Головна

Навігація

Січень - лютий 2015

 1. Голубець В. М.   Основи трибології : конспект лекцій та довід. матеріал для виконання лаб. і контрольних завдань / В. М. Голубець ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 93 с.
 2. Кононова С. В.   Теленомины Палеарктики (Hymenoptera, Scelionidae). Подсемейство Telenominae : [монография] / С. В. Кононова ; НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И.Шмальгаузена. – К. : Наук. думка, 2014. – 485 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1443-5
 3. Праці Теріологічної Школи. Вип. 10. Моніторинг теріофауни / НАН України, Нац. наук.-природн. музей НАН України, Укр. теріологічне т-во НАН України; за ред. І.Загороднюка. – Луганськ, 2010. – 178 с. – ISBN 978-966-02-4639-3
 4. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 792. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / М-во освітиі науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. Є.П.Пістун. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 83 с.
 5. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 795. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / М-во освітиі науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. Є.П.Пістун. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 75 с.
 6. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Вип. 197, ч. 1. – К., 2014. – 268 с. – (Серія "Право")
 7. Братилова Н. П.   Декапитация кедровых сосен на плантациях : монография / Н. П. Братилова, С. С. Шамова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "СибГТУ". – Красноярск, 2014. – 105 с. – ISBN 978-5-8173-0599-9
 8. Матвеева Р. Н.   Рост и семеношение кедровых сосен на плантации "известковая" в зеленой зоне г. Красноярска : [монография] / Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, А. М. Пастухова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "СибГТУ". – Красноярск, 2014. – 168 с. – ISBN 978-8173-0598-2
 9. Гнатів П. С.   Функціональна діагностика в дендроекології : наук. монографія / П. С. Гнатів. – Львів : Камула, 2014. – 336 с. [8] арк. іл. – ISBN 978-966-433-104-0
 10. Дудюк Д. Л.   Моделювання і оптимізація технологічних потоків лісопереробки : [монографія]. Ч. 1 / Д. Л. Дудюк, В. М. Максимів, Л. Я. Сорока ; М-во освіти України, ІСДО, УкрДЛТУ. – К.-Львів, 1995. – 208 с. – ISBN 5-7763-2425-4
 11. Дудюк Д. Л.   Моделювання і оптимізація технологічних потоків лісопереробки : [монографія]. Ч. 2 / Д. Л. Дудюк, В. М. Максимів, Л. Я. Сорока ; М-во освіти України, ІСДО, УкрДЛТУ. – К.-Львів, 1995. – С. 208-416. – ISBN 5-7763-2425-4
 12. Лісотранспортні засоби: конструкція і розрахунок : навч. посібник. Ч. 1. Загальне компонування. Спеціальне обладнання / Н. І. Библюк, М. І. Герис, М. М. Бойко та ін. ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 398 с. – ISBN 978-617-655-109-6
 13. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 779. Проблеми економіки та управління / М-во освіти і науки України. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 235 с.
 14. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 799. Проблеми економіки та управління / М-во освіти і науки України. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 207 с.
 15. Інформаційно-аналітичне супроводженя бюджетного процесу : монографія / С. О. Довгий, І. В. Сергієнко, М. Ю. Авксєнтьєв, і. та ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозування, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К. : Інформаційні системи, 2013. – 419 с. – ISBN 978-966-2249-95-8
 16. Гірняк В. В.   Управління процесами оптимізації структури капіталу банку : монографія / В. В. Гірняк, Н. В. Дунас. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2014. – 232 с. – ISBN 978-966-397-218-3
 17. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 778. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / М-во освіти і науки України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 383 с.
 18. Козерод О. В.   Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії : [монографія] / О. В. Козерод. – К. : Радуга, 2014. – 190 с. – ISBN 978-966-281-016-5
 19. Скринник М. А.   Філософія : навч. посібник / М. А. Скринник, Л. Я. Фльорко, М. Я. Фльорко ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 479 с. – ISBN 978-966-397-267-4