Головна

Навігація

Липень-серпень

 

 1. Лопотко О. В.   Інформатика Excel Visual Basic for Applications : навч. посібник / О. В. Лопотко. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 246с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-96-5
 2. Із словникової спадщини. Вип.7. Словник музичної термінології / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень. – К., 2008. – 111с. – ISBN 978-966-02-5069-7
 3. Із словникової спадщини. Вип.1. Словник хемичної термінології / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень; уклад. О.Курило. – К., 2008. – 120с. – ISBN 978-966-02-5244-8
 4. Із словникової спадщини. Вип.3. Медичний росіцсько-український словник / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень; уклад. В.Ф.Кисільов. – К., 2008. – 172с. – ISBN 978-966-02-5071-0
 5. Із словникової спадщини. Вип.2. Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень; уклад. П.Й.Горецький. – К., 2008. – 111с. – ISBN 978-966-02-5070-3
 6. Із словникової спадщини. Вип.4. Практичний словник виробничої термінології / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень; уклад. Шелудько І.М. – К., 2008. – 122с. – ISBN 978-966-02-5091-8
 7. Із словникової спадщини. Вип.5. Словник геологичної термінології / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень; уклад. П.А.Тутковський. – К., 2008. – 171с. – ISBN 978-966-02-5092-5
 8. Із словникової спадщини. Вип.8. Практичний російсько-український словник приказок / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень; упоряд. Г.Млодзинський. – К., 2009. – 108с. – ISBN 978-966-02-5147-2
 9. Із словникової спадщини. Вип.10. Словник фізичної термінології / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень; зредаг. В.В.Фаворський. – К., 2009. – 239с. – ISBN 978-966-02-5149-6
 10. Із словникової спадщини. Вип.9. Словник технічної термінології. Мірництво (проєкт) / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень; уклад. Ю.Трихвилів, І.зубков. – К., 2009. – 167с. – ISBN 978-966-02-5148-9
 11. Із словникової спадщини. Вип.6. Словник гірничої термінології / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень; уклад. П.І.Василенко, І.М.Шелудько. – К., 2008. – 160с. – ISBN 978-966-02-5068-0
 12. Енциклопедія Сучасної України. Т.9. Е-Ж / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. досліджень. – К., 2009. – 711с. : іл. – ISBN 978-966-02-5720-7
 13. Кучерявий В. П.   Загальна екологія : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2010. – 520с. : іл. – ISBN 978-966-603-561-8
 14. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW : Forestry and Wood Technology. №70. – Warsaw, 2010. – 317s.
 15. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW : Forestry and Wood Technology. №71. – Warsaw, 2010. – 518s.
 16. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW : Forestry and Wood Technology. №72. – Warsaw, 2010. – 539s.
 17. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW : Forestry and Wood Technology. №73. – Warsaw, 2010. – 113s.
 18. Prace IBL : Lesne Prace Badawcze : kwartalnik IBL. Vol. 71(4). Grudzien 2010. – Sekocin Stary, 2010. – 125s. – (Ser. A.)
 19. Prace IBL : Lesne Prace Badawcze : kwartalnik IBL. Vol. 71(3). Wrzesien 2010. – Sekocin Stary, 2010. – 316s. – (Ser. A.)
 20. Prace IBL : Lesne Prace Badawcze : kwartalnik IBL. Vol. 72(1). Marzec 2011 . – Sekocin Stary, 2011. – 103s. – (Ser. A.)
 21. Prace IBL : Lesne Prace Badawcze : kwartalnik IBL. Vol. 72(2). Czerwiec 2010. – Sekocin Stary, 2010. – 92s. – (Ser. A.)
 22. Туниця Ю. Ю.   Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади. Ч.2 / Ю. Ю. Туниця. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – 440с. – ISBN 978-966-346-684-2
 23. Миськів Є. М.   Підвищення ресурсоощадності виробництва пиломатеріалів тангенціального та радіального розпилювання : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / Є. М. Миськів ; НЛТІ України. – Львів, 2011. – 20с.
 24. Миськів Є. М.   Підвищення ресурсоощадності виробництва пиломатеріалів тангенціального та радіального розпилювання : дис.... канд.техн. наук : 05.23.06 / Є. М. Миськів. – Львів, 2011. – 282с. + Диск