Головна

Навігація

Березень 2016

 

1.     Мовознавство. Англійська мова

 

 

         1. D`Arcy A. Language Leader [Текст] : Workbook with Key and Audio CD: Elementary / A. D`Arcy. – Edinburgh, 2008. – 91 p.: il. + Disc.

УДК 42(075.8)

         2. Kempton G. Language Leader [Текст] : Teacher`s Book and Test Master CD-Rom: Pre-Intermediate / G. Kempton. – Edinburgh, 2008. – 168 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         3. Lebeau I. Language Leader [Текст] : Coursebook and CD-ROM: Elementary / I. Lebeau, G. Rees. – Edinburgh, 2008. – 160 p.: il. + Disc.

УДК 42(075.8)

         4. Lebeau I. Language Leader [Текст] : Coursebook and CD-ROM: Pre-Intermediate / I. Lebeau, G. Rees. – Edinburgh, 2008. – 168 p. : il. + Disc.

УДК 42(075.8)

         5. Lebeau I. Language Leader [Текст] : Workbook with Key and Audio CD: Pre-Intermediate / I. Lebeau, G. Rees. – Edinburgh, 2008. – 95 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         6. New Headway [Текст] : Intermediate Teacher`s Resource Book / A. Maris, C. Krantz, L. Soars, J. Soars. – 4-th edit. – Oxford : Oxford University Press, 2010. – 71 p.: il. + Disc.УДК  42(075.8)

         7. Soars J. New Headway [Текст] : Intermediate Workbook with Key / J. Soars, L. Soars. – 4-th edit. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 102 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         8. Soars L. New Headway [Текст] : Elementary Student`s Book / L. Soars, J. Soars. – 4-th edit. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 160 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         9. Waterman J. Language Leader [Текст] : Teacher`s Book and Test Master CD-Rom: Elementary / J. Waterman. – Edinburgh, 2008. – 168 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         10. Oxford Learner`s Thesaurus [Текст] : a dictionary of synonyms / chief edit. D.Lea. – Oxford, 2008. – 1008 p. + Disk.УДК 42(03)

 

 

 

2.     Історія України

 

 

         1. Кондратюк В. О. Україна в історії міжнародних відносин (з давніх часів до сьогодення) [Текст] : навч. посібник для студ. гуманіт. ф-тів вузів / В.О. Кондратюк, І.М. Верхоляк, О.В. Омельченко. – Львів, 1995. – 231 с. ББК 63.3(4Укр) К 64

         2. Чернецький А. Спомини з мого життя [Текст] / А. Чернецький. – К.: Основні цінності, 2001. – 165 с. – (Серія "Спадщина"; кн. 15). ББК  63.3(4Укр)6 Ч 49

 

 

 

3.     Економіка природокористування

 

 

          1. Синякевич І. М. Екологічна і лісова політика : зб. наук. праць. Вип. 3 / І. М. Синякевич; М-во освіти і науки України, УкрДЛТУ. – Львів : ЗУКЦ, 2007. – 74 с. ББК 65.28+630*903(06) С38

 

 

4.     Метеорологія. Атмосфера

 

 

         1. Мислюк О. О. Метеорологія та кліматологія [Текст] : навч. посібник для студ. природн. спец. вищих навч. закладів / О.О. Мислюк. – К.: Кондор, 2015. – 303 с. УДК 551.5(075.8) М 65

 

 

5.     Осушування. Зрошування

 

 

         1. Гідротехнічні меліорації лісових земель [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.Ю. Юхновський, Б.І. Конаков, С.М. Дударець, В.М. Малюга. – К.: Кондор, 2015. – 373 с. УДК 630*385(075.8)

Г46

         2. Лісові меліорації [Текст] : практикум: навч. посібник / В.Ю. Юхновський, С.М. Дударець, В.М. Малюга, О.В. Соваков. – К.: Кондор, 2015. – 231 с. УДК 630*385(075.8) Л 63

 

 

6.     Декоративні рослини. Декоративне садівництво

 

 

         1. Квітникарство закритого грунту [Текст] : навч. посібник для студ. магістратури спец. 8.09010104 - "Плодоовочівництво і виногра-дарство" / Ю.В. Слєпцов, Б.Є. Якубенко, В.Д. Богданова та ін.; НУБіП. – К.: Кондор, 2014. – 173 с. : іл. + Диск. УДК 635.9(075.8) К32

         2. Пузиренко Я. В. Декоративна флористика [Текст] : навч. посібник / Я.В. Пузиренко; НУБіП України. – К.: Кондор, 2015. – 231 с.: іл. УДК 635.91+745.9](075.8) П88