Головна

Навігація

Травень 2014

 1. Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2000 рік : бібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Львівська політехніка", НТБ; уклад.: І.О.Бєлоус, М.В.Загачевська, І.О.Войтович. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2002. – 496 с. – ISBN 966-553-267-7
 2. Ремонт автомобилей и тракторов : учеб. пособие для автодорож. техн. Ч.2 / Б. В. Клебанов, В. Г. Кузьмин, П. А. Орехов, д. и. – М.- К. : Машгиз, 1962. – 303 с. : ил.
 3. Маселко Т. Є.   Управління проектами : конспект лекцій для студ. спец. "Економіка підприємства" та "Менеджмент організацій і адміністрування" / Т. Є. Маселко, Р. Р. Рісна. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 112 с.
 4. Геник О. В.   Теорія організації : програма курсу, метод. вказівки та завдання для викон. контрольної і самостійної роботи для студ. стац. та заочної форм навч. напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" / О. В. Геник, І. Г. Гурняк ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 49 с.
 5. Геник О. В.   Теорія організації : конспект лекцій для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / О. В. Геник, І. Г. Гурняк. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 137 с.
 6. Шевченко Г. С.   Стратегія підприємства : метод. вказівки для викон. курсового проекту для студ. напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030601 "Менеджмент" / Г. С. Шевченко, Н. Я. Наливайко. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 27 с.
 7. Шевченко Г. С.   Аналіз господарської діяльності деревообробних підприємств : програма курсу, метод. вказівки та завдання для викон. контрольної та самостійної роботи для студ. стац. та заочної форм навч. напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" / Г. С. Шевченко, О. В. Геник, І. Г. Гурняк ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 29 с.
 8. Кіндрат Р. Я.   Управління витратами : конспект лекцій (для студ. напрямів підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030601 "Менеджмент" / Р. Я. Кіндрат. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 160 с.
 9. Шостак В. В.   Теоретичні основи і технологія відновлення деталей машин : метод. вказівки щодо викон. розрахункової роботи для студ., що навч. за спец. 7.05050303, 8.05050303 "Обладнання лісового комплексу" / В. В. Шостак. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 16 с.
 10. Шостак В. В.   Наукові основи оптимального керування технічним станом машин і обладнання лісового комплексу : метод. вказівки щодо викон. розрахункової роботи для студ., що навч. за спец. 7.05050303, 8.05050303 "Обладнання лісового комплексу" / В. В. Шостак. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 12 с.
 11. Сучасні технології навчання з гуманітарно-соціальних дисциплін : посібник / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [уклад.: В.О.Кондратюк, М.М.Іваник, Н.В.Гапонюк, Г.С.Гулик, Н.Г.Захарчин, Л.Б.Шептицька, Р.Ф.Мартинишин, О.В.Ременяк, І.П.Саламаха]. – Львів, 2014. – 88 с.
 12. Ремарк, Еріх Марія   Твори = Ausgewahlte Werke : в 2-х т.: пер. з нім. Т.2. Тріумфальна арка; Чорний обеліск: романи / Е. М. Ремарк. – К. : Дніпро, 1986. –