Головна

Навігація

Червень 2016

Нові надходження, отримані бібліотекою в червні за розділами:

1.      Економіка

         1. Абчук В.А. Задачник по экономике. 300 бизнес-шансов [Текст] / В.А. Абчук. – СПб.: ДЕАН, 1999. – 167 с.

ББК 65я7 А17

 

2.      Економіка природокористування

         1. Кашенко О.Л. Фінанси природокористування [Текст] / О.Л. Кашенко. – Суми : Університетська книга, 1999. – 421 с.

ББК 65.28 К31

 

3.      Економіка підприємства

         1. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. – К: ЦУЛ, 2003. – 439 с.

ББК 65.291.551-21я7 В19

         2. Ильин А.И. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по экон. спец. и направлениям: в 2 ч. Ч. 2. Тактическое планирование / А.И. Ильин. – Минск: Новое знание, 2000. – 414 с. – (Экономическое образование).

ББК 65.291.23я7 И46

         3. Ильин А.И. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по экон. спец. и направлениям: в 2 ч. Ч. 1. Стратегическое планирование / А.И. Ильин. – Минск: Новое знание, 2000. – 308 с. – (Экономическое образование).

ББК  65.291.23я7 И46

         4. Римар М.В. Інтеграційні процеси у підприємництві [Текст] : монографія / М.В. Римар, У.З. Ватаманюк-Зелінська; М-во науки і освіти України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : НЛТУ України, 2013. – 187 с.

ББК  65.290.33 Р51

         5. Шапілова Н.В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни "Економіка підприємств" [Текст] : навч. посібник для студ. екон. навч. закладів / Н.В. Шапілова. – Вид. 2-ге, стер. – Харків : Консум, 2000. – 99 с.

ББК  65.29я7 Ш23

 

4.      Маркетинг

           1. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм [Текст] = MarketingforHospitalityandTourism: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: пер. с англ. / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 763 с.

ББК  65.43+65.291.31]я7 К73

 

5.      Політика і сучасне політичне становище України

         1. Марчук Є.К. Виступи. Інтерв'ю. Статті [Текст]. Кн. 2 / Є.К. Марчук. – К.: Знання, 1998. – 462 с.

ББК 66.2(4Укр) М30

 

6.      Держава і право

         1. Коментар до Конституції України [Текст] / В.Б. Авер'янов, В.Ф. Бойко, В.І. Борденюк та ін; Ін-т законодавства ВР України. – 2-ге вид., випр. й допов. – К., 1998. – 410 с.

ББК  67.9(4Укр)300 К63

         2. Польське Консульство у Львові 1987 - 2012 [Текст] : [пер. з пол.]. – Львів : Test, 2013. – 375 с.: іл.

ББК  67.911.122(4Пол) П53

 

7.      Харчова промисловість

           1. Винничук Ю. Таємниці львівської кави [Текст] / Ю. Винничук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 190 с.: іл.

УДК  663.93+63.3(4Укр-4Льв) В48

 

8.      Сушіння деревини

         1. Прусак Ю.В. Закономірності в`язкопружного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням циліндричної анізотропії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / Ю.В. Прусак; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с.

УДК  674.047 П85

         2. Прусак Ю.В. Закономірності в`язкопружного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням циліндричної анізотропії [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.23.06 / Ю.В. Прусак; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 173 с. + Диск.

УДК  674.047 П85

 

9.      Інструменти, машини для ошкурювання, різання та пиляння

         1. Войтович В.В. Обгрунтування структури ремонтного циклу горизонтальних стрічковопилкових верстатів за показниками їхньої надійності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт" / В.В. Войтович; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20с.

УДК  674.053 В65

         2. Войтович В.В. Обгрунтування структури ремонтного циклу горизонтальних стрічковопилкових верстатів за показниками їхньої надійності [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04 / В.В. Войтович; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 233 с. + Диск.

УДК  674.053 В65

 

10.    Інструменти, машини для обробки поверхні

         1. Капраль Ю.Р. Ефективність використання дереворізальних ножів, виготовлених з конструкційних сталей та зміцнених високошвидкісним тертям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт" / Ю.Р. Капраль;  М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с.

УДК  674.055 К20

         2. Капраль Ю.Р. Ефективність використання дереворізальних ножів, виготовлених з конструкційних сталей та зміцнених високошвидкісним тертям [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04 / Ю.Р. Капраль; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 162 с. + Диск.

УДК  674.055 К20

 

 

11.    Лісопильні підприємства. Лісопильна промисловість.

         1. Рыкунин С.Н. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 250403 "Технология деревообробки" и по направлению 250300 "Технология и оборудование лесозаготовительных деревообрабатывающих производств" / С. Н. Рыкунин, Ю. П. Тюкина, В. С. Шалаев ; ГОУ ВПО "МГУЛ". – 3-е изд. – М. : Изд-во МГУЛ, 2009. – 224 с.

УДК  674.093(075.8) Р94

 

12.    Художня література

1.      Авіжюс Й. Пригоди та походеньки Барда [Текст] : [для молодшого шк. віку]: пер. із лит. / Й. Авіжюс. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2009. – 350 с.: іл. – (Чотири лапи).

УДК  С2(Лит) А20

2.      Акименко І.В. Чому роса червона [Текст] : [повість] / І.В. Акименко. – Львів : Каменяр, 1965. – 275 с.

УДК  С2(Укр) А39

3.      Белімова Т.В. Вільний світ [Текст] : роман / Т.В. Белімова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 268 с.

УДК  С(Укр) Б43

4.      Бічуя Н.Л. Дрогобицький звіздар [Текст] : новели / Н.Л. Бічуя. – К.: Рад. письменник, 1970. – 107 с.

УДК  С2(Укр) Б67

5.      Бічер-Стоу Г. Хатина дядька Тома [Текст] : роман: пер. з англ. / Г. Бічер-Стоу. – К.: Веселка, 1975. – 407 с.: іл.

УДК  И(Амер) Б67

6.      Близнець В.С. Підземні барикади [Текст] : роман / В.С. Близнець. – К.: Дніпро, 1977. – 207 с. – (Серія "Романи й повісті").

УДК  С2(Укр) Б69

7.      Большаков Л.Н. Іду до джерела. Книга про пошуки і знахідки [Текст] : для середнього та старшого шк. віку: [пер. з рос.] / Л.Н. Большаков. – К.: Веселка, 1979. – 271 с.

УДК  8С1(Укр) Б79

8.      Бондаренко В.Д. Узлісся [Текст] : зб. поезій / В.Д. Бондаренко. – Львів : Астериск, 1993. – 78 с.

УДК  С(Укр)Б81

9.      Борис М.М. Карпатський мотив [Текст] : текст пісень / М.М. Борис. – Львів, 2015. – 293 с.

УДК  С(Укр) Б82

10.    Боротьба триває [Текст] : пригод. повісті: пер. з пол., чес., ісп. – К.: Молодь, 1987. – 381 с. – (Зарубіжний детектив).

УДК  И Б83

11.    Брилинська Я. Розплітання життя [Текст] : [сучасна лірична поезія] / Я. Брилинська. – Львів : Свічадо, 2012. – 101 с.

УДК  С(Укр) Б87

12.    Вдовиченко Г.К. Тамдевін. Вовчі історії замку Гербуртів [Текст] : збірка / Г.К. Вдовиченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 221 с.

УДК  С(Укр) В25

13.    Верн Ж. Робур-Завоеватель; Властелин мира; Флаг родины [Текст] : [романы]: [пер. с фр.] / Ж. Верн. – М.: Правда, 1987. – 478 с.: ил. – (Мир приключений).УДК  И(Фр) В35

14.    Вилар С. Замок на скале [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2006. – 363 с.

УДК  С(Укр) В44

15.    Вилар С. Королева в придачу [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 558 с.

УДК  С(Укр) В44

16.    Вилар С. Огненный омут [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 366 с. – (Нормандская легенда).

УДК  С(Укр) В44

17.    Вилар С. Ветер с севера [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 365 с. – (Нормандская легенда).

УДК  С(Укр) В44

18.    Вилар С. Принцесса викингов [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 365 с. – (Нормандская легенда).

УДК  С(Укр) В44

19.    Вилар С. Тяжесть венца [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2006. – 511 с.

УДК  С(Укр) В44

20.    Вилар С. Леди-послушница [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 574 с.

УДК  С(Укр) В44

21.    Вилар С. Чужак [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 526 с.

УДК  С(Укр) В44

22.    Винничук Ю.П. Танго смерті [Текст] : роман / Ю.П. Винничук. – Харків : Фоліо, 2015. – 379 с.

УДК  С(Укр) В48

23.    Виноградов А.К. Черный консул; Повесть о братьях Тургеневых [Текст] / А.К. Виноградов. – М.: Правда, 1986. – 688 с.: ил.

УДК  Р2 В49

24.    Влад М.М. Віно [Текст] : вірші та поеми / М. М. Влад. – К.: Рад. письменник, 1984. – 111 с.

УДК  С2(Укр) В57

25.    Воронько П.М. Твори [Текст] : в 4 т. Т. 4. Твори для дітей / П.М. Воронько. – К.: Дніпро, 1983. – 351 с.

УДК  С2(Укр) В75

26.    Воронько П. М. Твори [Текст] : в 4 т. Т. 3. Поеми / П.М. Воронько. – К.: Дніпро, 1983. – 375 с.

УДК  С2(Укр) В75

27.    Воронько П.М. Твори [Текст] : в 4 т. Т. 1. Поезії 1943 - 1963 / П.М. Воронько. – К.: Дніпро, 1982. – 350 с.

УДК  С2(Укр) В75

28.    Воронько П.М. Твори [Текст] : в 4 т. Т. 2. Поезії 1964 - 1980 / П.М. Воронько. – К.: Дніпро, 1982. – 375 с.

УДК  С2(Укр) В75

29.    Всі наші. Кулуарні історії з коментарями [Текст]. – К.: Буква і Цифра, 2006. – 415 с.

УДК  С(Укр) В85

30.    Гоголь Н.В. Повести. Драматические произведения [Текст] / Н.В. Гоголь. – Л.: Худож. лит., 1983. – 328 с. – (Классики и современники. Русская классическая литература).

УДК  Р1 Г58

31.    Гончар О.Т. Земля гуде [Текст] : повість для середнього шк. віку / О.Т. Гончар. – К.: Веселка, 1979. – 150 с. [4] арк. іл.

УДК  С2(Укр) Г65

32.    Гончар О.Т. Твоя зоря [Текст] : роман / О.Т. Гончар. – К.: Дніпро, 1985. – 367 с.

УДК  С2(Укр) Г65

33.    Денисенко В.І. Кілька історій про кохання [Текст] / В.І. Денисенко. – Львів: Апріорі, 2012. – 167 с.: іл.

УДК  С(Укр) Д33

34.    Детектив под Новый год [Текст] : [сб. рассказов]. – М.: Эксмо, 2011. – 350с.

УДК  РД38

35.    Доленга-Мостович Т. Знахарь [Текст] : роман: [пер. с пол.] / Т. Доленга-Мостович. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 413 с.

УДК  И(Пол) Д64

36.    Доленга-Мостович Т. Знахарь 2. Профессор Вильчур [Текст] : роман: [пер. с пол.] / Т. Доленга-Мостович. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 413 с.

УДК  И(Пол) Д64

37.    Дюма А. Предводитель волков; Вампир [Текст] : [пер. с англ.] / А. Дюма. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 413 с.: ил.

УДК  И(Фр) Д96

38.    Дячишин Б. Слово про вічне [Текст] : [есеї] / Б. Дячишин. – Львів : Плай, 2016. – 83 с.

УДК  С(Укр) Д99

39.    Іваненко О.Д. Завжди в житті [Текст] : спогади / О.Д. Іваненко. – К.: Рад. письменник, 1985. – 383 с.

УДК  С2(Укр) І-18

40.    Іваничук Р.І. Тополина заметіль [Текст] : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1965. – 184 с.

УДК  С2(Укр) І-19

41.    Карпенко-Карий І. П'єси: Мартин Боруля; Сто тисяч; Хазяїн [Текст] / І. Карпенко-Карий. – К.: Мистецтво, 1982. – 207 с. – (Бібліотечна серія. Шкільна бібліотека).

УДК  С1(Укр) К26

42.    Кокотюха А. Вогняна зима [Текст] : роман / А. Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 348 с.

УДК  С(Укр) К59

43.    Кокотюха А. Чорний ліс: Українські хроніки 1943 року [Текст] : [роман] / А. Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 300 с.

УДК  С(Укр) К59

44.    Кокотюха А. Справа отамана Зеленого. Українські хроніки 1919 року [Текст] : [роман] / А. Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 301 с. : іл.

УДК  С(Укр) К59

45.    Корній Д. Щоденник Мавки [Текст] : роман / Д. Корній. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 300 с.

УДК  С(Укр) К67

46.    Костина Н. Билет в одну сторону [Текст] : роман / Н. Костина. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 302 с.

УДК  С(Укр) К72

47.    Красицький Д.Ф. І оживе добра слава: Розповіді про Т.Г. Шевченка [Текст] / Д.Ф. Красицький. – К.: Рад. письменник, 1986. – 235 с.: іл.

УДК  8С1(Укр) К78

48.    Крилаті вислови [Текст] = Крылатые изречения : [зб. різних словосполучень] / [за ред. Є.І. Цурика]. – Львів, 2010. – 429 с. – Текст: укр., рос.

УДК  СФ(Укр)+ИФ К82

49.    Крутилін С.А. Повінь [Текст] : роман: пер. з рос. / С.А. Крутилін. – К.: Дніпро, 1986. – 342 с.

УДК  Р2 К84

50.    Кускова А. Ловушка для влюбленной Снегурочки [Текст] : [роман] / А. Кускова. – М.: Эксмо, 2011. – 283 с. – (Новогодняя комедия).

УДК  Р К94

51.    Лермонтов М. Ю. Сочинения [Текст] : в 2 т. Т. 2 / М.Ю. Лермонтов. – М.: Правда, 1990. – 703 с.

УДК  Р1 Л49

52.    Лукащук Х. Жити сьогодні [Текст] : роман / Х. Лукащук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 237 с.: іл.

УДК  С(Укр) Л84

53.    Макбейн Э. Ненавистник полицейских; Клин; Тайна Тюдора [Текст] : [романы] / Э. Макбейн. – Запорожье : Ковчег, 1994. – 447 с.: ил. – (Серия "87-й полицейский участок").

УДК  И(Амер)М15

54.    Мерль Р. Острів [Текст] : роман: [пер. з фр.] / Р. Мерль. – К.: Дніпро, 1976. – 403 с.

УДК  И(Фр)М52

55.    Месропян А. Українська поезія у вірменських перекладах [Текст] : [мініантологія] / А. Месропян; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка Наук. б-ка, Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Львів. обласне об'єднання. – Львів, 2002. – 63 с. – (Серія "Дрібненька бібліотека" ; ч. 7). – Текст: укр., вірм.

УДК  С(Укр)+И М53

56.    Метлицкая М. Испытание медными трубами [Текст] : [повести и рассказы] / М. Метлицкая. – М.: Эксмо, 2014. – 315 с. – (За чужими окнами).

УДК  Р М54

57.    Митич Л. Любовь. соm[Текст] : роман / Л. Митич. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 301 с.

УДК  С(Укр) М66

58.    Михайленко А.Г. Завжди, коли повертаюся додому [Текст] : роман / А.Г. Михайленко. – К.: Рад. письменник, 1989. – 367 с.

УДК  С2(Укр) М69

59.    Муратов І.Л. Сповідь на вершині [Текст] : роман / І.Л. Муратов. – К.: Рад. письменник, 1973. – 287 с.

УДК  С2(Укр) М91

60.    Народні пісні в записах Трохима Романченка [Текст] / [упоряд. Л.С. Каширіної]. – К.: Музична Україна, 1980. – 103 с.

УДК  СФ(Укр) Н30

61.    Новогодний детектив [Текст] : [сб. рассказов]. – М.: Эксмо, 2012. – 315 с.

УДК  Р Н74

62.    Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою "Sempertiro") [Текст] / Т. Пастух; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Ін-т фракознавства. – Львів, 2003. – 84 с. – (Серія "Дрібненька бібліотека"; ч. 9).

УДК  8С1(Укр) П19

63.    Плачинда С.П. Олександр Довженко [Текст] : біограф. роман / С.П. Плачинда. – К.: Молодь, 1980. – 341 с. [8] арк. іл. – (Серія біографічних творів "Уславлені імена"; вип. 50).

УДК  С2(Укр) П37

64.    Пушкина О.В. Новые женские истории Оксаны Пушкиной [Текст] / О.В. Пушкина. – М.: Центрполиграф, 2002. – 313 с. [54] л. ил.

УДК  Р П91

65.    Пушкина О.В. Великая сила любви. Истории Оксаны Пушкиной [Текст] / О.В. Пушкина. – М.: Центрполиграф, 2002. – 319 с. [42] л. ил.

УДК  Р П91

66.    Сангал Ю. Львівська пані [Текст] : роман-монолог / Ю. Сангал. – Львів : Апріорі, 2011. – 111 с. – (Серія "Сучасна проза").

УДК  С(Укр) С18

67.    Стаднюк И.Ф. Люди не ангелы [Текст] : роман в 2 кн. / И.Ф. Стаднюк. – М.: Худож. лит., 1975. – 424 с.

УДК  Р2 С76

68.    Суворов В. Ледокол День "М" [Текст] / В. Суворов. – М.: АСТ, 1996. – 574с.

УДК  Р2 С89

69.    Толстой А.Н. Хождение по мукам [Текст] : трилогия. Т. 1. Сестры; Восемнадцатый год: романы / А.Н. Толстой. – К.: Дніпро, 1988. – 589 с.

УДК  Р2 Т52

70.    Толстой А.Н. Хождение по мукам [Текст] : трилогия. Т. 2. Хмурое утро: роман / А.Н. Толстой. – К.: Дніпро, 1988. – 383 с.

УДК  Р2 Т52

71.    Толстой А.К. Князь Серебряный [Текст] : повесть времен Иоанна Грозного / А.К. Толстой. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1986. – 319 с. – (Серия "Волжские просторы").

УДК  Р1 Т52

72.    Українська співомовка [Текст] : [збірник] / [упроряд. В.Т. Косяченка]. – К.: Рад. письменник, 1986. – 341 с. [4] арк. іл. – (Бібліотека поета).

УДК  СФ(Укр) У45

73.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 8. Літературно-критичні та публіцистичні статті / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1977. – 319 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

74.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 9. Записи народної творчості. Пісні записані з голосу Л. Українки / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1977. – 431 с. [3] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

75.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 12. Листи (1903 - 1913) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1979. – 696 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

76.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 10. Листи (1876 - 1897) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1978. – 542 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

77.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 11. Листи (1898 - 1902) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1978. – 478 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

78.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 1. Поезії / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1975. – 447 с. [4] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

79.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 4. Драматичні твори (1907 - 1908) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1976. – 351 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

80.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 5. Драматичні твори (1909 - 1911) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1976. – 335 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр)У45

81.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 6. Драматичні твори (1911 - 1913). Переклади драматичних творів / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1977. – 415 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

82.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 7. Прозові твори. Перекладна проза / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1976. – 567 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

83.    Филлипс М. Игры богов [Текст] = GodsBehavingBadly: [пер. с англ.] / М. Филлипс. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 285 с.

УДК  И(Англ) Ф53

84.    Хемінгуей Е. По кому б'є дзвін [Текст] : роман: [пер. з англ.] / Е. Хемінгуей. – К.: Рад. письменник, 1969. – 507 с.

УДК  И(Амер) Х37

85.    Хімич М. Байстрючка [Текст] : роман / М. Хімич. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 222 с.

УДК  С(Укр) Х46

86.    Холт В. Любовница короля [Текст] : [роман] / В. Холт. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2004. – 255 с.

УДК  И(Англ) Х73

87.    Холодюк Л.Й.Білий метелик на чорному тлі [Текст] : оповідання, повість / Л.Й. Холодюк. – Львів : Каменяр, 1991. – 109 с.

УДК  С(Укр) Х73

88.    Шкляр В.М. Чорне Сонце [Текст] : [збірка] / В. М. Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 298 с.

УДК  С(Укр) Ш66

89.    Шкляр В.М. Маруся [Текст] : роман / В.М. Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 315 с. – (Національний бестселер).

УДК  С(Укр) Ш66

90.    Юсипович І.М. Журавочка [Текст] : поезії / І.М. Юсипович. – Львів : Ареал-Інфо, 1997. – 64 с.

УДК  С(Укр) Ю89

91.    Ян В.Г. Огни на Курганах [Текст] : ист. повести, расказы, путевые заметки / В.Г. Ян. – М.: Сов. Россия, 1985. – 703 с.

УДК  Р2 Я60

 

 

 

 

 

 

 

 

Нові надходження, отримані бібліотекою в червні за розділами:

1.      Економіка

         1. Абчук В.А. Задачник по экономике. 300 бизнес-шансов [Текст] / В.А. Абчук. – СПб.: ДЕАН, 1999. – 167 с.

ББК 65я7 А17

 

2.      Економіка природокористування

         1. Кашенко О.Л. Фінанси природокористування [Текст] / О.Л. Кашенко. – Суми : Університетська книга, 1999. – 421 с.

ББК 65.28 К31

 

3.      Економіка підприємства

         1. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. – К: ЦУЛ, 2003. – 439 с.

ББК 65.291.551-21я7 В19

         2. Ильин А.И. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по экон. спец. и направлениям: в 2 ч. Ч. 2. Тактическое планирование / А.И. Ильин. – Минск: Новое знание, 2000. – 414 с. – (Экономическое образование).

ББК 65.291.23я7 И46

         3. Ильин А.И. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по экон. спец. и направлениям: в 2 ч. Ч. 1. Стратегическое планирование / А.И. Ильин. – Минск: Новое знание, 2000. – 308 с. – (Экономическое образование).

ББК  65.291.23я7 И46

         4. Римар М.В. Інтеграційні процеси у підприємництві [Текст] : монографія / М.В. Римар, У.З. Ватаманюк-Зелінська; М-во науки і освіти України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : НЛТУ України, 2013. – 187 с.

ББК  65.290.33 Р51

         5. Шапілова Н.В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни "Економіка підприємств" [Текст] : навч. посібник для студ. екон. навч. закладів / Н.В. Шапілова. – Вид. 2-ге, стер. – Харків : Консум, 2000. – 99 с.

ББК  65.29я7 Ш23

 

4.      Маркетинг

           1. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм [Текст] = MarketingforHospitalityandTourism: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: пер. с англ. / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 763 с.

ББК  65.43+65.291.31]я7 К73

 

5.      Політика і сучасне політичне становище України

         1. Марчук Є.К. Виступи. Інтерв'ю. Статті [Текст]. Кн. 2 / Є.К. Марчук. – К.: Знання, 1998. – 462 с.

ББК 66.2(4Укр) М30

 

6.      Держава і право

         1. Коментар до Конституції України [Текст] / В.Б. Авер'янов, В.Ф. Бойко, В.І. Борденюк та ін; Ін-т законодавства ВР України. – 2-ге вид., випр. й допов. – К., 1998. – 410 с.

ББК  67.9(4Укр)300 К63

         2. Польське Консульство у Львові 1987 - 2012 [Текст] : [пер. з пол.]. – Львів : Test, 2013. – 375 с.: іл.

ББК  67.911.122(4Пол) П53

 

7.      Харчова промисловість

           1. Винничук Ю. Таємниці львівської кави [Текст] / Ю. Винничук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 190 с.: іл.

УДК  663.93+63.3(4Укр-4Льв) В48

 

8.      Сушіння деревини

         1. Прусак Ю.В. Закономірності в`язкопружного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням циліндричної анізотропії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / Ю.В. Прусак; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с.

УДК  674.047 П85

         2. Прусак Ю.В. Закономірності в`язкопружного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням циліндричної анізотропії [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.23.06 / Ю.В. Прусак; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 173 с. + Диск.

УДК  674.047 П85

 

9.      Інструменти, машини для ошкурювання, різання та пиляння

         1. Войтович В.В. Обгрунтування структури ремонтного циклу горизонтальних стрічковопилкових верстатів за показниками їхньої надійності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт" / В.В. Войтович; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20с.

УДК  674.053 В65

         2. Войтович В.В. Обгрунтування структури ремонтного циклу горизонтальних стрічковопилкових верстатів за показниками їхньої надійності [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04 / В.В. Войтович; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 233 с. + Диск.

УДК  674.053 В65

 

10.    Інструменти, машини для обробки поверхні

         1. Капраль Ю.Р. Ефективність використання дереворізальних ножів, виготовлених з конструкційних сталей та зміцнених високошвидкісним тертям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт" / Ю.Р. Капраль;  М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с.

УДК  674.055 К20

         2. Капраль Ю.Р. Ефективність використання дереворізальних ножів, виготовлених з конструкційних сталей та зміцнених високошвидкісним тертям [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04 / Ю.Р. Капраль; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 162 с. + Диск.

УДК  674.055 К20

 

 

11.    Лісопильні підприємства. Лісопильна промисловість.

         1. Рыкунин С.Н. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 250403 "Технология деревообробки" и по направлению 250300 "Технология и оборудование лесозаготовительных деревообрабатывающих производств" / С. Н. Рыкунин, Ю. П. Тюкина, В. С. Шалаев ; ГОУ ВПО "МГУЛ". – 3-е изд. – М. : Изд-во МГУЛ, 2009. – 224 с.

УДК  674.093(075.8) Р94

 

12.    Художня література

1.      Авіжюс Й. Пригоди та походеньки Барда [Текст] : [для молодшого шк. віку]: пер. із лит. / Й. Авіжюс. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2009. – 350 с.: іл. – (Чотири лапи).

УДК  С2(Лит) А20

2.      Акименко І.В. Чому роса червона [Текст] : [повість] / І.В. Акименко. – Львів : Каменяр, 1965. – 275 с.

УДК  С2(Укр) А39

3.      Белімова Т.В. Вільний світ [Текст] : роман / Т.В. Белімова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 268 с.

УДК  С(Укр) Б43

4.      Бічуя Н.Л. Дрогобицький звіздар [Текст] : новели / Н.Л. Бічуя. – К.: Рад. письменник, 1970. – 107 с.

УДК  С2(Укр) Б67

5.      Бічер-Стоу Г. Хатина дядька Тома [Текст] : роман: пер. з англ. / Г. Бічер-Стоу. – К.: Веселка, 1975. – 407 с.: іл.

УДК  И(Амер) Б67

6.      Близнець В.С. Підземні барикади [Текст] : роман / В.С. Близнець. – К.: Дніпро, 1977. – 207 с. – (Серія "Романи й повісті").

УДК  С2(Укр) Б69

7.      Большаков Л.Н. Іду до джерела. Книга про пошуки і знахідки [Текст] : для середнього та старшого шк. віку: [пер. з рос.] / Л.Н. Большаков. – К.: Веселка, 1979. – 271 с.

УДК  8С1(Укр) Б79

8.      Бондаренко В.Д. Узлісся [Текст] : зб. поезій / В.Д. Бондаренко. – Львів : Астериск, 1993. – 78 с.

УДК  С(Укр)Б81

9.      Борис М.М. Карпатський мотив [Текст] : текст пісень / М.М. Борис. – Львів, 2015. – 293 с.

УДК  С(Укр) Б82

10.    Боротьба триває [Текст] : пригод. повісті: пер. з пол., чес., ісп. – К.: Молодь, 1987. – 381 с. – (Зарубіжний детектив).

УДК  И Б83

11.    Брилинська Я. Розплітання життя [Текст] : [сучасна лірична поезія] / Я. Брилинська. – Львів : Свічадо, 2012. – 101 с.

УДК  С(Укр) Б87

12.    Вдовиченко Г.К. Тамдевін. Вовчі історії замку Гербуртів [Текст] : збірка / Г.К. Вдовиченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 221 с.

УДК  С(Укр) В25

13.    Верн Ж. Робур-Завоеватель; Властелин мира; Флаг родины [Текст] : [романы]: [пер. с фр.] / Ж. Верн. – М.: Правда, 1987. – 478 с.: ил. – (Мир приключений).УДК  И(Фр) В35

14.    Вилар С. Замок на скале [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2006. – 363 с.

УДК  С(Укр) В44

15.    Вилар С. Королева в придачу [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 558 с.

УДК  С(Укр) В44

16.    Вилар С. Огненный омут [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 366 с. – (Нормандская легенда).

УДК  С(Укр) В44

17.    Вилар С. Ветер с севера [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 365 с. – (Нормандская легенда).

УДК  С(Укр) В44

18.    Вилар С. Принцесса викингов [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 365 с. – (Нормандская легенда).

УДК  С(Укр) В44

19.    Вилар С. Тяжесть венца [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2006. – 511 с.

УДК  С(Укр) В44

20.    Вилар С. Леди-послушница [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 574 с.

УДК  С(Укр) В44

21.    Вилар С. Чужак [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 526 с.

УДК  С(Укр) В44

22.    Винничук Ю.П. Танго смерті [Текст] : роман / Ю.П. Винничук. – Харків : Фоліо, 2015. – 379 с.

УДК  С(Укр) В48

23.    Виноградов А.К. Черный консул; Повесть о братьях Тургеневых [Текст] / А.К. Виноградов. – М.: Правда, 1986. – 688 с.: ил.

УДК  Р2 В49

24.    Влад М.М. Віно [Текст] : вірші та поеми / М. М. Влад. – К.: Рад. письменник, 1984. – 111 с.

УДК  С2(Укр) В57

25.    Воронько П.М. Твори [Текст] : в 4 т. Т. 4. Твори для дітей / П.М. Воронько. – К.: Дніпро, 1983. – 351 с.

УДК  С2(Укр) В75

26.    Воронько П. М. Твори [Текст] : в 4 т. Т. 3. Поеми / П.М. Воронько. – К.: Дніпро, 1983. – 375 с.

УДК  С2(Укр) В75

27.    Воронько П.М. Твори [Текст] : в 4 т. Т. 1. Поезії 1943 - 1963 / П.М. Воронько. – К.: Дніпро, 1982. – 350 с.

УДК  С2(Укр) В75

28.    Воронько П.М. Твори [Текст] : в 4 т. Т. 2. Поезії 1964 - 1980 / П.М. Воронько. – К.: Дніпро, 1982. – 375 с.

УДК  С2(Укр) В75

29.    Всі наші. Кулуарні історії з коментарями [Текст]. – К.: Буква і Цифра, 2006. – 415 с.

УДК  С(Укр) В85

30.    Гоголь Н.В. Повести. Драматические произведения [Текст] / Н.В. Гоголь. – Л.: Худож. лит., 1983. – 328 с. – (Классики и современники. Русская классическая литература).

УДК  Р1 Г58

31.    Гончар О.Т. Земля гуде [Текст] : повість для середнього шк. віку / О.Т. Гончар. – К.: Веселка, 1979. – 150 с. [4] арк. іл.

УДК  С2(Укр) Г65

32.    Гончар О.Т. Твоя зоря [Текст] : роман / О.Т. Гончар. – К.: Дніпро, 1985. – 367 с.

УДК  С2(Укр) Г65

33.    Денисенко В.І. Кілька історій про кохання [Текст] / В.І. Денисенко. – Львів: Апріорі, 2012. – 167 с.: іл.

УДК  С(Укр) Д33

34.    Детектив под Новый год [Текст] : [сб. рассказов]. – М.: Эксмо, 2011. – 350с.

УДК  РД38

35.    Доленга-Мостович Т. Знахарь [Текст] : роман: [пер. с пол.] / Т. Доленга-Мостович. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 413 с.

УДК  И(Пол) Д64

36.    Доленга-Мостович Т. Знахарь 2. Профессор Вильчур [Текст] : роман: [пер. с пол.] / Т. Доленга-Мостович. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 413 с.

УДК  И(Пол) Д64

37.    Дюма А. Предводитель волков; Вампир [Текст] : [пер. с англ.] / А. Дюма. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 413 с.: ил.

УДК  И(Фр) Д96

38.    Дячишин Б. Слово про вічне [Текст] : [есеї] / Б. Дячишин. – Львів : Плай, 2016. – 83 с.

УДК  С(Укр) Д99

39.    Іваненко О.Д. Завжди в житті [Текст] : спогади / О.Д. Іваненко. – К.: Рад. письменник, 1985. – 383 с.

УДК  С2(Укр) І-18

40.    Іваничук Р.І. Тополина заметіль [Текст] : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1965. – 184 с.

УДК  С2(Укр) І-19

41.    Карпенко-Карий І. П'єси: Мартин Боруля; Сто тисяч; Хазяїн [Текст] / І. Карпенко-Карий. – К.: Мистецтво, 1982. – 207 с. – (Бібліотечна серія. Шкільна бібліотека).

УДК  С1(Укр) К26

42.    Кокотюха А. Вогняна зима [Текст] : роман / А. Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 348 с.

УДК  С(Укр) К59

43.    Кокотюха А. Чорний ліс: Українські хроніки 1943 року [Текст] : [роман] / А. Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 300 с.

УДК  С(Укр) К59

44.    Кокотюха А. Справа отамана Зеленого. Українські хроніки 1919 року [Текст] : [роман] / А. Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 301 с. : іл.

УДК  С(Укр) К59

45.    Корній Д. Щоденник Мавки [Текст] : роман / Д. Корній. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 300 с.

УДК  С(Укр) К67

46.    Костина Н. Билет в одну сторону [Текст] : роман / Н. Костина. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 302 с.

УДК  С(Укр) К72

47.    Красицький Д.Ф. І оживе добра слава: Розповіді про Т.Г. Шевченка [Текст] / Д.Ф. Красицький. – К.: Рад. письменник, 1986. – 235 с.: іл.

УДК  8С1(Укр) К78

48.    Крилаті вислови [Текст] = Крылатые изречения : [зб. різних словосполучень] / [за ред. Є.І. Цурика]. – Львів, 2010. – 429 с. – Текст: укр., рос.

УДК  СФ(Укр)+ИФ К82

49.    Крутилін С.А. Повінь [Текст] : роман: пер. з рос. / С.А. Крутилін. – К.: Дніпро, 1986. – 342 с.

УДК  Р2 К84

50.    Кускова А. Ловушка для влюбленной Снегурочки [Текст] : [роман] / А. Кускова. – М.: Эксмо, 2011. – 283 с. – (Новогодняя комедия).

УДК  Р К94

51.    Лермонтов М. Ю. Сочинения [Текст] : в 2 т. Т. 2 / М.Ю. Лермонтов. – М.: Правда, 1990. – 703 с.

УДК  Р1 Л49

52.    Лукащук Х. Жити сьогодні [Текст] : роман / Х. Лукащук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 237 с.: іл.

УДК  С(Укр) Л84

53.    Макбейн Э. Ненавистник полицейских; Клин; Тайна Тюдора [Текст] : [романы] / Э. Макбейн. – Запорожье : Ковчег, 1994. – 447 с.: ил. – (Серия "87-й полицейский участок").

УДК  И(Амер)М15

54.    Мерль Р. Острів [Текст] : роман: [пер. з фр.] / Р. Мерль. – К.: Дніпро, 1976. – 403 с.

УДК  И(Фр)М52

55.    Месропян А. Українська поезія у вірменських перекладах [Текст] : [мініантологія] / А. Месропян; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка Наук. б-ка, Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Львів. обласне об'єднання. – Львів, 2002. – 63 с. – (Серія "Дрібненька бібліотека" ; ч. 7). – Текст: укр., вірм.

УДК  С(Укр)+И М53

56.    Метлицкая М. Испытание медными трубами [Текст] : [повести и рассказы] / М. Метлицкая. – М.: Эксмо, 2014. – 315 с. – (За чужими окнами).

УДК  Р М54

57.    Митич Л. Любовь. соm[Текст] : роман / Л. Митич. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 301 с.

УДК  С(Укр) М66

58.    Михайленко А.Г. Завжди, коли повертаюся додому [Текст] : роман / А.Г. Михайленко. – К.: Рад. письменник, 1989. – 367 с.

УДК  С2(Укр) М69

59.    Муратов І.Л. Сповідь на вершині [Текст] : роман / І.Л. Муратов. – К.: Рад. письменник, 1973. – 287 с.

УДК  С2(Укр) М91

60.    Народні пісні в записах Трохима Романченка [Текст] / [упоряд. Л.С. Каширіної]. – К.: Музична Україна, 1980. – 103 с.

УДК  СФ(Укр) Н30

61.    Новогодний детектив [Текст] : [сб. рассказов]. – М.: Эксмо, 2012. – 315 с.

УДК  Р Н74

62.    Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою "Sempertiro") [Текст] / Т. Пастух; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Ін-т фракознавства. – Львів, 2003. – 84 с. – (Серія "Дрібненька бібліотека"; ч. 9).

УДК  8С1(Укр) П19

63.    Плачинда С.П. Олександр Довженко [Текст] : біограф. роман / С.П. Плачинда. – К.: Молодь, 1980. – 341 с. [8] арк. іл. – (Серія біографічних творів "Уславлені імена"; вип. 50).

УДК  С2(Укр) П37

64.    Пушкина О.В. Новые женские истории Оксаны Пушкиной [Текст] / О.В. Пушкина. – М.: Центрполиграф, 2002. – 313 с. [54] л. ил.

УДК  Р П91

65.    Пушкина О.В. Великая сила любви. Истории Оксаны Пушкиной [Текст] / О.В. Пушкина. – М.: Центрполиграф, 2002. – 319 с. [42] л. ил.

УДК  Р П91

66.    Сангал Ю. Львівська пані [Текст] : роман-монолог / Ю. Сангал. – Львів : Апріорі, 2011. – 111 с. – (Серія "Сучасна проза").

УДК  С(Укр) С18

67.    Стаднюк И.Ф. Люди не ангелы [Текст] : роман в 2 кн. / И.Ф. Стаднюк. – М.: Худож. лит., 1975. – 424 с.

УДК  Р2 С76

68.    Суворов В. Ледокол День "М" [Текст] / В. Суворов. – М.: АСТ, 1996. – 574с.

УДК  Р2 С89

69.    Толстой А.Н. Хождение по мукам [Текст] : трилогия. Т. 1. Сестры; Восемнадцатый год: романы / А.Н. Толстой. – К.: Дніпро, 1988. – 589 с.

УДК  Р2 Т52

70.    Толстой А.Н. Хождение по мукам [Текст] : трилогия. Т. 2. Хмурое утро: роман / А.Н. Толстой. – К.: Дніпро, 1988. – 383 с.

УДК  Р2 Т52

71.    Толстой А.К. Князь Серебряный [Текст] : повесть времен Иоанна Грозного / А.К. Толстой. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1986. – 319 с. – (Серия "Волжские просторы").

УДК  Р1 Т52

72.    Українська співомовка [Текст] : [збірник] / [упроряд. В.Т. Косяченка]. – К.: Рад. письменник, 1986. – 341 с. [4] арк. іл. – (Бібліотека поета).

УДК  СФ(Укр) У45

73.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 8. Літературно-критичні та публіцистичні статті / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1977. – 319 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

74.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 9. Записи народної творчості. Пісні записані з голосу Л. Українки / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1977. – 431 с. [3] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

75.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 12. Листи (1903 - 1913) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1979. – 696 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

76.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 10. Листи (1876 - 1897) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1978. – 542 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

77.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 11. Листи (1898 - 1902) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1978. – 478 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

78.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 1. Поезії / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1975. – 447 с. [4] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

79.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 4. Драматичні твори (1907 - 1908) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1976. – 351 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

80.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 5. Драматичні твори (1909 - 1911) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1976. – 335 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр)У45

81.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 6. Драматичні твори (1911 - 1913). Переклади драматичних творів / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1977. – 415 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

82.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 7. Прозові твори. Перекладна проза / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1976. – 567 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

83.    Филлипс М. Игры богов [Текст] = GodsBehavingBadly: [пер. с англ.] / М. Филлипс. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 285 с.

УДК  И(Англ) Ф53

84.    Хемінгуей Е. По кому б'є дзвін [Текст] : роман: [пер. з англ.] / Е. Хемінгуей. – К.: Рад. письменник, 1969. – 507 с.

УДК  И(Амер) Х37

85.    Хімич М. Байстрючка [Текст] : роман / М. Хімич. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 222 с.

УДК  С(Укр) Х46

86.    Холт В. Любовница короля [Текст] : [роман] / В. Холт. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2004. – 255 с.

УДК  И(Англ) Х73

87.    Холодюк Л.Й.Білий метелик на чорному тлі [Текст] : оповідання, повість / Л.Й. Холодюк. – Львів : Каменяр, 1991. – 109 с.

УДК  С(Укр) Х73

88.    Шкляр В.М. Чорне Сонце [Текст] : [збірка] / В. М. Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 298 с.

УДК  С(Укр) Ш66

89.    Шкляр В.М. Маруся [Текст] : роман / В.М. Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 315 с. – (Національний бестселер).

УДК  С(Укр) Ш66

90.    Юсипович І.М. Журавочка [Текст] : поезії / І.М. Юсипович. – Львів : Ареал-Інфо, 1997. – 64 с.

УДК  С(Укр) Ю89

91.    Ян В.Г. Огни на Курганах [Текст] : ист. повести, расказы, путевые заметки / В.Г. Ян. – М.: Сов. Россия, 1985. – 703 с.

УДК  Р2 Я60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нові надходження, отримані бібліотекою в червні за розділами:

1.      Економіка

         1. Абчук В.А. Задачник по экономике. 300 бизнес-шансов [Текст] / В.А. Абчук. – СПб.: ДЕАН, 1999. – 167 с.

ББК 65я7 А17

 

2.      Економіка природокористування

         1. Кашенко О.Л. Фінанси природокористування [Текст] / О.Л. Кашенко. – Суми : Університетська книга, 1999. – 421 с.

ББК 65.28 К31

 

3.      Економіка підприємства

         1. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. – К: ЦУЛ, 2003. – 439 с.

ББК 65.291.551-21я7 В19

         2. Ильин А.И. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по экон. спец. и направлениям: в 2 ч. Ч. 2. Тактическое планирование / А.И. Ильин. – Минск: Новое знание, 2000. – 414 с. – (Экономическое образование).

ББК 65.291.23я7 И46

         3. Ильин А.И. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по экон. спец. и направлениям: в 2 ч. Ч. 1. Стратегическое планирование / А.И. Ильин. – Минск: Новое знание, 2000. – 308 с. – (Экономическое образование).

ББК  65.291.23я7 И46

         4. Римар М.В. Інтеграційні процеси у підприємництві [Текст] : монографія / М.В. Римар, У.З. Ватаманюк-Зелінська; М-во науки і освіти України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : НЛТУ України, 2013. – 187 с.

ББК  65.290.33 Р51

         5. Шапілова Н.В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни "Економіка підприємств" [Текст] : навч. посібник для студ. екон. навч. закладів / Н.В. Шапілова. – Вид. 2-ге, стер. – Харків : Консум, 2000. – 99 с.

ББК  65.29я7 Ш23

 

4.      Маркетинг

           1. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм [Текст] = MarketingforHospitalityandTourism: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: пер. с англ. / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 763 с.

ББК  65.43+65.291.31]я7 К73

 

5.      Політика і сучасне політичне становище України

         1. Марчук Є.К. Виступи. Інтерв'ю. Статті [Текст]. Кн. 2 / Є.К. Марчук. – К.: Знання, 1998. – 462 с.

ББК 66.2(4Укр) М30

 

6.      Держава і право

         1. Коментар до Конституції України [Текст] / В.Б. Авер'янов, В.Ф. Бойко, В.І. Борденюк та ін; Ін-т законодавства ВР України. – 2-ге вид., випр. й допов. – К., 1998. – 410 с.

ББК  67.9(4Укр)300 К63

         2. Польське Консульство у Львові 1987 - 2012 [Текст] : [пер. з пол.]. – Львів : Test, 2013. – 375 с.: іл.

ББК  67.911.122(4Пол) П53

 

7.      Харчова промисловість

           1. Винничук Ю. Таємниці львівської кави [Текст] / Ю. Винничук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 190 с.: іл.

УДК  663.93+63.3(4Укр-4Льв) В48

 

8.      Сушіння деревини

         1. Прусак Ю.В. Закономірності в`язкопружного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням циліндричної анізотропії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / Ю.В. Прусак; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с.

УДК  674.047 П85

         2. Прусак Ю.В. Закономірності в`язкопружного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням циліндричної анізотропії [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.23.06 / Ю.В. Прусак; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 173 с. + Диск.

УДК  674.047 П85

 

9.      Інструменти, машини для ошкурювання, різання та пиляння

         1. Войтович В.В. Обгрунтування структури ремонтного циклу горизонтальних стрічковопилкових верстатів за показниками їхньої надійності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт" / В.В. Войтович; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20с.

УДК  674.053 В65

         2. Войтович В.В. Обгрунтування структури ремонтного циклу горизонтальних стрічковопилкових верстатів за показниками їхньої надійності [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04 / В.В. Войтович; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 233 с. + Диск.

УДК  674.053 В65

 

10.    Інструменти, машини для обробки поверхні

         1. Капраль Ю.Р. Ефективність використання дереворізальних ножів, виготовлених з конструкційних сталей та зміцнених високошвидкісним тертям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт" / Ю.Р. Капраль;  М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с.

УДК  674.055 К20

         2. Капраль Ю.Р. Ефективність використання дереворізальних ножів, виготовлених з конструкційних сталей та зміцнених високошвидкісним тертям [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04 / Ю.Р. Капраль; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 162 с. + Диск.

УДК  674.055 К20

 

 

11.    Лісопильні підприємства. Лісопильна промисловість.

         1. Рыкунин С.Н. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 250403 "Технология деревообробки" и по направлению 250300 "Технология и оборудование лесозаготовительных деревообрабатывающих производств" / С. Н. Рыкунин, Ю. П. Тюкина, В. С. Шалаев ; ГОУ ВПО "МГУЛ". – 3-е изд. – М. : Изд-во МГУЛ, 2009. – 224 с.

УДК  674.093(075.8) Р94

 

12.    Художня література

1.      Авіжюс Й. Пригоди та походеньки Барда [Текст] : [для молодшого шк. віку]: пер. із лит. / Й. Авіжюс. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2009. – 350 с.: іл. – (Чотири лапи).

УДК  С2(Лит) А20

2.      Акименко І.В. Чому роса червона [Текст] : [повість] / І.В. Акименко. – Львів : Каменяр, 1965. – 275 с.

УДК  С2(Укр) А39

3.      Белімова Т.В. Вільний світ [Текст] : роман / Т.В. Белімова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 268 с.

УДК  С(Укр) Б43

4.      Бічуя Н.Л. Дрогобицький звіздар [Текст] : новели / Н.Л. Бічуя. – К.: Рад. письменник, 1970. – 107 с.

УДК  С2(Укр) Б67

5.      Бічер-Стоу Г. Хатина дядька Тома [Текст] : роман: пер. з англ. / Г. Бічер-Стоу. – К.: Веселка, 1975. – 407 с.: іл.

УДК  И(Амер) Б67

6.      Близнець В.С. Підземні барикади [Текст] : роман / В.С. Близнець. – К.: Дніпро, 1977. – 207 с. – (Серія "Романи й повісті").

УДК  С2(Укр) Б69

7.      Большаков Л.Н. Іду до джерела. Книга про пошуки і знахідки [Текст] : для середнього та старшого шк. віку: [пер. з рос.] / Л.Н. Большаков. – К.: Веселка, 1979. – 271 с.

УДК  8С1(Укр) Б79

8.      Бондаренко В.Д. Узлісся [Текст] : зб. поезій / В.Д. Бондаренко. – Львів : Астериск, 1993. – 78 с.

УДК  С(Укр)Б81

9.      Борис М.М. Карпатський мотив [Текст] : текст пісень / М.М. Борис. – Львів, 2015. – 293 с.

УДК  С(Укр) Б82

10.    Боротьба триває [Текст] : пригод. повісті: пер. з пол., чес., ісп. – К.: Молодь, 1987. – 381 с. – (Зарубіжний детектив).

УДК  И Б83

11.    Брилинська Я. Розплітання життя [Текст] : [сучасна лірична поезія] / Я. Брилинська. – Львів : Свічадо, 2012. – 101 с.

УДК  С(Укр) Б87

12.    Вдовиченко Г.К. Тамдевін. Вовчі історії замку Гербуртів [Текст] : збірка / Г.К. Вдовиченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 221 с.

УДК  С(Укр) В25

13.    Верн Ж. Робур-Завоеватель; Властелин мира; Флаг родины [Текст] : [романы]: [пер. с фр.] / Ж. Верн. – М.: Правда, 1987. – 478 с.: ил. – (Мир приключений).УДК  И(Фр) В35

14.    Вилар С. Замок на скале [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2006. – 363 с.

УДК  С(Укр) В44

15.    Вилар С. Королева в придачу [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 558 с.

УДК  С(Укр) В44

16.    Вилар С. Огненный омут [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 366 с. – (Нормандская легенда).

УДК  С(Укр) В44

17.    Вилар С. Ветер с севера [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 365 с. – (Нормандская легенда).

УДК  С(Укр) В44

18.    Вилар С. Принцесса викингов [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 365 с. – (Нормандская легенда).

УДК  С(Укр) В44

19.    Вилар С. Тяжесть венца [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2006. – 511 с.

УДК  С(Укр) В44

20.    Вилар С. Леди-послушница [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 574 с.

УДК  С(Укр) В44

21.    Вилар С. Чужак [Текст] / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 526 с.

УДК  С(Укр) В44

22.    Винничук Ю.П. Танго смерті [Текст] : роман / Ю.П. Винничук. – Харків : Фоліо, 2015. – 379 с.

УДК  С(Укр) В48

23.    Виноградов А.К. Черный консул; Повесть о братьях Тургеневых [Текст] / А.К. Виноградов. – М.: Правда, 1986. – 688 с.: ил.

УДК  Р2 В49

24.    Влад М.М. Віно [Текст] : вірші та поеми / М. М. Влад. – К.: Рад. письменник, 1984. – 111 с.

УДК  С2(Укр) В57

25.    Воронько П.М. Твори [Текст] : в 4 т. Т. 4. Твори для дітей / П.М. Воронько. – К.: Дніпро, 1983. – 351 с.

УДК  С2(Укр) В75

26.    Воронько П. М. Твори [Текст] : в 4 т. Т. 3. Поеми / П.М. Воронько. – К.: Дніпро, 1983. – 375 с.

УДК  С2(Укр) В75

27.    Воронько П.М. Твори [Текст] : в 4 т. Т. 1. Поезії 1943 - 1963 / П.М. Воронько. – К.: Дніпро, 1982. – 350 с.

УДК  С2(Укр) В75

28.    Воронько П.М. Твори [Текст] : в 4 т. Т. 2. Поезії 1964 - 1980 / П.М. Воронько. – К.: Дніпро, 1982. – 375 с.

УДК  С2(Укр) В75

29.    Всі наші. Кулуарні історії з коментарями [Текст]. – К.: Буква і Цифра, 2006. – 415 с.

УДК  С(Укр) В85

30.    Гоголь Н.В. Повести. Драматические произведения [Текст] / Н.В. Гоголь. – Л.: Худож. лит., 1983. – 328 с. – (Классики и современники. Русская классическая литература).

УДК  Р1 Г58

31.    Гончар О.Т. Земля гуде [Текст] : повість для середнього шк. віку / О.Т. Гончар. – К.: Веселка, 1979. – 150 с. [4] арк. іл.

УДК  С2(Укр) Г65

32.    Гончар О.Т. Твоя зоря [Текст] : роман / О.Т. Гончар. – К.: Дніпро, 1985. – 367 с.

УДК  С2(Укр) Г65

33.    Денисенко В.І. Кілька історій про кохання [Текст] / В.І. Денисенко. – Львів: Апріорі, 2012. – 167 с.: іл.

УДК  С(Укр) Д33

34.    Детектив под Новый год [Текст] : [сб. рассказов]. – М.: Эксмо, 2011. – 350с.

УДК  РД38

35.    Доленга-Мостович Т. Знахарь [Текст] : роман: [пер. с пол.] / Т. Доленга-Мостович. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 413 с.

УДК  И(Пол) Д64

36.    Доленга-Мостович Т. Знахарь 2. Профессор Вильчур [Текст] : роман: [пер. с пол.] / Т. Доленга-Мостович. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 413 с.

УДК  И(Пол) Д64

37.    Дюма А. Предводитель волков; Вампир [Текст] : [пер. с англ.] / А. Дюма. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 413 с.: ил.

УДК  И(Фр) Д96

38.    Дячишин Б. Слово про вічне [Текст] : [есеї] / Б. Дячишин. – Львів : Плай, 2016. – 83 с.

УДК  С(Укр) Д99

39.    Іваненко О.Д. Завжди в житті [Текст] : спогади / О.Д. Іваненко. – К.: Рад. письменник, 1985. – 383 с.

УДК  С2(Укр) І-18

40.    Іваничук Р.І. Тополина заметіль [Текст] : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1965. – 184 с.

УДК  С2(Укр) І-19

41.    Карпенко-Карий І. П'єси: Мартин Боруля; Сто тисяч; Хазяїн [Текст] / І. Карпенко-Карий. – К.: Мистецтво, 1982. – 207 с. – (Бібліотечна серія. Шкільна бібліотека).

УДК  С1(Укр) К26

42.    Кокотюха А. Вогняна зима [Текст] : роман / А. Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 348 с.

УДК  С(Укр) К59

43.    Кокотюха А. Чорний ліс: Українські хроніки 1943 року [Текст] : [роман] / А. Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 300 с.

УДК  С(Укр) К59

44.    Кокотюха А. Справа отамана Зеленого. Українські хроніки 1919 року [Текст] : [роман] / А. Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 301 с. : іл.

УДК  С(Укр) К59

45.    Корній Д. Щоденник Мавки [Текст] : роман / Д. Корній. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 300 с.

УДК  С(Укр) К67

46.    Костина Н. Билет в одну сторону [Текст] : роман / Н. Костина. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 302 с.

УДК  С(Укр) К72

47.    Красицький Д.Ф. І оживе добра слава: Розповіді про Т.Г. Шевченка [Текст] / Д.Ф. Красицький. – К.: Рад. письменник, 1986. – 235 с.: іл.

УДК  8С1(Укр) К78

48.    Крилаті вислови [Текст] = Крылатые изречения : [зб. різних словосполучень] / [за ред. Є.І. Цурика]. – Львів, 2010. – 429 с. – Текст: укр., рос.

УДК  СФ(Укр)+ИФ К82

49.    Крутилін С.А. Повінь [Текст] : роман: пер. з рос. / С.А. Крутилін. – К.: Дніпро, 1986. – 342 с.

УДК  Р2 К84

50.    Кускова А. Ловушка для влюбленной Снегурочки [Текст] : [роман] / А. Кускова. – М.: Эксмо, 2011. – 283 с. – (Новогодняя комедия).

УДК  Р К94

51.    Лермонтов М. Ю. Сочинения [Текст] : в 2 т. Т. 2 / М.Ю. Лермонтов. – М.: Правда, 1990. – 703 с.

УДК  Р1 Л49

52.    Лукащук Х. Жити сьогодні [Текст] : роман / Х. Лукащук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 237 с.: іл.

УДК  С(Укр) Л84

53.    Макбейн Э. Ненавистник полицейских; Клин; Тайна Тюдора [Текст] : [романы] / Э. Макбейн. – Запорожье : Ковчег, 1994. – 447 с.: ил. – (Серия "87-й полицейский участок").

УДК  И(Амер)М15

54.    Мерль Р. Острів [Текст] : роман: [пер. з фр.] / Р. Мерль. – К.: Дніпро, 1976. – 403 с.

УДК  И(Фр)М52

55.    Месропян А. Українська поезія у вірменських перекладах [Текст] : [мініантологія] / А. Месропян; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка Наук. б-ка, Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Львів. обласне об'єднання. – Львів, 2002. – 63 с. – (Серія "Дрібненька бібліотека" ; ч. 7). – Текст: укр., вірм.

УДК  С(Укр)+И М53

56.    Метлицкая М. Испытание медными трубами [Текст] : [повести и рассказы] / М. Метлицкая. – М.: Эксмо, 2014. – 315 с. – (За чужими окнами).

УДК  Р М54

57.    Митич Л. Любовь. соm[Текст] : роман / Л. Митич. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 301 с.

УДК  С(Укр) М66

58.    Михайленко А.Г. Завжди, коли повертаюся додому [Текст] : роман / А.Г. Михайленко. – К.: Рад. письменник, 1989. – 367 с.

УДК  С2(Укр) М69

59.    Муратов І.Л. Сповідь на вершині [Текст] : роман / І.Л. Муратов. – К.: Рад. письменник, 1973. – 287 с.

УДК  С2(Укр) М91

60.    Народні пісні в записах Трохима Романченка [Текст] / [упоряд. Л.С. Каширіної]. – К.: Музична Україна, 1980. – 103 с.

УДК  СФ(Укр) Н30

61.    Новогодний детектив [Текст] : [сб. рассказов]. – М.: Эксмо, 2012. – 315 с.

УДК  Р Н74

62.    Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою "Sempertiro") [Текст] / Т. Пастух; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Ін-т фракознавства. – Львів, 2003. – 84 с. – (Серія "Дрібненька бібліотека"; ч. 9).

УДК  8С1(Укр) П19

63.    Плачинда С.П. Олександр Довженко [Текст] : біограф. роман / С.П. Плачинда. – К.: Молодь, 1980. – 341 с. [8] арк. іл. – (Серія біографічних творів "Уславлені імена"; вип. 50).

УДК  С2(Укр) П37

64.    Пушкина О.В. Новые женские истории Оксаны Пушкиной [Текст] / О.В. Пушкина. – М.: Центрполиграф, 2002. – 313 с. [54] л. ил.

УДК  Р П91

65.    Пушкина О.В. Великая сила любви. Истории Оксаны Пушкиной [Текст] / О.В. Пушкина. – М.: Центрполиграф, 2002. – 319 с. [42] л. ил.

УДК  Р П91

66.    Сангал Ю. Львівська пані [Текст] : роман-монолог / Ю. Сангал. – Львів : Апріорі, 2011. – 111 с. – (Серія "Сучасна проза").

УДК  С(Укр) С18

67.    Стаднюк И.Ф. Люди не ангелы [Текст] : роман в 2 кн. / И.Ф. Стаднюк. – М.: Худож. лит., 1975. – 424 с.

УДК  Р2 С76

68.    Суворов В. Ледокол День "М" [Текст] / В. Суворов. – М.: АСТ, 1996. – 574с.

УДК  Р2 С89

69.    Толстой А.Н. Хождение по мукам [Текст] : трилогия. Т. 1. Сестры; Восемнадцатый год: романы / А.Н. Толстой. – К.: Дніпро, 1988. – 589 с.

УДК  Р2 Т52

70.    Толстой А.Н. Хождение по мукам [Текст] : трилогия. Т. 2. Хмурое утро: роман / А.Н. Толстой. – К.: Дніпро, 1988. – 383 с.

УДК  Р2 Т52

71.    Толстой А.К. Князь Серебряный [Текст] : повесть времен Иоанна Грозного / А.К. Толстой. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1986. – 319 с. – (Серия "Волжские просторы").

УДК  Р1 Т52

72.    Українська співомовка [Текст] : [збірник] / [упроряд. В.Т. Косяченка]. – К.: Рад. письменник, 1986. – 341 с. [4] арк. іл. – (Бібліотека поета).

УДК  СФ(Укр) У45

73.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 8. Літературно-критичні та публіцистичні статті / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1977. – 319 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

74.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 9. Записи народної творчості. Пісні записані з голосу Л. Українки / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1977. – 431 с. [3] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

75.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 12. Листи (1903 - 1913) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1979. – 696 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

76.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 10. Листи (1876 - 1897) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1978. – 542 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

77.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 11. Листи (1898 - 1902) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1978. – 478 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

78.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 1. Поезії / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1975. – 447 с. [4] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

79.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 4. Драматичні твори (1907 - 1908) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1976. – 351 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

80.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 5. Драматичні твори (1909 - 1911) / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1976. – 335 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр)У45

81.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 6. Драматичні твори (1911 - 1913). Переклади драматичних творів / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1977. – 415 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

82.    Українка Л. Зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т. 7. Прозові твори. Перекладна проза / Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1976. – 567 с. [2] арк. іл.

УДК  С1(Укр) У45

83.    Филлипс М. Игры богов [Текст] = GodsBehavingBadly: [пер. с англ.] / М. Филлипс. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 285 с.

УДК  И(Англ) Ф53

84.    Хемінгуей Е. По кому б'є дзвін [Текст] : роман: [пер. з англ.] / Е. Хемінгуей. – К.: Рад. письменник, 1969. – 507 с.

УДК  И(Амер) Х37

85.    Хімич М. Байстрючка [Текст] : роман / М. Хімич. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 222 с.

УДК  С(Укр) Х46

86.    Холт В. Любовница короля [Текст] : [роман] / В. Холт. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2004. – 255 с.

УДК  И(Англ) Х73

87.    Холодюк Л.Й.Білий метелик на чорному тлі [Текст] : оповідання, повість / Л.Й. Холодюк. – Львів : Каменяр, 1991. – 109 с.

УДК  С(Укр) Х73

88.    Шкляр В.М. Чорне Сонце [Текст] : [збірка] / В. М. Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 298 с.

УДК  С(Укр) Ш66

89.    Шкляр В.М. Маруся [Текст] : роман / В.М. Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 315 с. – (Національний бестселер).

УДК  С(Укр) Ш66

90.    Юсипович І.М. Журавочка [Текст] : поезії / І.М. Юсипович. – Львів : Ареал-Інфо, 1997. – 64 с.

УДК  С(Укр) Ю89

91.    Ян В.Г. Огни на Курганах [Текст] : ист. повести, расказы, путевые заметки / В.Г. Ян. – М.: Сов. Россия, 1985. – 703 с.

УДК  Р2 Я60