Головна

Навігація

Вересень 2014

 1. Кічура А. В.   Сучасний стан функціонування та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Закарпатської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / А. В. Кічура ; НЛТУ України. – Львів, 2014. – 20 с.
 2. Кічура, Анастасія Володимирівна   Сучасний стан функціонування та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Закарпатської області : дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.03.03 / А. В. Кічура. – Львів, 2014. – 246 с. + Диск
 3. Барна М. М.   Ботаніка. Практикум з анатомії та морфології рослин : [навч. посібник] / М. М. Барна. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-457-207-8
 4. Юсипович Ю. М.   Роль дефензинів у стійкості сосни звичайної до фітопатогенних грибів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Ю. М. Юсипович ; НЛТУ України. – Львів, 2014. – 20 с.
 5. Юсипович, Юрій Михайлович   Роль дефензинів у стійкості сосни звичайної до фітопатогенних грибів : дис. ... канд. біолог. наук: 06.03.03 / Ю. М. Юсипович. – Львів, 2014. – 209 с. + Диск
 6. Іванюк Т. М.   Екологічні основи вирощування стійких дубових насаджень Центрального Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Т. М. Іванюк ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2014. – 19 с.
 7. Іванюк, Тетяна Миколаївна   Екологічні основи вирощування стійких дубових насаджень Центрального Полісся України : дис. ...канд. сільськогосп. наук: 06.03.03 / Т. М. Іванюк. – Житомир, 2014. – 179 с. + Диск
 8. Павлюк Н. В.   Формування та лісівничо-екологічна роль трав`яного покриву букових лісостанів Українського Розточчя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Н. В. Павлюк ; НЛТУ України. – Львів, 2014. – 20 с.
 9. Павлюк, Наталія Василівна   Формування та лісівничо-екологічна роль трав`яного покриву букових лісостанів Українського Розточчя : дис. ... канд. біолог. наук: 06.03.03 / Н. В. Павлюк. – Львів, 2014. – 251 с. + Диск
 10. Осіпов М. Ю.   Лісівничі особливості глоду одноматочкового (Crataegus monogyna Jacg.) та використання його в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / М. Ю. Осіпов ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2014. – 20 с.
 11. Осіпов, Михайло Юрійович   Лісівничі особливості глоду одноматочкового (Crataegus monogyna Jacg.) та використання його в умовах Правобережного Лісостепу України : дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.03.03 / М. Ю. Осіпов. – Умань, 2014. – 194 с. + Диск
 12. Екологізація лісокористування в контесті подолання глобальних екологічних загроз : [монографія] / І. М. Синякевич, А. М. Дейнека, А. А. Головко та ін. ; НЛТУ України, ЛАН України. – Львів : Камула, 2014. – 592 с. – ISBN 978-966-433-100-2
 13. Клим Н. М.   Бухгалтерський облік : навч. посібник / Н. М. Клим. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 480 с. – ISBN 978-966-397-253-1