Головна

Навігація

Вересень-жовтень

 

 1. Вісник Нац.ун-ту"Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №673. Інформаційні системи та мережі. – Львів : Нац.ун-ту"Львівська політехніка", 2010. – 395с.
 2. Вісник Нац.ун-ту"Львівська політехніка"  : зб. наук. праць. №689. Інформаційні системи та мережі. – Львів : Нац.ун-ту"Львівська політехніка", 2010. – 359с.
 3. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №688. Комп'ютерні системи та мережі. – Львів, 2010. – 235с.
 4. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №672. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів, 2010. – 379с.
 5. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №663. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів, 2010. – 299с.
 6. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №686. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів, 2010. – 303с.
 7. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №685. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів, 2010. – 199с.
 8. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №660. Фізико-математичні науки. – Львів, 2009. – 100с.
 9. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №687. Фізико-математичні науки. – Львів, 2010. – 193с.
 10. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №667. Хімія, технологія речовини та їх застосування. – Львів : Нац.ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 463с.
 11. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №665. Автоматика, вимірювання та керування. – Львів, 2010. – 179с.
 12. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №671. Електроенергетичні та електромеханічні системи. – Львів : Нац.ун-т"Львів-ка пол-ка", 2010. – 146с.
 13. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №678. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів : Нац.унів-ту"Львівська політехніка, 2010. – 119с.
 14. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №677. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / М-во освітиі науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. В.Л.Петрушенко. – Львів, 2010. – 159с.
 15. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №659. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / М-во освітиі науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. В.Л.Петрушенко. – Львів, 2009. – 187с.
 16. Вісник Нац. ун-ту " Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №681. Електроніка. – Львів, 2010. – 211с.
 17. Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні : [моногр.]. – К. : Дух і літера, 2009. – 496с. – ISBN 978-966-378-132-7
 18. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування Ураїни : зб. наук. праць. Вип.156. Сер. "Право". – К., 2010. – 317с.
 19. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування Ураїни : зб. наук. праць. Вип.147. Сер. "Лісівництво та декоративне садівництво". – К., 2010. – 421с.
 20. Науковий вісник : зб. наук.-техн. праць Українського державного лісотехнічного університету. Вип.14.3. Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля / М-во освіти України, УкрДЛТУ. – Львів, 2004. – 472c. – ISBN 5-7763-2435-1
 21. Данчук О. Т.   Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни "Лісова селекція" студентами напряму 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" стаціонарної та заочної форм навчання / О. Т. Данчук. – Львів, 2011. – 50с.
 22. Мартинців М. П.   Динаміка та надійність підвісних канатних систем : моногр. / М. П. Мартинців, Б. В. Сологуб, М. В. Матіїшин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУ "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехнки, 2011. – 188с. – ISBN 978-617-607-069-6
 23. Соловій І. П.   Політика сталого розвитку лісового сектора економіки: парадигма та інструменти : моногр. / І. П. Соловій. – Львів : РВВ НЛТУ України, Вид-во ТзОВ "Ліга-Прес", 2010. – 368с. – ISBN 978-966-397-140-7
 24. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №668. Проблеми економіки та управління. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2010. – 475с.
 25. Мікроекономіка : навч. посібник для студ. екон. спец. / І. В. Стасюк, Г. А. Лех, Г. В. Стричак, Г. В. Прошак. – Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2011. – 324с. – ISBN 978-611-511-062-9
 26. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць:. №682. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Нац.ун-ту"Львівська політехніка, 2010. – 323 с.
 27. Малик Л. О.   Менеджмент організацій у лісовій сфері : навч. посібник / Л. О. Малик. – К. : Кондор, 2010. – 402с. – ISBN 978-966-351-329-4
 28. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №669. Логістика. – Львів : Нац.ун-ту"Львівська політехніка, 2010. – 343с.
 29. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / І. М. Озарків, В. С. Джигерей, І. А. Соколовський та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів, 2011. – 274с. – ISBN 978-966-97137-9-7
 30. Вісник Нац. ун-ту " Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №679. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів, 2010. – 115с.
 31. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.50 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2010. – 772c. – ISBN 1563-3349
 32. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.51 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2011. – 768c. – ISBN 1563-3349
 33. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.48 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2010. – 768c. – ISBN 1563-3349
 34. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.49 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2010. – 752c. – ISBN 1563-3349
 35. Prace Instytutu Technologii Drewna : drewno : prace naukowe. Vol . 53. № 183. – Poznan, 2010. – 141s.
 36. Prace Instytutu Technologii Drewna : drewno : prace naukowe. Vol . 53. № 184. – Poznan, 2010. – 85s.
 37. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №670. Держава та армія. – Львів : Нац.ун-т"Льв-ка політех.-ка", 2010. – 211с.
 38. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №674. Архітектура. – Львів, 2010. – 415с.
 39. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №661. Філософські науки. – Львів : нац.ун-ту"Львівська політехніка", 2010. – 143с.