Головна

Навігація

Квітень

 1. Кучерявий В. П.   Інвентаризація насаджень на території Великолюбінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату : звіт про НДР ГД 08.11-10-10 / В. П. Кучерявий ; НЛТУ України; [викон.: Дудин Р.Б., Левусь Т.М., Фітак М.М.]. – Львів, 2010. – 13с. – № ДР 0110V004796.- № обл. 0210 V 007323
 2. Кучерявий В. П.   Інвентаризація насаджень на території Винниківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату : звіт про НДР ГД 08.11-20-09 / В. П. Кучерявий ; НЛТУ України; [викон.: Дудин Р.Б., Левусь Т.М., Фітак М.М.]. – Львів, 2009. – 14с. – № ДР 0110V004795.- № обл. 02110 V 007324
 3. Озарків І. М.   Створення екологічно чистих технологій сушіння деревини на базі використання сонячної енергії : звіт про НДР ДБ 08.24-19-08 / І. М. Озарків ; НЛТУ України; [викон.: В.Я.Озарків, В.С.Козар, Н.І.Чопик, О.І.Озарків, І.І.Гронь ]. – Львів, 2010. – 156с. – № ДР 0107 U 012816.- Обл.№ 0211 V 001997
 4. Соколовський Я. І.   Підвищення ефективності технологічних процесів тепломасоперенесення на основі розроблення автоматизованої системи наукових досліджень і проектування : звіт про НДР ( заключний ) . Завдання ДБ 08.21-20-08 / Я. І. Соколовський ; НЛТУ України ; [викон. : М.М.Стадник, К.М.Василів, Б.П.Поберейко, М.В.Дендюк, А.В.Бакалець,І.М.Крошний, О.Л.Сторожук, М.Ф.Сало, І.Б.Борецька, О.В.Мокрицька, С.А.Гаранджа, Н.О.Максимів, Т.В.Сало, І.Т.Бакалець,О.М.Романів, І.З.Сиглова, В.І.Яркун ]. – Львів, 2010. – 144с. – № ДР 0107 UО12817.- Обл.№ 0211 V 001015
 5. Заїка В. К.   Комплексні засади збереження біорізноманіття лісів Малого Полісся : звіт про НДР ( заключний ) ДБ 36.18-08 / В. К. Заїка ; НЛТУ України ; [ викон. : І.М.Пацура, Л.М.Петрова, І.І.Гронь ]. – Львів, 2010. – 152с. – №0107 U 012815.- Обл.№ 0210 V 006980
 6. Синякевич І. М.   Теоретичне обгрунтування національної лісової політики : звіт про НДР ( заключний ) ДБ 08.27-04-09 / І. М. Синякевич ; НЛТУ України ; [ викон. : У.Бабкевич, А.Головко, І.Гуль, С.Дацько, А.Дейнека, В.Мороз, Н.Синякевич, О.Сакаль, І.Соловій, І.Гронь ]. – Львів, 2010. – 149с. – № ДР 0109 U 001472. - Обл.№ 0210 V 006981
 7. Дебринюк Ю. М.   Розробити проект організації лісового розсадника : звіт про НДР ( заключний ) ГД 08.12-14-10 / Ю. М. Дебринюк ; НЛТУ України ; [ викон. : В.К.Заїка, В.В.Павлюк, Р.Р.Вицега, І.М.Скольський, І.І.Гронь ]. – Львів, 2010. – 63с. – № ДР 0110 U 007090. - № обл. 0211 V 006637
 8. Кучерявий В. П.   Проект створення саду " Благовіщення " на вул. Пасічній, 83 : звіт про НДР ГД 08.11-03-09 / В. П. Кучерявий ; НЛТУ України ; [ викон. : Дудин Р.Б.. Олейнюк О.Р. ]. – Львів, 2009. – 8с. – № ДР 0111 V 001358. - № обл. 0211 V 006635
 9. Копій Л. І.   Обгрунтування технології та переліку господарських заходів при прокладанні кабельної лінії 35 кВ за маршрутом ПС " Львів - 21 " - ПС " Цитадель " : звіт про НДР ( заключний ) ГД 08.07-22-09 / Л. І. Копій ; НЛТУ України ; [ викон. : В.П.Оліферчук, В.І.Мокрий, О.І.Копій, А.Д.Скибович, Е.Р.Семенюк. Л.В.Петрівська, О.Й.Нагреба ]. – Львів, 2010. – 61с. – № ДР 0110 V 004609. - Інв. № 0211 V 006636
 10. Стиранівський О. А.   Технічна документація лісової автомобільної дороги в урочищі " Кичера " Мохнатського лісництва ДП " Боринське лісове господарство " : звіт з дослідно - конструкторської роботи. ГД № 08.15-13-10 / О. А. Стиранівський ; НЛТУ України ; [ викон. : Герис М.І., Олійник М.І. ]. – Львів, 2010. – 47с. : Додатки. – № ДР 0110 V 006218 .- Інв.№ 0211 V 001014
 11. Кучерявий В. П.   Інвентаризація насаджень насаджень на території Закритого акціонерного товариства " Ензим " : звіт про НДР ГД 08.07-02-10 / В. П. Кучерявий ; НЛТУ України ; [ викон. : Дудин Р.Б., Левусь Т.М., Паславський М.М.]. – Львів, 2010. – 15с. – № ДР 0110 V 008621. - № 0211 V 001669
 12. Кучерявий В. П.   Проект реконструкції території адміністративного центру с. Стрілки Старосамбірського району Львівської обл. : звіт про НДР ГД 08.07-15-10 / В. П. Кучерявий ; НЛТУ України ; [ викон. : ПаславськийМ.М.]. – Львів, 2010. – 7с. – № ДР 0110 V 006883. - № обл. 0210 V 007306
 13. Чорній З. П.   Теорія цільового керування радіаційною чутливістю іонних кристалів : звіт про НДР ( заключний ) . Завдання ДБ 08.26.21 - 08 / З. П. Чорній ; НЛТУ України ; [ викон. : В.М.Салапак, І.Б.Пірко, І.І.Гронь ]. – Львів, 2010. – 73с. – № ДР 0107 U О12818. - Обл.№ 0211 V 001996
 14. Орищин Ю. М.   Створення засобів сучасного навчального фізичного експерименту - невіддільного компонента нових комплексних тем курсу загальної фізики : звіт про НДР ( заключний ) ДБ 08.26.22-08 / Ю. М. Орищин ; НЛТУ України. – Львів, 2010. – 27с. – № ДР 0107 U 012819. - Обл. № 0211 V 001999
 15. Войтович І. Г.   Основи технологіі виробів з деревини : підручник для студ. спец. "Деревооброблювальні технології" / І. Г. Войтович. – Львів : НЛТУ України, Країна ангелят, 2010. – 305с. – ISBN 978-966-9626-0-4
 16. Кэмпбелл Н.   Элементы дизайна: элегантность, которая подходит для каждой комнаты вашего дома : [пер. с англ.] / Н. Кэмпбелл. – М. : АРТ-РОДНИК, 2008. – 176с. : ил. – ISBN 978-5-9794-0096-9
 17. Грей Д.   Дизайн кухни: современные интерьеры : [пер. с англ.] / Д. Грей. – М. : АРТ-РОДНИК, 2007. – 192с. : ил. – ISBN 978-5-9561-0136-0
 18. Булах П. Е.   Теория и методы прогнозирования в интродукции растений / П. Е. Булах. – К. : Наук. думка, 2010. – 110с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1052-9
 19. Туманов І. М.   Рисунок, живопис, скульптура : теоретико-методологічні основи комплексного навчання:навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. М. Туманов. – Львів : Аверс, 2010. – 496с. – ISBN 978-966-8386-77-0
 20. Рельєф України : навч. посібник / Б. О. Вахрушев, І. П. Ковальчук, О. О. Комлєв та ін. ; М-во освіти і науки України. – К. : Слово, 2010. – 688с. – ISBN 978-966-194-043-6
 21. Курдиш І. К.   Інтродукція мікроорганізмів у агроекосистеми : [моногр.] / І. К. Курдиш. – К. : Наук. думка, 2010. – 254с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0909-7
 22. Квинт И.   Создаем ландшафтный дизайн на компьютере / И. Квинт. – СПб. : Питер, 2010. – 240с. : 4 л. ил. – ISBN 978-5-49807-789-5
 23. Іванишин Т. В.   Основи автоматики та автоматизація виробничих процесів лісових і деревообробних підприємств : навч. посібник / Т. В. Іванишин, С. С. Мазепа. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 354с. – (Вища освіта в України). – ISBN 978-966-2025-69-9
 24. Леонтьєв Д. В.   Архітектура України. Від античності до нашого часу : велика ілюстр. енцикл. / Д. В. Леонтьєв. – Харків : Ранок, 2010. – 224с. : іл. – ISBN 978-966-08-4948-8
 25. Алфавитный указатель произведений, вошедших во второе издание сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса (1-50). – М. : Политиздат, 1967. – 256с.
 26. Луцький І. М.   Релігієзнавство: проблеми і перспективи викладання : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів України / І. М. Луцький, В. Т. Андрушко, О. В. Огірко ; Ів.-Франк. ун-т права, НЛТУ України, ЛНУВМБТ. – Львів : НЛТУ України, ЛНУВМБТ, 2011. – 316с. – ISBN 966-7910-64-4
 27.  Алянский Ю. Л.   Рассказы о Русском музее / Ю. Л. Алянский. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Искусство, 1985. – 191с. : 16 л. ил.