Головна

Навігація

Грудень

 

 1. 3-я Міжнародна наукова конференція "Проблеми української науково-технічної термінології" : тези доповідей / М-во освіти України, НАН України, АІН України. – Львів, 1994. – 267с. – 150-літтю Львівської політехніки
 2. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №658. Комп'ютерні системи та мережі. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 151с.
 3. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №694. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів, 2011. – 435с.
 4. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №651. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів, 2009. – 247с.
 5. Борейко В. Е.   Видовой террор / В. Е. Борейко. – К. : Логос, 2010. – 144с. : ил. – (Охрана дикой природы ; Вып. 67). – ISBN 978-966-171-343-6
 6. Борейко В. Е.   Троянский конь экотуризма: смерть для заповедной природы / В. Е. Борейко. – К. : Логос, 2010. – 116с. : ил. – (Охрана дикой природы ; Вып. 58). – ISBN 978-966-171-308-5
 7. Чернявський М. В.   Природний заповідник "Горгани" / М. В. Чернявський, М. Б. Шпільчак. – 2-ге вид., доп. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 76с. : іл. – ISBN 978-966-2988-33-8
 8. Івануса А. В.   Методологічні основи побудови екологічно орієнтованої системи виробничих зв'язків підприємств лісопромислового комплексу : [моногр.] / А. В. Івануса. – Львів : Ліга-Прес, 2011. – 180с. – ISBN 978-966-397-131-6
 9. Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективним і несталим веденням лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 грудня 2010 р., м. Львів / Програма ENPI FLEG "Вдосконалення систем правозастосування і управління в лісовому секторі країн східного напрямку Європейської політики добросусідства і Росіїї"; [за ред. І.Соловія]. – Львів : Зелений Хрест, Ліга-Прес, 2011. – 396с. – ISBN 978-966-397-134-6
 10. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №696. Фізико-математичні науки. – Львів, 2011. – 151с.
 11. Вода без кордонів. Вода та кліматична стабільність регіону / М. Кравчік, Ю. Когутяр, М. Ковач та ін. – Кошіце, 2010. – 176с. : іл. – ISBN 978-80-970621-0-1
 12. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №695. Автоматика, вимірювання та керування. – Львів, 2011. – 147с.
 13. Застосування сонячної енергії у житловому господарстві та деревообробці : [моногр.] / І. М. Озарків, Й. С. Мисак, Г. Т. Криницький та ін. ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, НУ "Львівська політехніка". – наук. вид. – Львів : Українські технології, 2012. – 338с. – ISBN 978-966-345-239-5
 14. Манзюк Е. А.   Підвищення працездатності циліндричних кінематичних пар з розривами поверхонь у ротаційних системах : автореф... канд. техн. наук / Е. А. Манзюк ; Технолог. ун-т Поділля. – Хмельницьк, 2003. – 22с.
 15. Стратегія енергозбереження в Україні : аналіт.-довідкові матеріали у 2-х т. Т.1. Загальні засади енергозбереження / НАН України, Ін-т газу НАН України, Ін-т загальної енергетики НАН України; [за ред. В.А.Жовтянського та ін.]. – К. : Акдемперіодика, 2006. – 510с. – ISBN 966-360-048-9
 16. Стратегія енергозбереження в Україні : аналіт.-довідкові матеріали у 2-х т. Т.2. Механізми реалізації політики енергозбереження / НАН України, Ін-т газу НАН України, Ін-т загальної енергетики НАН України; [за ред. В.А.Жовтянського та ін.]. – К. : Акдемперіодика, 2006. – 600с. – ISBN 966-360-061-6
 17. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №697. Теорія і практика будівництва. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2011. – 271с.
 18. Автомобільні двигуни : навч. посібник / Р. В. Зінько, Б. Р. Бучківський, В. М. Зіркевич, А. М. Андрієнко ; М-во оборони України, АСВ ім. гетьмана П.Сагайдачного. – Львів : АСВ, 2011. – 189с.
 19. Шаповал Ю. Г.   Історизм часопису "Волинь" (1941-1944; 1991-2009 рр.) / Ю. Г. Шаповал. – Львів, 2010. – 208с. – ISBN 978-617-515-019-1
 20. Рудницька-Худик Д.   ХХ століття: погляд з однієї точки зору / Д. Рудницька-Худик. – Львів : Астролябія, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-8657-40-5
 21. Науковій вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.21.4 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 380с. – ISBN 5-7763-2435-1
 22. Науковій вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.21.5 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 380с. – ISBN 5-7763-2435-1
 23. Науковій вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.21.6 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 380с. – ISBN 5-7763-2435-1
 24. Науковій вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.21.7 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 380с. – ISBN 5-7763-2435-1
 25. Науковій вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.21.8 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 380с. – ISBN 5-7763-2435-1
 26. Науковій вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.21.9 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 380с. – ISBN 5-7763-2435-1
 27. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.14 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 360с. – ISBN 5-7763-2435-1
 28. Науковій вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.21.10 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 380с. – ISBN 5-7763-2435-1
 29. Науковій вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.21.11 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 392с. – ISBN 5-7763-2435-1
 30. Науковій вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.21.12 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 388с. – ISBN 5-7763-2435-1
 31. Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. Вип.6 / НЛТУ України, Лісівнича академія наук України. – Львів : НЛТУ України, 2009. – 176с. – ISBN 1991-606Х
 32. Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. Вип.8 / НЛТУ України, Лісівнича академія наук України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 238с. – ISBN 1991-606Х
 33. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.9 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 344с. – ISBN 5-7763-2435-1
 34. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.21.1 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 364с. – ISBN 5-7763-2435-1
 35. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.21.2 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 364с. – ISBN 5-7763-2435-1
 36. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.21.3 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 376с. – ISBN 5-7763-2435-1
 37. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.10 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 348с. – ISBN 5-7763-2435-1
 38. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.11 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 348с. – ISBN 5-7763-2435-1
 39. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.12 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 348с. – ISBN 5-7763-2435-1
 40. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.13 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 364с. – ISBN 5-7763-2435-1
 41. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.15 / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 360с. – ISBN 5-7763-2435-1
 42. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.1 / НЛТУ. – Львів, 2010. – 328c. – ISBN 5-7763-2435-1
 43. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.2 / НЛТУ. – Львів, 2010. – 312c. – ISBN 5-7763-2435-1
 44. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.3 / НЛТУ. – Львів, 2010. – 324c. – ISBN 5-7763-2435-1
 45. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.4 / НЛТУ. – Львів, 2010. – 324c. – ISBN 5-7763-2435-1
 46. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.5 / НЛТУ. – Львів, 2010. – 332c. – ISBN 5-7763-2435-1
 47. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.6 / НЛТУ. – Львів, 2010. – 332c. – ISBN 5-7763-2435-1
 48. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.7 / НЛТУ. – Львів, 2010. – 332c. – ISBN 5-7763-2435-1
 49. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.8 / НЛТУ. – Львів, 2010. – 332c. – ISBN 5-7763-2435-1
 50. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування Ураїни : зб. наук. праць. Вип.152, ч.1. Сер. "Лісівництво та декоративне садівництво". – К., 2010. – 224с.
 51. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування Ураїни : зб. наук. праць. Вип.152, ч.2. Сер. "Лісівництво та декоративне садівництво". – К., 2010. – 411с.
 52. Євтушевський М. Н.   Плямистий олень (Cervus nippon hortulorum swinhoe, 1864) в Україні та за межами : [метод. посібник] / М. Н. Євтушевський. – К. : ЕКО-інформ, 2009. – 191с.
 53. Гузь М. М.   " Розробка проекту ДСТУ " Саджанці щеплені сосни звичайної та ялини європейської із закритою кореневою системою. Технічні умови " : звіт про створення науково-технічної продукції ( заключний ). ГД 08.12-07-07 / М. М. Гузь ; НЛТУ України ; [ викон. : Р.М.Гречаник, Г.Т.Криницький, Ю.М.Дебринюк, О.С.Мельник, О.Т.Данчук,А.П.Іванюк. С.В.Жмурко, Т.І.Харачко, І.І.Гронь ]. – Львів, 2011. – 26с. – № ДР 0107U011816. - № обл.0211V008651
 54. Божок В. О.   Карія в насажденнях України : [моногр.] / В. О. Божок. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 120с. : іл.
 55. Юрків З. М.   Бархат амурський у лісових культурах Західного Лісостепу України : [моногр.] / З. М. Юрків. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2011. – 272с. : 8 л. іл. – ISBN 978-617-530-122-7
 56. Сенько Є. І.   Методичні вказівки до виконання курсового проекту з організації і планування об'єкта садово-паркового господарства для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 7.130402- "Садово-паркове господарство" / Є. І. Сенько, О. В. Дячишин. – Вид. 3-є, оновлене і доп. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 52с.
 57. Стиранівський О. А.   Розроблення технічної документації лісової автомобільної дороги в урочищі " ГАТ " Загатянського лісництва ДП " Загатянське лісове господарство " : звіт з дослідно-конструкторської роботи. ГД № 08.15-10-11 / О. А. Стиранівський ; НЛТУ України ; [ викон. : Герис М.І., Олійник М.І. ]. – Львів, 2011. – 48с. : креслення. – № ДР 0111V009016 - Інв. № 0211V009262
 58. Стиранівський О. А.   Технічна документація лісової дороги в урочищі Грабова Вишнівчицького лісництва ДП " Ярмолинецьке лісове господарство " : звіт з дослідно-конструкторської роботи. ГД № 08.15-03-11 / О. А. Стиранівський ; НЛТУ України ; [ викон. : Герис М.І., Олійник М.І. ]. – Львів, 2011. – 42с. : креслення. – № ДР 0111V004822.- Інв. № 0211V009063
 59. Стиранівський О. А.   Розроблення технічної документації лісової автомобільної дороги в урочищі Підвісна Зелемянського лісництва ДП " Сколівське лісове господарство " : звіт з дослідно-конструкторської роботи. ГД № 08.15-01-11 / О. А. Стиранівський ; НЛТУ України ; [ викон. : Герис М.І., Олійник М.І., Бойко М.М., Вицега Р.Р. ]. – Львів, 2011. – 79с. : креслення. – № ДР 0111V009007. - Інв. № 0211V009258
 60. Стиранівський О. А.   Технічна документація лісової автомобільної дороги в урочищах Кичера, Поломане Мохнатського лісництва ДП " Боринське лісове господарство " : звіт з дослідно-конструкторської роботи. ГД № 08.15-04-11 / О. А. Стиранівський ; НЛТУ України ; [викон. : Герис М.І., Олійник М.І., Король М.М., Гаврилюк В.В., Костишин В.В. ]. – Львів, 2011. – 58с. : креслення. – № ДР 0111V009008. - Інв. № 0211V009257
 61. Гірс О. А.   Стиглість деревостанів та використання деревних ресурсів у лісах різного фунціонального призначення : моногр. / О. А. Гірс. – Корсунь-Шевченківський : ФОП Майданченко І.С., 2011. – 316с. – ISBN 978-966-8302-45-9
 62. Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем : 61-ша наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників, докторантів та асп. за підсумками наукової діяльності у 2010 р. 4-6 травня 2011 р.: [зб.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України; [відп. ред. С.І.Миклуш таін.]. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 116с.
 63. Дячишин О. В.   Планування на лісових підприємствах : конспект лекцій для студ. заочного фак. напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.030509 "Облік і аудит" / О. В. Дячишин. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 48с.
 64. Проблеми доступу місцевого населення до лісових ресурсів та незаконні рубки в лісах Карпат і Західного Полісся : моногр. / М. В. Чернявський, І. П. Соловій, Я. В. Геник, і. та ; Програма ENPI-FLEG, НЛТУ України. – Львів : Зелений Хрест, Ліга-Прес, 2011. – 256с. – ISBN 978-966-397-108-7
 65. Сторчоус О.   Адміністративна відповідальність за лісопорушення: практика застосування державною лісовою охороною України / О. Сторчоус. – К. : Версо-04, 2011. – 347с. – ISBN 978-966-8869-43-3
 66. Правозастосування в лісовому секторі України: стан, проблеми, перспективи. Ч.1 / ред.-упоряд. О.Листопад. – К., 2010. – 56с.
 67. Книга випускників / ЛЛТІ, НЛТУ України; [уклад.М.Д.Кірик]. – Львів, 2011. – 163с.
 68. Порадник єгеря / Держ. комітет лісового госп-ва України, НАН України, Укр. ордена "Знак Пошани" наук.-дослідний ін-т лісового господарства й агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького; [уклад. І.М. Шейгас та ін.]. – Харків : Нове слово, 2010. – 190с. – ISBN 978-617-568-017-3
 69. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №691. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2010. – 415с.
 70. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №657. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Нац.ун-ту"Львівська політехніка, 2009. – 563с.
 71. Малик Л. О.   Економіка та організація формування маркетингової туристичної індустрії в Україні : моногр. / Л. О. Малик. – Дрогобич : Коло, 2011. – 395с.
 72. Черчик Л. М.   Оцінка рівня привабливості розвитку рекреаційного природокористування для регіонів України / Л. М. Черчик. – Луцьк : Видавн. центр ЛДТУ, 2006. – 120с. – ISBN 966-7667-63-4
 73. Охорона праці при виконанні зварювальних і термічних робіт : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. П. Пістун, Р. А. Яцюк, І. О. Трунова, Т. В. Олянишен. – Львів : УАД, 2011. – 446с. – ISBN 978-966-322-242-4
 74. Охорона праці при роботі на металорізальних верстатах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. П. Пістун, І. О. Трунова, Т. В. Олянишен, Р. А. Яцюк. – Львів : УАД, 2011. – 372с. – ISBN 978-966-322-243-1
 75. Войтович І. Г.   Дослідження можливості отримання біогазу з курячого посліду ЗАТ " Агрофірма " АВІС " : звіт про НДР ( заключний ). ГД № 08.19-20-10 / І. Г. Войтович ; НЛТУ України ; [ викон. : І.Г.Войтович, І.І.Гронь ]. – Львів, 2011. – 15с. – № ДР 011V004821/ - Обл. № 0211V009062
 76. Ременяк О. В.   Адміністративне право : курс лекцій / О. В. Ременяк, І. І. Огородник, Р. Ф. Мартинишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ. – Львів, 2011. – 197с.
 77. Климаш Р. Р.   Обгрунтування параметрів децентралізованої системи для деревообробних верстатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.05.05.04 " Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт " / Р. Р. Климаш ; НЛТІ України. – Львів, 2011. – 20с.
 78. Климаш Р. Р.   Обгрунтування параметрів децентралізованої аспіраційної системи для деревообробних верстатів : дис.... канд. техн. наук : 05.05.04 / Р. Р. Климаш. – Львів, 2011. – 164с. + Диск
 79. Шостак В. В.   Теоретичні основи, організація і технологія ремонту машин і обладнання лісового комплексу : лаб. практикум для студ. спец. 7.090219 "Обладнання лісового комплексу" спец. "Обладнання деревообробних підприємств" / В. В. Шостак, Ю. І. Озимок. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 68с.
 80. Коширець С. І.   Моделі та засоби вдосконалення процесу розкрою колод хвойних порід на пилопродукцію для столярного виробництва : дис.... канд. техн. наук : 05.23.06 / С. І. Коширець. – Львів, 2011. – 248с. + Диск
 81. Коширець С. І.   Моделі та засоби вдосконалення процесу розкрою колод хвойних порід на пилопродукцію для столярного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / С. І. Коширець ; НЛТИ України. – Львів, 2011. – 20с.
 82. Максимів В. М.   Розробка ресурсоощадних та екологобезпечних технологій виготовлення клеєних щитів з деревини : звіт про НДР ( заключний ). ( Договір ГД 08.19-11-09 ) / В. М. Максимів ; НЛТУ України ; [ викон. : В.Максимів, В.О.Маєвський, Б.Я.Кшивецький, О.М.Маєвська, Н.О.Максимів, А.М.Сомар,В.Р.Солонинка, Р.С.Марунич, І.І.Гронь ]. – Львів, 2010. – 112с. : іл. – № ДР 0109U005726. - № обл. 0211V008441
 83. Ференц О. Б.   Технологія столярних виробів : навч. посібник. Ч.1 / О. Б. Ференц, В. М. Максимів. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 400с. – ISBN 5-7763-2135-2
 84. Ференц О. Б.   Розробка науково-обгрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві паркетних дощок і щитів : звіт про НДР ( заключний ). ГД 08.24-12-09 / О. Б. Ференц ; НЛТУ України ; [ викон. : І.М.Озарків, Й.В.Андрашек, І.В.Петришак, З.П.Копинець, О.О.Ференц, І.І.Гронь ]. – Львів, 2010. – 141с. – № ДР 0109U005727. - № обл. 0211V008439
 85. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №693. Держава та армія. – Львів : Нац. ун-т "Льв-ка політех.-ка", 2011. – 275с.
 86. Слєпцов О. С.   Архітектура цивільних будівель: Індустріалізація / О. С. Слєпцов. – К. : Видавн. дім А+С, 2010. – 248с. : іл. – (Українська академія архітектури, Науково-проектне архітектурне бюро ЛІЦЕНЗіАРХ). – ISBN 978-966-8613-41-8
 87. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №692. Філософські науки. – Львів : нац.ун-ту"Львівська політехніка", 2011. – 127с.
 88. Искандер Ф. А.   Сандро из Чегема : роман. Кн.2 / Ф. А. Искандер. – М. : Сов. писатель, 1991. – 637с.