Головна

Навігація

Травень

 1. Клименко М. О.   Техноекологія : навч. посібник / М. О. Клименко, І. І. Залеський. – К. : Академія, 2011. – 256с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-349-2
 2. Уиттекер, Дж. Н.   Курс современного анализа : в 2-х ч. : пер. с англ. Ч.2. Трансцендентные функции / Э. Т. Уиттекер, Д. Н. Ватсон. – М. : Физматгиз, 1963. – 515с.
 3. Терек О. І.   Ріст Рослин : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. І. Терек. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 248с. – ISBN 978-966-613-549-3
 4. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах : близько 50000 термінів. Т.2. Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури / [уклали С.С.Жуковський, Р.І.Кінаш, Л.М.Полюга та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2007. – 488с. – (Термінологічна серія Слово Світ №13). – ISBN 966-397-057-Х
 5. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах : близько 60000 термінів. Т.1. Російсько-український словник термінів будівництва й архітектури / [уклали С.С.Жуковський, Р.І.Кінаш, Л.М.Полюга, В.В.Базилевич]. – Львів : Ліга-Прес, 2005. – 960с. – (Термінологічна серія Слово Світ №8). – ISBN 966-8293-63-0
 6. Сажко В. А.   Електрообладнання автомобілів і тракторів : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. А. Сажко. – К. : Каравела, 2009. – 400с. – ISBN 966-96331-1-7
 7. Скольський І. М.   Особливості культивування видів роду ULMUS L. у насадженнях Західного Лісостепу України : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец.06.03.01 " Лісові культури та фітомеліорація " / І. М. Скольський ; НЛТУ України. – Львів, 2011. – 20с.
 8. Скольський І. М.   Особливості культивування видів роду ULMUS L. у насадженнях Західного Лісостепу України : дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.03.01 / І. М. Скольський. – Львів, 2011. – 246с. + Диск
 9. Остудімов А. О.   Гінкго дволопатеве в Україні : насінний потенціал, особливості вирощування та використання садивного матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп.наук : спец.06.03.01 " Лісові культури та фітомеліорація " / А. О. Остудімов ; НЛТУ України. – Львів, 2011. – 20с.
 10. Остудімов А. О.   Гінкго дволопатеве в Україні : насінний потенціал, особливості вирощування та використання садивного матеріалу : дис. ...канд.сільськогосп. наук : 06.03.01 / А. О. Остудімов. – Львів, 2011. – 193с. + Диск
 11. Мазепа В. Г.   Лісові насадження Західного і Малого Полісся в умовах аеротехногенного забруднення та особливості ведення господарства в них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. сільськогосп.наук : спец. 06.03.03 " Лісознавство і лісівництво " / В. Г. Мазепа ; НЛТУ України. – Львів, 2011. – 40с.
 12. Мазепа В. Г.   Лісові насадження Західного і Малого Полісся в умовах аеротехногенного забруднення та особливості ведення господарства в них : дис.... докт.сільськогосп. наук : 06.03.03 / В. Г. Мазепа. – Львів, 2011. – 379с. + Диск
 13. Іванюк Г. С.   Біопродуктивність грунтів = Bioproductivity of soils : навч. посібник / Г. С. Іванюк. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 350с. – ISBN 978-966-613-717-6
 14. Охорона праці : навч. посібник / М. З. Яремко, С. В. Тимошук, О. І. Третяк, і. та. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 374с. – ISBN 978-966-613-778-7
 15.  Гудзеляк І.   Географія населення : навч. посібник / І. Гудзеляк. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-613-599-8