Головна

Навігація

Червень

 

 1. Карпатський національний природний парк : [моногр.] / О. І. Киселюк, М. М. Приходько, А. І. Яворський та ін. ; М-во охорони навколишнього природного середовища України, Держ. служба заповідної справи. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. – 672с. : іл. – ISBN 978-966-2988-19-2
 2. Заверуха Н. М.   Основи екології : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2011. – 304с. – ISBN 966-8019-51-2
 3. Петровська М. А.   Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. А. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 420с. – ISBN 978-966-613-770-1
 4. Фурдичко О. І.   Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природнє середовище : навч. посібник / О. І. Фурдичко, В. П. Славов, А. П. Войцицький. – К. : Основа, 2008. – 360с. – ISBN 978-966-699-418-2
 5. Бурштинська Х. В.   Аерокосмічні знімальні системи : навч. посібник / Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 292с. – ISBN 978-966-553-951-3
 6. Барашикова А. Я.   Будівельні конструкції : підручник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямком "Будівництво" / А. Я. Барашикова, В. М. Колякова. – К. : Слово, 2011. – 256с. – ISBN 978-966-194-056-6
 7. Петровський В. В.   Історія України: Заборонені кохання: Правда, яка шокує:Особистості. Долі. Почуття / В. В. Петровський, В. І. Семененко. – Харків : ВД "Школа", 2010. – 432с. : 8 л. ил. – ISBN 978-966-429-031-6
 8. Семененко В. І.   Історія України: Прихована правда: Від козацьких часів до сьогодення: постаті, події, коментарі / В. І. Семененко. – Харків : ВД "Школа", 2009. – 400с. – ISBN 978-966-429-011-8
 9. Кульчицький, - Жигайло І.Є.   Оцінка гідрологічних функцій лісових екосистем в ДП " Великобичківське ЛМГ " та шляхи їх підвищення шляхом створення малих гідротехнічних об`єктів : звіт про НДР ( заключний ) ГД 08.07-08-10 / -. Ж. Кульчицький ; НЛТУ України ; [ викон. : Н.І. Кульчицька - Жигайло, І.І.Гронь ]. – Львів, 2010. – 93с. – № ДР 0110U004793 - Обл. № 0211V006853 .- Додатки 48 с.
 10. Казимир М. М.   Козуля європейська ( Capreolus capreolus L. ) в лісомисливському господарстві природних районів Львівщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец. 06.03.03 " Лісознавство і лісівництво " / М. М. Казимир ; НЛТУ України. – Львів, 2011. – 20с.
 11. Казимир М. М.   Козуля європейська ( Capreolus capreolus L.) в лісомисливському господарстві природних районів Львівщини : дис....канд. сільськогосп. наук : 06.03.03 / М. М. Казимир. – Львів, 2010. – 229с. + Диск
 12. Гузь П. П.   Генетико-селекційні основи збереження та відтворення ресурсного потенціалу реліктових деревних порід клонуванням in vitro : звіт про НДР ( заключний ) Шифр ДБ 08. 12-16-08 / П. П. Гузь ; НЛТУ України ; [ викон. : Р.М.Гречаник, М.М.Лісовий, Р.А.Ярощук, А.О.Остудімов, О.М.Семотюк, І.І.Гронь ]. – Львів, 2010. – 74c. – № ДР 0107U012813 . - № обл.0211V008071
 13. Криницький Г. Т.   Розробка методів і технологій покращення стану та реконструкції похідних ялинників Карпат : звіт про НДР ( заключний ) ДБ 08. 09-10-09 / Г. Т. Криницький ; НЛТУ України ; [ викон. : В.О.Крамарець, М.М.Король, Р.Р.Вицега, І.П.Мацях, О.І.Копій, О.О.Біліченко, В.М.Дичкевич, Д.В.Андраш, І.І.Гронь ]. – Львів, 2010. – 109с. – № ДР 0109U001469. - № обл. 0211V006634
 14. Миклуш С. І.   Рівнинні букові ліси України: продуктивність та організація сталого господарства : моногр. / С. І. Миклуш. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 260с. – ISBN 978-966-1518
 15. Рябчук В. П.   Теоретичні засади підвищення продуктивності недеревних ресурсів лісу : звіт про НДР ( заключний ) Шифр ДБ 08. 10-17-08 / В. П. Рябчук ; НЛТУ України ; [ авт. : Ю.А.Мельник, А.С.Мельник, О.Р.Кирничишин, Т.В.Колодій, Г.С.Мелян, І.І.Гронь ]. – Львів, 2010. – 113с. – № ДР 0107U012814. - № обл. 0211V001998
 16. Криницький Г. Т.   Молекулярно-генетичні основи підвищення стійкості хвойних порід до найбільш небезпечних фітозахворювань : звіт про НДР ( заключний ) ДБ 08. 09-15-08 / Г. Т. Криницький ; НЛТУ України ; [ викон. : Р.Т.Гут, В.А.Ковальова, О.В.Федонюк, Ю.М.Юсипович, О.О.Біліченко, М.М.Бурак, Н.В.Регуш, Г.Г.Гронь ]. – Львів, 2010. – 111с. – № ДР 0107U012812. - Обл. № 0211V006633
 17. Копій Л. І.   Структуризація території міжнародного біосферного резервату " Розточчя " за аналізом потенціалів транскордонних лісових вододільних екосистем : звіт про НДР ( заключний ) ДБ 08. 09-12-09 / Л. І. Копій ; НЛТУ України ; [ викон. : С.М. Стойко, О.Т.Данчук, О.Г.Часковський, М.І.Сорока, І.М.Горбань, І.О.Плесак, Л.Б.Косик, Г.В.Стрямець, Н.М.Ференц, І.Г.Хомин, І.А.Більський, Т.І.Данчук-Дворецька,Н.С.Стрямець, Р.М.Кравчук, О.Б.Шимків,І.І.Гронь ]. – Львів, 2010. – 89с. – № ДР 0109U001468. - Обл. № 0211V006632
 18. Стиранівський О. А.   Розроблення технічної документації лісової автомобільної дороги в урочищі Ялинкувате Опорецького лісництва ДП " Славське лісове господарство " : звіт з дослідно-конструкторської роботи. ГД № 08.15-19-10 / О. А. Стиранівський ; НЛТУ України ; [ викон. : Герис М.І., Олійник М.І., Вицега Р.Р. ]. – Львів, 2011. – 52с. – № ДР 0111V003423.- Інв.№ 0211V008070
 19. Гамкало З. Г.   Екологічна якість грунту : навч. посібник / З. Г. Гамкало. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 412с. – ISBN 978-966-613-629-2
 20. Фурдичко О. І.   Лікарські та медоносні рослини Галичини : [моногр.] / О. І. Фурдичко, М. Ф. Паук. – Львів : Світ, 1998. – 128с. : 12 л. іл. – ISBN 5-7773-0928-3
 21. Меньшикова З. А.   Энциклопедия лекарственных растений / З. А. Меньшикова, И. Б. Меньшикова, В. Б. Попова. – М. : Эксмо, 2010. – 496с. : ил. – (Подарочные издания. Красота и здоровья). – ISBN 978-5-699-43875-4
 22. Кіптач Ф. Я.   Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона : навч. посібник / Ф. Я. Кіптач. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 240с. – ISBN 978-966-613-777-0
 23. Звід законів Української РСР. Т.4. – К. : Політвидав України, 1984. – 486 с.
 24. Кунинець Є. П.   Закономірності впливу параметрів процесу сушіння на якість меблевих заготовок з деревини бука : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / Є. П. Кунинець ; НЛТУ України. – Львів, 2011. – 16с.
 25. Кунинець Є. П.   Закономірності впливу параметрів процесу сушіння на якість меблевих заготовок з деревини бука : дис....канд. техн. наук : 05.23.06 / Є. П. Кунинець. – Львів, 2011. – 148с. + Диск
 26. Курбатов В. Я.   Всеобщая история ландшафтного искусства. Сады и парки мира / В. Я. Курбатов. – М. : Эксмо, 2008. – 736с. : ил. – ISBN 978-5-699-19502-2
 27. Фурдичко О. І.   Школа в Стрільбичах. Літопис продовжується... : нарис з історіїї шкільництва / О. І. Фурдичко, О. В. Леськів. – Львів : Вид. дім "Панорама", 2002. – 176с. : 14 л. іл. – ISBN 966-8084-06-3
 28. Лазарук М. Я.   Микола Вінграновський: Степовий Сварог: Есе про незабутні мандри Україною з Миколою Вінграновським / М. Я. Лазарук. – Харків : Фоліо, 2009. – 185с. : 2 л. іл. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-4789-2
 29. Панасенко Т. М.   Леся Українка / Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2009. – 123с. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-4928-5
 30. Рощина Н.   Роксолана / Н. Рощина. – Харків : Фоліо, 2009. – 123с. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-4682-6
 31. Савченко В. А.   Павло Скоропадський / В. А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 123с. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-4663-5
 32. Ушкалов Л. В.   Тарас Шевченко / Л. В. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2009. – 122с. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-4669-7
 33. Частій Р. В.   Степан Бандера / Р. В. Частій. – Харків : Фоліо, 2009. – 123с. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-4662-8
 34. Фабіцька, Йоанна   Шалене танго : історичний роман: пер. з пол. / Й. Фабіцька. – Львів : Урбіно, 2010. – 224с. – (На шпильках). – ISBN 978-966-2486-02-5
 35. Лемко І.   Син у Святому Саду: Львів понад усе : роман / І. Лемко. – Львів : Апріорі, 2010. – 368с. – ISBN 978-966-2154-38-2
 36. Винничук Ю.   Груші в тісті / Ю. Винничук. – Львів : Піраміда, 2010. – 288с. – ISBN 978-966-441-188-9
 37. Костенко Л.   Записки українського самашедшого : [роман] / Л. Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416с. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 978-966-7047-88-7