Головна

Навігація

грудень 2014

 1. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навч. посібник / А. Ю. Берко, Є. В. Буров, О. М. Верес, і. та ; М-во освіти і науки. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 280 с. : іл. – (Комп`ютинг). – ISBN 978-966-418-116-4
 2. Басюк Т. М.   Основи інформаційних технологій : навч. посібник / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 390 с. – (Комп'ютинг). – ISBN 978-966-418-121-8
 3. Культин Н. Б.   C + + Builder в задачах и примерах : [справочник] / Н. Б. Культин. – СПб. : БХВ-Петербург, 2007. – 327 с. + Диск. – ISBN 978-5-94157-631-9
 4. Жидецький В. Ц.   Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. – Вид. 3-тє, переробл. та допов. – Львів : УАД, 2006. – 336 с. – ISBN 966-322-047-3
 5. Пістун І. П.   Охорона праці в галузі сільського господарства (землевпорядкування, геодезія) : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, Ю. О. Ковальчук. – Суми : Університетська книга, 2007. – 375 с. – ISBN 966-680-302-Х
 6. Верба Г. В.   Граматика сучасної англійської мови (довідник) = Modern English Grammar (reference book) / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : Логос-М, 2011. – 341 с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-001-1
 7. Верба Г. В.   Граматика сучасної англійської мови (довідник) = Modern English Grammar (reference book) / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : Логос-М, 2012. – 341 с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-001-1
 8. Верба Г. В.   Граматика сучасної англійської мови (довідник) = Modern English Grammar (reference book) / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : Логос-М, 2013. – 341 с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-001-1
 9. Караванський С.   Російсько-український словник складної лексики : [слов. містить коло 40000 перекладів рос. слів] / С. Караванський. – 2-ге вид., допов. й випр. – Львів : БаК, 2006. – XIV, 560 с. – ISBN 966-7065-60-Х
 10. Мова - народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу / упроряд. О.Тихий. – К. : Смолоскип, 2007. – 416 с. – ISBN 966-8499-53-0
 11. Караванський С.   Практичний словник синонімів української мови : близько 20000 синонім. рядів / С. Караванський. – 4-те вид., опрац. і значно допов. – Львів : БаК, 2012. – XII, 523 с. – ISBN 978-966-2227-10-9
 12. Борейко В. Е.   Заповедники Украины без гламура. Мониторинг нарушений заповедного режима (2003-2013). Материалы независимого расследования / В. Е. Борейко, А. О. Паламарчук ; Киев. эколого-культ. центр. – К. : Логос, 2014. – 127 с. : ил. – (Охрана дикой природы ; вып. 70). – ISBN 978-966-171-810-3
 13. Жук Л. В.   Основи екології : конспект лекцій для студ. базових напрямів 6.060101 "Будівництво", 6.170203 "Пожежна безпека" / Л. В. Жук. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 91 с.
 14. Криницький Г. Т.   Лісівничо-екологічні особливості насадження зони водозабору № 5 Моршинського родовища мінеральних вод : наук. обгрунтування (заключний): ГД 08.09-12-14 / Г. Т. Криницький ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: І.Пацура, А.Івченко, І.І.Гронь]. – Львів, 2014. – 4 с. – № ДР 0114U006428. - Обл. № 0214U000959
 15. Общее проектирование вертолетов : [учебник] / В. А. Богуслаев, В. С. Кривцов, Л. И. Лосев, В. И. Рябков. – Запорожье : Мотор Сич, 2001. – 324 с. – ISBN 966-7108-40-6
 16. Гнатишин Я. М.   Перетворення та використання відновної енергії : навч. посібник / Я. М. Гнатишин, С. С. Мазепа, І. Р. Кенс ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 196 с. : іл. – ISBN 978-966-3467-47-4
 17. Повышение ресурса модулей двигателей технологическими методами : монография / В. А. Богуслаев, А. И. Долматов, П. Д. Жеманюк, д. и. – Запорожье : Мотор Сич, 2003. – 269 с. – ISBN 966-7108-34-1
 18. Богуслаев В. А.   Прочность деталей ГТД : монография / В. А. Богуслаев, В. Б. Жуков, В. К. Яценко. – Запорожье : Мотор Сич, 1999. – 249 с. – ISBN 966-7108-15-5
 19. Повышение ресурса деталей ГТД из титановых сплавов : монография / В. А. Богуслаев, А. И. Долматов, П. Д. Жеманюк, д. и. – Запорожье : Мотор Сич, 2003. – 108 с. – ISBN 966-7108-31-7
 20. Прогрессивные технологии моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации этапов жизненного цикла авиционных двигателей : монография / А. В. Богуслаев, А. А. Олейник, А. А. Олейник, д. и ; М-во образования и науки Украины, ЗНТУ, Открытое акционерное о-во "Мотор Сич". – Запорожье : Мотор Сич, 2009. – 468 с. – ISBN 966-2906-19-3
 21. Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Лопатки компрессора и вентилятора : монография. Ч. 1 / В. А. Богуслаев, Ф. М. Муравченко, П. Д. Жеманюк, д. и. – Запорожье : Мотор Сич, 2003. – 396 с. – ISBN 966-7108-63-5
 22. Формоутворення черв'ячних зуборізних фрез / В. О. Богуслаєв, Н. С. Равська, О. Я. Качан, і. та. – Запоріжжя : Мотор Січ, 2007. – 176 с. – ISBN 966-2906-06-1
 23. Солдатенко В. Ф.   Українська революція: концепція та історіографія (1918- 1920 рр.) : [монографія] / В. Ф. Солдатенко. – К. : Книга Пам`яті Ураїни: Просвіта, 1999. – 509 с. – ISBN 5-88500-071-9
 24. Історія України: документи, матеріали : посібник / уклад., комент. В.Короля. – К. : Академія, 2002. – 448 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-125-2
 25. Folia Forestalia Polonica. Vol. 56(3). September 2014 / PAN, IBL. – Sekocin Stary, 2014. – 42 p. : il. – (Ser. A-Forestry)
 26. Folia Forestalia Polonica. Vol. 56(2). June 2014 / PAN, IBL. – Sekocin Stary, 2014. – 48 p. : il. – (Ser. A-Forestry)
 27. Лісотехнічний термінологічний словник: український, російський, англійський = Лесотехнический терминологический словарь: украинский, русский, англиский = Explanatory forestry dictionary: ukrainian, russian, english : понад 4000 слів та словосполучень / Ю. Ю. Туниця, В. О. Богуслаєв, Г. Т. Криницький, і. та ; НЛТУ України, Публіч. акціонерне т-во "Мотор Січ", ЛАН України. – Львів : Піраміда, 2014. – 967 с. – ISBN 978-966-441-368-5
 28. Prace IBL : lesne prace badawcze: kwartalnik IBL. Vol. 75(4). Grudzien 2014. – Sekocin Stary, 2014. – 99 s. – (Ser. A)
 29. Prace IBL : lesne prace badawcze: kwartalnik IBL. Vol. 75(3). Wrzesien 2014. – Sekocin Stary, 2014. – 113 s. – (Ser. A)
 30. Шляхта Я. М.   Дерева, кущі та ліани, що зростають поміж нами / Я. М. Шляхта, С. М. Брилінський. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 232 с. – ISBN 978-617-607-527-1
 31. Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений : материалы ХХVII Междунар. науч. конф. 24-26 октября 2014 г. / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "СибГТУ". – Красноярск : СибГТУ, 2014. – 105 с.
 32. Жмурко С. В.   Лісова меліорація : лаб. практикум для студ. напряму підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" / С. В. Жмурко, А. П. Іванюк, О. С. Мельник ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 140 с.
 33. Цимбалюк Ю. І.   Обгрунтування кінематики та параметрів малогабаритної трелювальної системи на базі причіпних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт" / Ю. І. Цимбалюк ; НЛТУ України. – Львів, 2014. – 20 с. + Диск
 34. Цимбалюк, Юрій Іванович   Обгрунтування кінематики та параметрів малогабаритної трелювальної системи на базі причіпних засобів : дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04 / Ю. І. Цимбалюк. – Львів, 2014. – 278 с. + Диск
 35. Стиранівський О. А.   Розроблення технічної документації лісової автомобільної дороги в кв. 55, 68 Лютенського лісництва ДП "Гадяцьке лісове господарство" : звіт з дослідно-конструкторської роботи: ГД № 08.15-22-12 / О. А. Стиранівський ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Герис М.І., Мельничук М.О., Олійник М.І., Вицега Р.Р., Стиранівський А.О.]. – Львів, 2013. – 22 с. – № ДР 0114U004161.- Інв. № 0214U007279. - Додатки
 36. Гром М. М.   Лісовпорядкування : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за спец."Лісове господарство" / М. М. Гром. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 264 с.
 37. Пацура І. М.   Інвентаризація зелених насаджень на території Львівської міської лікарні "Хоспіс" : звіт про НДР (заключний): ГД 36-07-13 / І. М. Пацура ; М-во освіти і науки України, НЛТУ; [викон.: Н.Л.Блюсюк, Н.З.Кендзьора, І.І.Гронь]. – Львів, 2014. – 16 с. – № ДР 0114U004270. - Обл. № 0214U000734
 38. Пацура І. М.   Інвентаризація зелених насаджень на території КЗ ЛОР "Будинок дитини № 1" : звіт про НДР (заключний): ГД 36-02-14 / І. М. Пацура ; М-во освіти і науки України, НЛТУ; [викон.: А.І.Івченко, Н.З.Кендзьора, І.І.Гронь]. – Львів, 2014. – 26 с. – № ДР 0114U004666. - Обл. № 0214U007440
 39. Пацура І. М.   Інвентаризація зелених насаджень скверу біля площі Святого Юра : звіт про НДР (заключний): ГД 36-17-13 / І. М. Пацура ; М-во освіти і науки України, НЛТУ; [викон.: А.І.Івченко, Н.З.Кендзьора, В.О.Файда, І.І.Гронь]. – Львів, 2014. – 37 с. – № ДР 0114U004271. - Обл. № 0214U000735
 40. Пацура І. М.   Інвентаризація зелених насаджень на території АТ "Галичфарм" : звіт про НДР (заключний): ГД 20/06-36-07-14 / І. М. Пацура ; М-во освіти і науки України, НЛТУ; [викон.: А.І.Івченко, Н.Л.Блюсюк, Н.З.Кендзьора, В.О.Файда, Н.Я.Грушецька, І.І.Гронь]. – Львів, 2014. – 55 с. – № ДР 0114U006425. - Обл. № 0214U000947
 41. Гречаный И. А.   Полный справочник лекарственных трав и целительных сборов : 600 растений и сборов / И. А. Гречаный. – Харьков; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. – 544 с. – ISBN 978-966-14-4336-4
 42. Цветы в саду и ландшафтный дизайн / сост. Лазарева А. В. и др. – М. : Аделант, 2006. – 494 с. [8] л. ил. – (Мир увлечений). – ISBN 5-93642-064-7
 43. Манило Л. Г.   Рыбы семейства бычковые (Perciformes, Gobiidae) морских и солоноватых вод Украины : [монография] / Л. Г. Манило ; НАН Украины, Нац. научно-природовед. музей, Зоолог. музей им. Н.Н.Щербака. – К. : Наук. думка, 2014. – 243 с. [12] л. ил. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1409-1
 44. Реверчук С. К.   Основи теорії економічної конкуренції : навч. посібник / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, Л. С. Реверчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – К. : Знання, 2007. – 271 с. – ISBN 966-346-285-Х
 45. Бутук О. І.   Макроекономіка: тренінг-курс : навч. посібник / О. І. Бутук, Н. І. Волкова. – К. : Знання, 2007. – 236 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-346-265-5
 46. Економічна політика : навч. посібник / О. О. Беляєв, А. С. Бебело, М. І. Диба, і. та ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад "КНЕУ ім. В.Гетьмана". – Вид. 3-тє, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 288 с. – ISBN 966-574-579-4
 47. Юхименко П. І.   Економічна історія : навч. посібник / П. І. Юхименко. – 2-ге вид., стер. – К. : Вікар, 2006. – 341 с. – ISBN 966-7131-77-7
 48. Іщук С. І.   Промислові комплекси України. Наукові основи територіальної організації : навч. посібник для студ. географ. і екон. спец. вищих навч. закладів / С. І. Іщук. – К. : Вид. Паливода А.В., 2003. – 247 с. – ISBN 966-8037-14-6
 49. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 790. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / М-во освіти і науки України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 135 с. – Текст: укр., англ.
 50. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 776. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / М-во освіти і науки України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 459 с.
 51. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 794. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / М-во освіти і науки України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 343 с. – Текст: укр., англ.
 52. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 797. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / М-во освіти і науки України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 479 с. – Текст: укр., англ.
 53. Кіндрацька Г. І.   Економічний аналіз: теорія і практика : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 426 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-65-5
 54. Теорія планування експерименту : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. П. Нечаєв, Т. М. Берідзе, В. В. Кононенко, і. та. – К. : Кондор, 2005. – 231 с. – ISBN 966-351-019-6
 55. Лисенко Л. І.   Ринок праці. Техніка пошуку роботи : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. І. Лисенко, Б. В. Максимов. – К. : Професіонал, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8556-34-8
 56. Пуригіна О. Г.   Міжнародна міграція : навч. посібник / О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак. – К. : Академія, 2007. – 312 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-250-1
 57. Бойцун Н. Є.   Міжнародні фінанси : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н. Є. Бойцун, Н. В. Стукало. – 2-ге вид. – К. : Професіонал, 2005. – 326 с. – ISBN 966-8556-78-Х
 58. Муравйов Ю. В.   Конспект лекцій з дисципліни: Управління інноваціями (напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент") / Ю. В. Муравйов. – Львів, 2013. – 81 [2] с. додаток
 59. Варналій З. С.   Основи підприємництва : навч. посібник / З. С. Варналій. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Знання- Прес, 2003. – 286с. : іл. – ISBN 966-311-011-2
 60. Корнілов Л. В.   Землевпорядне проектування. Методика виконання розрахунково-графічних робіт та курсових проектів : навч. посібник для суд. вищих навч. закладів / Л. В. Корнілов. – К. : Кондор, 2005. – 150 с. – ISBN 966-8251-29-6
 61. Державні фінанси в транзитивній економіці : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад, і. та. – К. : Кондор, 2003. – 221 с. – ISBN 966-7982-31-9
 62. Заблоцький Б. Ф.   Перехідна економіка : посібник / Б. Ф. Заблоцький. – К. : Академія, 2004. – 512 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-170-8
 63. Казначейська система : навч. посібник / П. Ю. Буряк, У. З. Ватаманюк-Зелінська, С. Я. Бугіль, і. та ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. фінансова акад. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 236 с. – ISBN 978-617-655-127-7
 64. Садовнича В. В.   Сучасні ділові документи та папери. Як правильно оформити і підготувати : зразки та приклади / В. В. Садовнича. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 608 с. – ISBN 978-966-14-7280-7
 65. Дробінка І. Г.   Політологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. Г. Дробінка, Т. М. Кришталь, Ю. В. Підгорецький ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 292 с. – ISBN 978-966-364-433-2
 66. Черевко Г. В.   Інтелектуальна власність : навч. посібник / Г. В. Черевко. – К. : Знання, 2008. – 412 с. – ISBN 978-966-346-583-8
 67. Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2013 року: (офіційний текст). – К. : Вид. Паливода А.В., 2013. – 328 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
 68. Хоптяр Ю. А.   Основи правознавства : [навч. посібник] / Ю. А. Хоптяр, В. І. Адамовський. – Кам`янець- Подільський : Медобори-2006, 2011. – 296 с. – ISBN 978-966-1638-47-0
 69. Drewno : doniesienia, komunikaty: prace naukowe. Vol. 57, № 191 / In-t Technologii drewna. – Poznan, 2014. – 151 s.
 70. Бурдяк, Михайло Романович   Підвищення технологічної точності круглопилкових верстатів для ортогонального пиляння колод [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04 / М. Р. Бурдяк. – Львів, 2014. – 16 Мб. – Назва з екрана
 71. Бурдяк М. Р.   Підвищення технологічної точності круглопилкових верстатів для ортогонального пиляння колод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт" / М. Р. Бурдяк ; НЛТУ України. – Львів, 2014. – 20 с.
 72. Мацишин Я. В.   Підвищення ресурсоощадності виготовлення заготовок з пиломатеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / Я. В. Мацишин ; НЛТУ України. – Львів, 2014. – 20 с.
 73. Мацишин, Ярослав Васильович   Підвищення ресурсоощадності виготовлення заготовок з пиломатеріалів : дис. ... канд. техн. наук: 05.23.06 / Я. В. Мацишин. – Львів, 2014. – 207 с. + Диск
 74. Мінченко А. В.   Правова інформатика. Концепція інформатизації : навч. посібник / А. В. Мінченко. – К. : Арістей, 2003. – 286 с. – ISBN 966-8458-04-4
 75. Мінченко А. В.   Правова інформатика. Інформатика в історичному аспекті : навч. посібник / А. В. Мінченко. – К. : Арістей, 2003. – 292 с. – ISBN 966-8458-04-4
 76. Молдован В. В.   Правознавство : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 184 с. – ISBN 978-617-673-077-4
 77. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 784. Держава та армія / М-во освіти і науки України. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2014. – 287 с.
 78. Згуровський М. З.   Вступ до комп'ютерних інформаційних технологій : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / М. З. Згуровський, І. І. Коваленко, В. М. Міхайленко ; М-во освіти і науки України, НТУУкраїни "КПІ", Європ. ун-т. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 264с. – ISBN 966-7508-74-9
 79. Проектування інформаційних систем : посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / В. С. Пономаренко, О. І. Пушкар, І. В. Журавльова, С. В. Мінухін. – К. : Академія, 2002. – 488 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-136-8
 80. Пархуць Л. В.   Проект благоустрою та озеленення земельної ділянки в садовому товаристві "Троянда" (с. Солонка Пустомитівського району Львівської області) : звіт про НДР (заключний): договір № 60-18-13 / Л. В. Пархуць ; М-во освіти і науки України, НЛТУ; [викон.: О.Т.Пахолюк]. – Львів, 2014. – 16 с. – № ДР 0114U001908. - Обл. № 0214U008571
 81. Пархуць Л. В.   Проект впорядкування громадського саду у селі Вовків, Пустомитівського району Львівської області : звіт про НДР (заключний): договір № 60-03-14 / Л. В. Пархуць ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: О.Т.Пахолюк, І.І.Гронь]. – Львів, 2014. – 38 с. : іл. – № ДР 0114U005028. - Обл. № 0214U000940
 82. Дідик В. В.   Естетика та композиція ландшафту. Проектування ландшафтних об'єктів: композиційні та естетичні засади : навч. посібник / В. В. Дідик, Т. М. Максим'юк. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 244 с. : іл. – ISBN 978-617-607-295-9
 83. Гнідець Р. Б.   Архітектура українських церков. Конструкція і форма : навч. посібник для студ. напряму 1201 "Архітектура" / Р. Б. Гнідець. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 144 с. – ISBN 978-966-553-766-3
 84. Однородинний житловий будинок : навч. посібник для студ. базового напряму "Архітектура" вищих навч. закладів / І. П. Гнесь, Р. А. Рудик, В. Б. Якубовський, І. В. Якубовський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2007. – 112 с. – ISBN 978-966-553-621-5
 85. Клименюк Т. М.   Креслення, рисунок, композиція : навч. посібник / Т. М. Клименюк. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 344 с. – ISBN 978-617-607-339-0
 86. Рашкевич Ю. М.   Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія / Ю. М. Рашкевич ; М-во освіти і науки України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 166 с. – ISBN 978-617-607-628-5
 87. Проектна графіка : навч. посібник / Т. М. Клименюк, Н. А. Консулова, М. В. Бевз, Х. І. Ковальчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2-ге вид., допов. і переробл. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 220 с. – ISBN 978-617-607-089-4
 88. Грицюк Л.   Інтер'єр : альбом-посібник до лекційного курсу "Проектування інтер'єрів житлового та громадських приміщень". Ч. 1 / Л. Грицюк, О. Пекарчук. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2011. – 108 с. : іл. – ISBN 978-617-607-031-3
 89. Грицюк Л.   Інтер'єр : альбом-посібник до лекційних курсів "Сучасні оздоблювальні матеріали та аксесуари в інтер'єрі", "Проектування елементів інтер'єру". Ч. 2 / Л. Грицюк, О. Пекарчук. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2011. – 76 с. : іл. – ISBN 978-617-607-032-0
 90. Кислюк К. В.   Релігієзнавство : конспект лекцій / К. В. Кислюк. – К. : Кондор, 2010. – 224 с. – ISBN 978-966-351-270-9
 91. Лубський В. І.   Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. – К. : Академвидав, 2005. – 432 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-00-3
 92. Релігієзнавство : навч. посібник / П. С. Прибутько, М. М. Роговенко, Л. М. Дубчак, Р. В. Михайленко ; М-во освіти і науки України, Навч.-наук. ін-т права і психології Київ. нац. ун-ту внутрішніх справ. – К. : КНТ: Дакор, 2010. – 208 с. – ISBN 978-966-373-623-5
 93. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 780. Філософські науки / М-во освіти і науки України. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2014. – 115 с.
 94. Петрушенко В. Л.   Філософія : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації / В. Л. Петрушенко. – 5-те вид., стер. – Львів : Новий-Світ-2000, 2007. – 504 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-75-5
 95. Петрушенко В. Л.   Філософія : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації / В. Л. Петрушенко. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів : Новий-Світ-2000: Магнолія плюс, 2003. – 544 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-12-7
 96. Етика та естетика : навч. посібник для студ. усіх напрямів підготовки / В. Л. Петрушенко, І. М. Сурмай, Г. Ф. Карвацька, і. та ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2006. – 252 с. – ISBN 966-553-569-2
 97. Волянська О. В.   Соціальна психологія : навч. посібник / О. В. Волянська, А. М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-405-3
 98. Мурашкин М. Г.   Конец света - конец всем / М. Г. Мурашкин. – Дніпропетровськ : СІЧ, 2012. – 247 с. – ISBN 978-966-511-407-7
 99. Saki   The Treasure Ship and Other Stories = Галеон скарбів та інші історії / Saki. – К. : Znannia, 2014. – 176 p. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0150-3
 100. Wilde O.   An ideal husband; The importance of being earnest = Ідеальний чоловік; Як важливо бути серйозним / O. Wilde. – К. : Znannia, 2014. – 224 p. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0150-3
 101. Самчук У. О.   Юність Василя Шеремети : роман / У. О. Самчук. – К. : Знання, 2014. – 278 с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-861-7
 102. Винниченко В.   Чорна Пантера і Білий Медвідь : драми / В. Винниченко. – К. : Знання, 2014. – 253 с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-861-7