Головна

Навігація

Жовтень 2014

 1. Інноваційні компютерні технології у вищій школі : матер. 2-ї наук.-практ. конф., Львів, 23-25 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; [відп. за вип. Л.Д.Озірковський]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 188 с. – ISBN 978-617-607-002-3
 2. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 770. Інформаційні системи та мережі. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 195 с.
 3. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 773. Комп'ютерні системи та мережі. – Львів : Вид-во Львів. політехніка, 2013. – 179 с.
 4. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 771. Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 383 с.
 5. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 777. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 123 с.
 6. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 775. Інформатизація вищого навчального закладу / М-во освіти і науки України, Нац. ун-ту "Львівська політехніка"; від. ред. Д.В.Федасюк. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 107 с.
 7. Системи - 2013. Термографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., Львів, 23-27 вересня 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", ДП "Наук.-дослідний ін-т метрології вимірювальних і управляючих систем"; [за ред. Б.І.Стадника та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 244 с. – ISBN 978-617-607-482-3
 8. Людина. Комп'ютер. Комунікація : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 229 с.
 9. Фурдичко О. І.   Агроекологія : [монографія] / О. І. Фурдичко. – К. : Аграр. наука, 2014. – 400 с. – ISBN 978-966-540-374-6
 10. Сергієнко І. В.   Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К. : Наук. думка, 2012. – 400 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1086-4
 11. Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 79. – Львів : Вид-во "Львівська політехніка", 2014. – 114 с.
 12. Федоров О. П.   Процессы роста кристаллов: кинетика, формообразование, неоднородности : [монография] / О. П. Федоров. – К. : Молодь, 2010. – 207 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978966-00-0984-4
 13. Латиш І. К.   Геологія і ми / І. К. Латиш, І. О. Падалка. – К. : Академперіодика, 2010. – 178 с. [16] арк. іл. – ISBN 978-966-360-131-1
 14. Вулканизм и седиментогенез зеленокаменного этапа раннедокембрийской истории Кривбасса = Volcanizm and sedimentogenesis of the greentone stage of the Early Precambrian history of the Kryvbass / Е. А. Кулиш, В. В. Покалюк, В. Г. Яценко, О. Ю. Великанова ; НАН Украины, Ин-т геохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины. – К., 2008. – 146 с. – ISBN 978-966-02-4865-6
 15. Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття : зб. наук. праць (до XVII укр.-пол. семінару. Самбір, Україна, 15-18 вересень 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, НАН України. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 306 с. – ISBN 978-966-613-885-2
 16. Металогенія золота протоплатформних структур Українського щита (Кіровоградський блок) = Metallogeny of aurum of protoplatform structures of the Ukrainian shield (Kirovograd block) : [монографія] / Г. М. Яценко, О. В. Гайовський, Є. М. Сливко, і. та ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Ін-т геології навколишнього середовища НАН та МНС України, ДП Центрукргеологія НАК Надра України. – К. : Логос, 2009. – 243 с. [8] арк. іл., [3] схеми. – ISBN 978-966-171-096-1
 17. Александров Б. Г.   Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Черного моря : [монография] / Б. Г. Александров. – К. : Наук. думка, 2008. – 343 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0800-7
 18. Зайченко А. М.   Макроциклические трихотеценовые микотоксины / А. М. Зайченко, Е. В. Андриенко, Е. С. Цыганенко ; НАН Украины, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – К. : Наук. думка, 2008. – 247 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0808-3
 19. Підгорський В. С.   Інтенсифікація технологій мікробного синтезу : [монографія] / В. С. Підгорський, Г. О. Іутинська, Т. П. Пирог ; НАН України, Ін-т мікробіології і віросології ім. Д.К.Заболотного. – К. : Наук. думка, 2010. – 327 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0994-1
 20. Каталог сортів рослин, створених у Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка / Т. М. Черевченко, Д. Б. Рахметов, Н. В. Чувікіна та ін. ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. – К. : Нора-прінт, 2004. – 32 с. – ISBN 966-7837-91-2
 21. Колекцційний фонд квітниково-декоративних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України : каталог рослин: довідник / В. Ф. Горобець, С. П. Машковська, Ю. В. Буйдін, і. та ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. – Тернопіль : Медобори, 2008. – 180 с. – ISBN 978-966-8336-42-9
 22. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 27 / НАН України, Держ. природ. музей. – Львів, 2011. – 172 с.
 23. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 28 / НАН України, Держ. природ. музей. – Львів, 2012. – 170 с.
 24. Гришко В. Н.   Функционирование глутатионзависимой антиоксидантной системы и устойчивость растений при действии тяжелых металлов фтора = Functioning of glutathionedependent antioxidant system and plants RESISTANCE at heavy metals and fluorine action / В. Н. Гришко, Д. В. Сыщиков. – К. : Наук. думка, 2012. – 238 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1154-0
 25. Молекулярна філогенія і сучасна таксономія наземних спорових рослин / С. Я. Кондратюк, Т. І. Михайлюк, Т. М. Дарієнко, і. та. – К. : Наук. думка, 2013. – 228 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1332-2
 26. Раритетна теріофауна та її охорона / Нац. наук.-природн. музей НАН України, Укр. теріологічне т-во, М-во екології та природних ресурсів України; за ред. І.Загороднюка. – Луганськ, 2008. – 312 с. – (Праці Теріологічної Школи ; вип. 9). – ISBN 966-02-0692-5
 27. Фауна в антропогенному середовищі / НАН України, Нац. наук.-природн. музей НАН України, Укр. теріологічне т-во; за ред. І.Загороднюка. – Луганськ, 2006. – 245 с. – (Праці Теріологічної Школи ; вип. 8). – ISBN 966-02-0692-5
 28. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 774. Автоматика, вимірювання та керування. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 147 с.
 29. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 781. Теорія і практика будівництва. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 235 с.
 30. Каравайко Д. В.   Господарство носіїв юхнівської культури : [монографія] / Д. В. Каравайко, С. А. Горбаненко. – К. : Наук. думка, 2012. – 304 с. : іл. – (Проект "Наукова кнга". Молоді вчені). – ISBN 978-966-00-1185-4
 31. Пархоменко Л. І.   Інтродукція і культура берез (Betula L.) в Україні : монографія / Л. І. Пархоменко. – К. : Фітосоціоцентр, 2011. – 410 с. – ISBN 978-966-306-158-6
 32. Микориза и другие формы консортивных отношений в природе : респ. сб. науч. тр. / М-во просвещения РСФСР, ПГПИ. – Пермь, 1981. – 87 с.
 33. Інвентаризація садово-паркових об'єктів : навч. посібник / Ю. Й. Каганяк, М. П. Горошко, М. М. Король, О. Г. Часковський ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : Камула, 2014. – 220 с. [2] арк. іл. – ISBN 978-966-433-103-3
 34. Смирнова А. И.   Разработка производственной программы леспромхоза с применением ЭВМ : учеб. пособие для студ. спец. 1719, 0901, 0519 / А. И. Смирнова. – Л., 1980. – 57 с.
 35. Сопушинський І. М.   Деревинознавство : лаб. практикум [для студ. вищих навч. закл.] / І. М. Сопушинський, І. С. Вінтонів. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 144 с. : іл. – ISBN 978-966-397-237-0
 36. 68-ма студентська науково-технічна конференція: Секція "Економіка і менеджмент" : зб. тез доповідей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Ін-т екон. і менеджменту. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 412 с. – ISBN 978-617-607-027-6
 37. 69-та студентська науково-технічна конференція: Секція "Економіка і менеджмент" : зб. тез доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Ін-т економіки і менеджменту. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 752 с. – ISBN 978-617-607-216-4
 38. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 769. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Вид-во "Львівська політехніка, 2013. – 475 с.
 39. Врублевська О. В.   Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з економіки природокористування для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / О. В. Врублевська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 58 с.
 40. Маркетинг та логістика в системі менеджменту = Marketing and logistics in the system of management : тези доповідей ІХ міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 8-10 листопада 2012 р.) / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Ін-т регіональних досліджень НАН України, Ін-т екон. промисловості НАН України. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 478 с. – ISBN 978-617-607-342-0
 41. Маркетинг та логістика в системі менеджменту = Marketing and logistics in the system of management : тези доповідей VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листопада 2010 р.) / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Ін-т регіональних досліджень НАН України, Ін-т екон. промисловості НАН України. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 596 с. – (До 65-річчя кафедри маркетингу і логістики). – ISBN 978-966-553-990-2
 42. Панченко Ю. В.   Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 342 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2393-98-9
 43. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. праць. Вип. 26 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", НАН України. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 175 с.
 44. Утгоф С. С.   Термомеханически модифицированная древесина ольхи и березы для изготовления лицевого слоя паркетных изделий : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: по спец. 05.21.05 "Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки" / С. С. Утгоф ; Белорус. гос. технолог. ун- т. – Минск, 2014. – 22 с.
 45. Соболев И. В.   Оптимизация раскроя пиловочного сырья / И. В. Соболев. – М. : Лесная пром-сть, 1971. – 40 с.
 46. Теоретические основы информационно-измерительных систем : учебник / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Еременко, д. и. – К., 2014. – 832 с. – ISBN 978-617-7031-26-9
 47. Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій = Current issues in research, conservation and restoration of historical fortifications : зб. наук. праць за результатами 4-ї Міжнар. конф. молодих науковців / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Ін-т архітектури. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 172 с. – ISBN 978-617-607-409-0
 48. Маноха І. П.   Психологія потаємного "Я" : [монографія] / І. П. Маноха. – К. : Поліграфкнига, 2001. – 448 с. – ISBN 966-530-070-9
 49. Гарднер, Эрл С.   Мейсон рискует : пер. с англ. / Э. С. Гарднер. – Запорожье : Российская культура, 1992. – 528 с. – ISBN 5-7019-0022-3
 50. Драйзер Т.   Сестра Керри : [роман]: [пер. с англ.] / Т. Драйзер. – Киров : Киров.обл. типография, 1993. – 416 с. – ISBN 5-88186-019-5
 51. Спиллейн М.   Суд - это я : романы / М. Спиллейн. – Запорожье : Российская культура, 1992. – 449 с. – ISBN 5-7019-0023-1
 52. Стаут Р.   Вместо улики : повесть / Р. Стаут ; Газ из Невады: повесть/ Р.Чандлер; Мейсон рискует: повесть/ Э.С.Гарднер; Венок из лотоса: роман/ Д.Чейз: пер. с англ. – М., 1990. – 272 с. – (Детектив - фантастика)
 53. Хайнлайн Р.   Имею скафандр - готов путешествовать : пер. с англ. / Р. Хайнлайн. – Черкассы : Орлан, 1993. – 222 с. – (Американская фантастика ХХ века). – ISBN 5-86-406-016-Х
 54. Чейз Д. Х.   Гроб из Гонконга; Гриф-птица терпеливая; Положите ее среди лилий : романы / Д. Х. Чейз. – Запорожье : А.О. "Дайнэмик", 1992. – 432 с. – ISBN 5-7019-0027-4
 55. Скотт В.   Квентин Дорвард : роман: пер. с англ. / В. Скотт. – М. : Детская литература, 1983. – 510 с. – (Б-ка приключений и научной фантастики)
 56. Пальме Я.   Взрывы в Стокгольме : пер. со швед. / Я. Пальме ; Мейсон рискует; Показание одноглазой свидетельницы: пер. с англ. / Эрл С.Гарднер. – М. : Правда, 1991. – 255 с. – ISBN 5-253-00565-Х
 57. Соболев Л. С.   Морская душа; Рассказы / Л. С. Соболев. – М. : Гослитиздат, 1955. – 431 с. : 1 л. портр.
 58. Черныш В. А.   Не хочу : роман-гронограф, парадокс / В. А. Черныш. – М. : Лесинвест, ЛТД: СССР - Швейцария, 1991. – 636 с. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-265-00655-9