – 509 с.
 42. Квіти Верховини : коломийки. – Ужгород : Карпати, 1985. – 360 с.